Thông báo 443/TB-BTC

Thông báo 443/TB-BTC kết luận của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn tại buổi làm việc với Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về tổ chức thực hiện giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2012 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 443/TB-BTC kết luận của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn tại buổi làm việc


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 443/TB-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NINH VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

Ngày 23/11 và 24/11/2012, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã chủ trì làm việc với Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh; Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về tình hình thu ngân sách nhà nước 11 tháng, ước thu năm 2012 và các công việc triển khai thực hiện trong tháng cuối năm 2012; tình hình thực hiện quản lý hải quan đối với hoạt động tạm nhập - tái xuất (TN-TX) trên địa bàn tuyến Biên giới TP Móng Cái. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Dương Thái - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; đại diện lãnh đạo Cục thuế Xuất nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý, Cục Điều tra Chống buôn lậu; ban lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, đại diện các Phòng, Chi cục Hải quan liên quan. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, ý kiến của đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, đồng chí Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn có ý kiến kết luận như sau:

1. Đánh giá chung

Lãnh đạo Bộ đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm của CBCC và ban lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh trong mọi mặt công tác, thể hiện việc báo cáo chi tiết, đánh giá sát tình hình và các kiến nghị với Tổng cục và Bộ Tài chính trong bản Báo cáo công tác được trình bày tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Bộ đề nghị tập thể CBCC Hải quan Quảng Ninh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2012 và năm 2013 sắp tới.

2. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2012

Trên cơ sở phân tích tình hình kinh tế xã hội và thu ngân sách trong hơn 10 tháng và phân tính chỉ rõ các nguồn thu trong thời gian còn lại của tháng cuối năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Bộ đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cố gắng phấn đấu thu NSNN năm 2012 đạt 17.500 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu cao nhất, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tiếp tục các biện pháp thu ngân sách đang thực hiện, tập trung xử lý những vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp. Bên cạnh đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; kiểm tra sau thông quan; xử lý nợ quá hạn, nợ trong hạn; thường xuyên theo dõi, xử lý tài khoản tạm giữ; đôn đốc thu thuế với hình thức thuyết phục, động viên nộp thuế sớm trong hạn;...

3. Về một số kiến nghị của Cục Hải quan:

Các kiến nghị với Bộ Tài chính

- Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các ngành phối hợp với Tổng cục Hải quan xử lý dứt điểm các doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế: Bộ đề nghị Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Quảng Ninh thống nhất quan điểm thực hiện việc đôn đốc, thu hồi nợ thuế theo các quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền.

- Báo cáo, kiến nghị Chính phủ xem xét cho khoanh các khoản nợ thuế, nợ phạt đối với doanh nghiệp đã giải thể, phá sản trước khi Luật quản lý thuế có hiệu lực thi hành (01/7/2007) mà không có khả năng thu hồi: về nội dung kiến nghị này đã được quy định tại Luật quản lý thuế sửa đổi, bổ sung (Quốc hội 13, kỳ họp thứ 4 thông qua, có hiệu lực từ 01/7/2013), đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu, thực hiện.

- Kiến nghị Chính phủ sớm chỉ đạo đưa mặt hàng xăng dầu vào danh mục hàng tiêu dùng phải nộp thuế ngay: Bộ đã có ý kiến tham gia với Bộ Công thương và Văn phòng Chính phủ về quan điểm của Bộ Tài chính.

- Đề nghị Bộ Tài chính làm việc với Bộ Công thương có văn bản hướng dẫn cụ thể đối với các doanh nghiệp TN-TX xăng dầu cho phép tái xuất hoặc giải quyết cho tiêu thụ nội địa sau khi có văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: đề nghị Cục Hải quan báo cáo đề xuất với UBND Tỉnh để có ý kiến với Bộ Công thương về vấn đề này.

- Về vấn đề truy thu thuế liên quan đến thời hạn kiểm tra sau thông quan: nội dung kiến nghị đã được quy định tại Điều 42 Luật quản lý thuế sửa đổi, bổ sung. Đề nghị Cục Hải quan nghiên cứu, thực hiện.

- Về việc xử lý vi phạm liên quan đến quy định, tại Điều 9 Nghị định 97: Giao Tổng cục Hải quan tổng hợp ý kiến, kiến nghị để đưa vào sửa Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 06 năm 2007 (chương trình công tác năm 2013).

Các kiến nghị với Tổng cục Hải quan

- Đề nghị sớm triển khai việc áp dụng Seal - chì điện tử, tích hợp định vị vệ tinh GPS, trang bị hệ thống máy soi Container,... để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giảm sát, kiểm soát đối với các lô hàng TN-TX chuyển cửa khẩu: Giao Tổng cục Hải quan và các đơn vị liên quan thuộc Bộ nghiên cứu và trình Bộ sớm đề án kẹp chì điện tử tích hợp giám sát định vị vệ tinh GPS, trước mắt thí điểm với hàng TN-TX chuyển cửa khẩu, sau đó cho các loại hàng hóa khác; đây cũng là cơ sở để đề xuất việc mở rộng địa bàn hoạt động hải quan.

- Hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý, sửa đổi Luật Hải quan theo hướng tăng thẩm quyền cho lực lượng Hải quan, mở rộng địa bàn hoạt động: Giao Tổng cục Hải quan tổng hợp ý kiến đề xuất, đưa vào nội dung sửa Luật Hải quan.

- Liên quan đến công tác thu đòi nợ thuế nợ đọng quá 90 ngày: Bộ đồng tình với kiến nghị của Cục Hải quan, giao Tổng cục Hải quan nghiên cứu đưa vào nội dung sửa Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế sửa đổi, bổ sung; cần lưu ý yếu tố liên thông với các thông tin, xử lý của cơ quan Thuế nội địa.

4. Một số nhiệm vụ trọng tâm

4.1. Đối với Tổng cục Hải quan

- Chủ trì xây dựng văn bản hướng dẫn chung về vấn đề thời hạn bảo lãnh thuế; về thời điểm tính thuế đối với xăng dầu TN-TX chuyển tiêu thụ nội địa (đề nghị nghiên cứu theo hướng xác định thời điểm tính thuế là thời điểm chuyển mục đích sử dụng, vì phải thay tờ khai mới với tỷ giá tại thời điểm mới).

Thời hạn trình Bộ trước 01/12/2012.

- Xây dựng Thông tư hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan. Đề nghị nghiên cứu vấn đề liên quan đến thời hạn lưu giữ; việc vận chuyển, gắn chíp định vị vệ tinh;...

Thời hạn trình Bộ trước 15/01/2013.

4.2. Đối với Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và Chỉ cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái

- Luật quản lý thuế đã được Quốc hội khoá 13, kỳ họp thứ 4 thông qua, có 29 nội dung liên quan đến công tác quản lý hải quan. Bộ đề nghị Hải quan tỉnh Quảng Ninh và một số địa phương có khối lượng công việc lớn, địa bàn rộng,... như Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu,... tham gia tích cực trong việc xây dựng Nghị định và các Thông tư hướng dẫn Luật. Giao Tổng cục Hải quan có kế hoạch triển khai gửi tới các đơn vị để chủ động tham gia, đóng góp ý kiến nội dung dự thảo.

- Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cần quán triệt đến các đơn vị nội dung Nghị định 87/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Thông quan điện tử có hiệu lực từ ngày 01/01/2013, cùng với việc triển khai dự án VNACCS đặt ra rất nhiều công việc phải làm như: việc xây dựng, duyệt quy trình, phần mềm, đào tạo chuyển đổi, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, tự động tích hợp hệ thống, xây dựng trung tâm chỉ huy đảm bảo kiểm soát toàn Ngành, toàn hệ thống với yêu cầu tập trung và thống nhất, giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành có hiệu quả, nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu suất công tác, làm tốt công tác phòng ngừa và có sự răn đe đối với các hành vi vi phạm pháp luật; trong đó có việc trao quyền và trách nhiệm đầy đủ cho công chức Hải quan và Chi cục Hải quan.

- Nghiên cứu, kiến nghị với UBND tỉnh và Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan về cơ chế, chính sách quản lý đối với doanh nghiệp kinh doanh TN-TX (hiện nay có 300 - 400 doanh nghiệp kinh doanh loại hình này trên địa bàn tỉnh); doanh nghiệp hoạt động kinh doanh địa điểm tập trung hàng TN-TX (hiện có khoảng 10 địa điểm với khoảng cách gần nhau), vấn đề cấp phép, cơ chế quản lý,... như thế nào vừa đảm bảo công tác quản lý nhà nước và hoạt động bình thường của doanh nghiệp.

Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ, Văn phòng thông báo để các đơn vị biết và tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Vương Đình Huệ (để báo cáo);
- Các đồng chí Lãnh đạo Bộ (để chỉ đạo);
- Vụ NSNN, KHTC, Cục THTK, PC, CST (để th/hiện);
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh (để th/h);
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Văn Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 443/TB-BTC

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu443/TB-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2012
Ngày hiệu lực27/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 443/TB-BTC

Lược đồ Thông báo 443/TB-BTC kết luận của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn tại buổi làm việc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 443/TB-BTC kết luận của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn tại buổi làm việc
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu443/TB-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Văn Trường
        Ngày ban hành27/11/2012
        Ngày hiệu lực27/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 443/TB-BTC kết luận của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn tại buổi làm việc

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 443/TB-BTC kết luận của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn tại buổi làm việc

           • 27/11/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/11/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực