Thông báo 439/TB-BGTVT

Thông báo 439/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng thường trực Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp thông qua phương án tài chính dự án xây dựng cầu Cổ Chiên do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 439/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng thường trực Bộ Giao thông vận tải


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 439/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC BỘ GTVT NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU CỔ CHIÊN

Ngày 11/10/2010 tại văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Thường trực Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp thông qua phương án tài chính Dự án xây dựng cầu Cổ Chiên. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ KHĐT, Vụ Tài Chính, Cục QLXD & CL CTGT, Tổ cố vấn Bộ trưởng (các ông Tống Trần Tùng, Trịnh Xuân Cường), Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ban QLDA 7, Tổng công ty XDCTGT 1, Tổng công ty XDCTGT 4, Tổng công ty XDCTGT 8, Công ty BOT cầu Rạch Miễu.

Sau khi nghe báo cáo của Vụ KHĐT, Vụ Tài Chính, Ban QLDA 7, Tổng XDCTGT 1 về phương án tài chính Dự án xây dựng cầu Cổ Chiên, các đại biểu tham gia ý kiến, Thứ trưởng Thường trực Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức đã kết luận như sau:

1. Lãnh đạo Bộ hoan nghênh sự cố gắng của Vụ Tài chính trong thời gian ngắn đã có nghiên cứu đề xuất phương án tháo gỡ các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh năng lực của Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu đáp ứng yêu cầu theo quy định hiện hành để đầu tư xây dựng cầu Cổ Chiên. Các nội dung còn tồn tại về trình tự thủ tục và tài chính cần được các cơ quan tham mưu cho Lãnh đạo Bộ để sớm thực hiện các công tác tiếp theo.

2. Phương án thực hiện đầu tư phần vốn BOT:

- Giao Vụ Tài Chính chủ trì mời đại diện các đơn vị Công ty BOT cầu Rạch Miễu, Tổng công ty XDCTGT 1, Tổng công ty XDCTGT 4, Tổng công ty XDCTGT 8 thảo luận và thống nhất phương án thực hiện đầu tư cầu Cổ Chiên theo hướng mở rộng vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh cho Công ty BOT cầu Rạch Miễu và bổ sung thành viên là Tổng công ty XDCTGT 4, Tổng công ty XDCTGT 8.

- Sau khi thống nhất phương án thực hiện đầu tư, Lãnh đạo Công ty BOT cầu Rạch Miễu (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc) mời các đơn vị thành viên hội đồng quản trị (các Tổng công ty XDCTGT 1, 4, 5, 6 và 8) ký biên bản mở rộng ngành nghề kinh doanh và vốn điều lệ và làm cơ sở để phân chia khối lượng công việc thuộc phần vốn BOT dự án xây dựng cầu Cổ Chiên cho các đơn vị.

3. Về thủ tục phê duyệt dự án: Giao các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các công việc sau

- Vụ KHĐT: hoàn chỉnh Báo cáo thẩm định và trình quyết định phê duyệt dự án trước ngày 20/10/2010.

- Vụ Tài chính: Tham mưu trình Lãnh đạo Bộ GTVT ký Quyết định thành lập Tổ công tác tài chính cho dự án cầu Cổ Chiên để chủ trì tham mưu các vấn đề tài chính trong quá trình phê duyệt dự án và ký kết hợp đồng với các nhà đầu tư.

- Cục QLXD & CL CTGT: Hoàn chỉnh thủ tục chỉ định Tư vấn thiết kế (Tổng công ty TVTK GTVT - TEDI) và trình Bộ GTVT ký văn bản giao Tư vấn thiết kế lập ngay hồ sơ TKKT cầu Tân Điền, Dừa Đỏ để tổ chức khởi công theo tiến độ yêu cầu.

- Ban QLDA 7:

+ Hoàn chỉnh thủ tục để trình Bộ chỉ định Tư vấn thẩm tra và phê duyệt Dự án trước ngày 18/10/2010.

+ Chỉ đạo các Nhà đầu tư sớm trình hồ sơ năng lực để Bộ xem xét, chỉ định các Nhà thầu thực hiện các công việc thuộc phần vốn ngân sách.

+ Khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục trình duyệt kế hoạch đấu thầu; trình duyệt Đề cương, dự toán khảo sát thiết kế; chỉ định thầu Tư vấn KSTK.

+ Thành lập phân ban chuyên trách quản lý, điều hành phần vốn ngân sách dự án cầu Cổ Chiên do 01 Phó Tổng giám đốc là Trưởng ban.

- Công ty BOT Rạch Miễu: Thành lập Ban QLDA và Ban điều hành dự án cầu Cổ Chiên và chịu trách nhiệm trước Bộ GTVT và cơ quan QLNN có thẩm quyền về việc thực hiện các công việc phần vốn BOT theo quy định.

- Tổng công ty XDCTGT 1: Thành lập 01 tổ đo đạc tổng thể cho toàn bộ Dự án, hoạt động dưới sự quản lý chỉ đạo của Ban điều hành dự án để thống nhất kiểm soát chất lượng, tiến độ... theo yêu cầu.

4. Tiến độ thực hiện:

+ Ngày 20/10/2010: Phê duyệt dự án đầu tư.

+ Ngày 25/10/2010: Hoàn chỉnh thủ tục phân khai khối lượng thực hiện.

+ Ngày 27/10/2010: Hoàn chỉnh các thủ tục phê duyệt kế hoạch đấu thầu, phê duyệt Đề cương dự toán khảo sát thiết kế để làm cơ sở hoàn tất các thủ tục chỉ định thầu Tư vấn.

5. Đàm phán ký kết hợp đồng: Giao Vụ KHĐT cử 01 Phó Vụ trưởng làm Tổ trưởng tổ đàm phán Hợp đồng. Các đơn vị Vụ Pháp Chế, Tài Chính, Tổng Cục đường bộ Việt Nam, Cục QLXD và CL CTGT cử thành viên tham gia. Tổ đàm phán Hợp đồng chịu trách nhiệm xem xét mời các cơ quan có chức năng tham gia theo đúng quy định và tiến hành đàm phán ký kết Hợp đồng BOT cầu Cổ Chiên với Công ty BOT cầu Rạch Miễu trong tháng 11/2010.

Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ GTVT, Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VP, VT, CQLXD (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 439/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu439/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2010
Ngày hiệu lực13/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 439/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 439/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng thường trực Bộ Giao thông vận tải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 439/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng thường trực Bộ Giao thông vận tải
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu439/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành13/10/2010
        Ngày hiệu lực13/10/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 439/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng thường trực Bộ Giao thông vận tải

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 439/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng thường trực Bộ Giao thông vận tải

              • 13/10/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/10/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực