Thông báo 442/TB-STC

Thông báo 442/TB-STC về khai trương bộ phận tiếp hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính do Sở Tài chính Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 442/TB-STC khai trương bộ phận tiếp hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ TÀI CHÍNH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 442/TB-STC

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2010

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC KHAI TRƯƠNG BỘ PHẬN TIẾP HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ TÀI CHÍNH HÀ NỘI

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, Ngành, Tổ chức thuộc Thành phố Hà Nội.
- UBND các quận, huyện, thị xã
- Phòng tài chính các quận, huyện, thị xã
- Các đơn vị trong ngành Tài chính

 

Căn cứ Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 4612/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-STC ngày 21 tháng 01 năm 2010 của Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội về việc thành lập Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Tài chính thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-STC ngày 21 tháng 01 năm 2010 của Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa của Sở Tài chính Hà Nội.
Sở Tài chính Hà Nội xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị trong Thành phố biết:

1. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài chính Hà Nội tên gọi tắt là "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả".

2. Bộ phận có trách nhiệm tiếp nhận, chuyển giao và trả kết quả đối với 7 thủ tục hành chính thuộc 2 lĩnh vực: Tài chính ngân sách và Quản lý công sản. (Có danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa của Sở tài chính Hà Nội kèm theo).

3. Thời gian bộ phận bắt đầu làm việc: Từ ngày 03 tháng 02 năm 2010.

4. Lịch làm việc cụ thể trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật)

- Thứ ba: Thủ tục 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Các phòng: NS + NSXP + ĐT)

- Thứ tư: Thủ tục 4, 5, 6, 7 (Các phòng: ĐT + CS)

- Thứ năm: Thủ tục 2, 3, 7 (Các phòng: NSXP + CS)

5. Giờ làm việc:

- Sáng: Từ 8 giờ 00 đến 10 giờ 30 (Nhận hồ sơ)

- Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 00 (Trả kết quả)

6. Địa điểm làm việc:

- Trụ sở: Sở Tài chính Hà Nội - 38B Hai Bà Trưng (Tầng 1)

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Điện thoại: 39.38.65.65

7. Công chức của bộ phận:

- Trưởng bộ phận: Vũ Thị Dung (Phó chánh Văn phòng Sở)

- Công chức tiếp nhận hồ sơ:

+ Phan Thị Hiền (Phó trưởng Phòng Đầu tư)

+ Nguyễn Tường Vân (Chuyên viên Phòng Đầu tư)

+ Trương Đình Thái (Chuyên viên Phòng Quản lý ngân sách)

+ Nguyễn Phú Thế ((Chuyên viên Phòng ngân sách QHXP)

+ Nguyễn Đức Quyền (Hợp đồng lao động Phòng ngân sách QHXP)

+ Đoàn Việt Cường (Chuyên viên Chi cục quản lý công sản)

+ Mai Nhân Hiền (Chuyên viên Chi cục quản lý công sản)

+ Nguyễn Văn Thành (Chuyên viên Chi cục quản lý công sản)

+ Nguyễn Mạnh Hùng (Chuyên viên Văn phòng Sở)

Sở Tài chính Hà Nội xin trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị trong thành phố biết để tiện liên hệ, giao dịch trong công tác.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP(để báo cáo);
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Cục QLCS (để báo cáo);
- Sở Nội vụ (để báo cáo);
- Các báo: Hà Nội mới, Kinh tế đô thị, Pháp luật, Thời báo tài chính (Để đưa tin);
- Đài truyền hình Hà Nội (Để đưa tin);
- Các phòng NS, NSXP, ĐT, Chi cục QLCS (Để phối hợp thực hiện)
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở khác (để biết)
- Đăng tải lên trang web Sở
- Lưu VT, VP, BPTNHSHC.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hà Ninh

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA CỦA SỞ TÀI CHÍNH HÀ NỘI
(Kèm theo Thông báo số 442/TB-STC ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Sở Tài chính Hà Nội)

STT

Lĩnh vực/Thủ tục

Phòng thụ lý hồ sơ

Thời gian giải quyết

I

Lĩnh vực Tài chính ngân sách

 

 

1

Thủ tục: Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Phòng quản lý ngân sách

 

2

Thủ tục: Cấp mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách phân cấp cho các quận, huyện, thị xã đối với các dự án được giao trong kế hoạch vốn của năm ngân sách hiện hành

Phòng ngân sách quận, huyện, xã phường

 

3

Thủ tục: Cấp mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước nguồn vốn ngân sách phân cấp cho các quận, huyện, thành phố trực thuộc, đối với các dự án được bố trí kế hoạch vốn năm trước hiện hành, trong năm thực hiện không hết kế hoạch được phép kéo dài thực hiện và thanh toán vốn đến hết ngày 30/6 năm sau theo quy định của Bộ Tài chính

Phòng ngân sách quận, huyện, xã phường

 

4

Thủ tục: Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Đầu tư

 

5

Thủ tục: Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện dự án.

Đầu tư

 

6

Thủ tục: Cấp mã số dự án khi có thay đổi chỉ tiêu quản lý đối với mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.

Đầu tư

 

II

Lĩnh vực quản lý công sản

 

 

7

Thủ tục: Xác định tiền thuê đất

Chi cục Quản lý công sản

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 442/TB-STC

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu442/TB-STC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2010
Ngày hiệu lực01/02/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 442/TB-STC

Lược đồ Thông báo 442/TB-STC khai trương bộ phận tiếp hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 442/TB-STC khai trương bộ phận tiếp hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu442/TB-STC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Hà Ninh
        Ngày ban hành01/02/2010
        Ngày hiệu lực01/02/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 442/TB-STC khai trương bộ phận tiếp hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 442/TB-STC khai trương bộ phận tiếp hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

            • 01/02/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/02/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực