Thông báo 4427/TB-BTP

Thông báo 4427/TB-BTP năm 2020 công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 4427/TB-BTP năm 2020 công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4427/TB-BTP

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2020

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, CHI NHÁNH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRONG CẢ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH13 ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Trên cơ sở đề nghị của các tổ chức đấu giá tài sản và việc rà soát đăng ký hoạt động, quyết định thành lập các tổ chức đấu giá tài sản của Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

Bộ Tư pháp thông báo như sau:

1. Công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản và chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong toàn quốc theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản (có Danh sách kèm theo).

2. Danh sách này sẽ tiếp tục được cập nhật và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

Trong quá trình hoạt động đấu giá tài sản, các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh của các tổ chức đấu giá tài sản trong toàn quốc, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn có liên quan./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp (để b/c);
- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố;
- Các tổ chức đấu giá tài sản;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục BTTP.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Mai

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4427/TB-BTP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu4427/TB-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2020
Ngày hiệu lực26/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4427/TB-BTP

Lược đồ Thông báo 4427/TB-BTP năm 2020 công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 4427/TB-BTP năm 2020 công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu4427/TB-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Thị Mai
        Ngày ban hành26/11/2020
        Ngày hiệu lực26/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 4427/TB-BTP năm 2020 công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 4427/TB-BTP năm 2020 công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước

            • 26/11/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/11/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực