Thông báo 4433/TB-TCHQ

Thông báo 4433/TB-TCHQ năm 2021 về kết quả xác định trước mã số đối với mặt hàng Tủ ấm lạnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 4433/TB-TCHQ 2021 kết quả xác định trước mã số đối với Tủ ấm lạnh


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4433/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2021

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ sửa đổi, bsung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngay 21/01/2015;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định vthủ tục hải quan; kim tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bsung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, đơn đề nghị số 01/2021-CHQ ngày 05/05/2021 của Công Ty TNHH Hóa Việt, mã số thuế 0304453322 cung cấp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu,

Tng cục Hải quan thông báo kết qu xác định trước mã s như sau:

1. Hàng hóa đ nghị xác định trước mã số do t chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Tủ m lạnh.

Tên gọi theo cu tạo, công dụng: Tủ tạo môi trường nhiệt độ thích hợp dùng đ lưu mu, sản phm.

Ký, mã hiệu, chủng loại: KB 115.

Nhà sản xuất: Binder GmbH- Đức.

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Tạo môi trường nhiệt nóng/lạnh (trong thang tương ứng) thích hp theo yêu cầu của khách hàng. Bao gồm:

A. Hệ thống gia nhiệt đến 100°C: sử dụng điện trở để gia nhiệt và quạt tản nhiệt trong buồng làm việc.

B. Hệ thng làm lạnh đến -10°C: sử dụng máy nén gas lạnh (Block lạnh),

C. Hệ thng điu khin bao gm: board mạch điu khin chính và hệ thống sensor nhiệt.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:

A. Cơ chế gia nhiệt đến 100°C: Điện trở gia nhiệt được đốt nóng bằng dòng điện chạy qua đgia tăng nhiệt độ bên trong buồng làm việc, kết hp với quạt tản nhiệt trong buồng làm việc để đồng nhất nhiệt độ.

B. Hệ thống làm lạnh tới -10°C: Máy nén gas lạnh (Block lạnh) sẽ chạy, nén gas lạnh qua hệ thống dàn ngưng tụ và quạt tản nhiệt dàn ngưng để giảm nhiệt độ gas lạnh bên trong hệ thống ống dẫn. Sau đó, gas lạnh bên trong hệ thống ống dẫn sẽ chạy qua dàn bay hơi kết hợp với hthống valve đy hơi lạnh vào bung làm việc làm giảm nhiệt độ.

C. Cơ chế điều khiển: board điều khiển chính và hệ thống sensor nhiệt sẽ theo dõi và ổn định giá trị nhiệt độ bên trong buồng làm việc tại giá trị được cài đặt trước.

Về cách sử dụng: Tùy theo nhu cầu, ngưi sử dụng cài đặt các điều kiện (nhiệt) làm việc cho Tủ ấm lạnh. Sau đó, khách hàng sẽ đặt mẫu (sản phẩm) vào bên trong buồng làm việc với điều kiện được cài đặt sẵn này, và sau một khoảng thời gian nhất định lấy mẫu (sản phẩm) ra phục vụ cho nghiên cứu sản phẩm. Về việc cài đặt các điều kiện làm việc (nhiệt): Thiết kế máy cho phép cài đặt từ -10°C đến 100°C. Có thể lựa chọn làm lạnh đến -10°C hoặc làm nóng đến 100°C. Trên toàn thang nhiệt độ, thiết bị chỉ được thiết kế điều khiển nhiệt độ theo thang tương ứng.

- Thông số kỹ thuật: Điện áp: 1~230V/50Hz; Thang nhiệt độ làm việc: từ -10°C đến 100°C; Khối lượng: 105kg; Kích thước ngoài (WxHxD): 835x1025x650mm; Kích thước trong: (WxHxD): 600x480x400mm; Dung tích: 115 lít.

- Công dụng theo thiết kế: Tạo môi trường nhiệt độ theo yêu cầu sử dụng của khách hàng đlưu mẫu; Lĩnh vực ứng dụng: sử dụng trong phòng thí nghiệm, phòng nghiên cu, phòng kiểm tra chất lượng sản phm, QA, QC, KCS.

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: “Tủ ấm lạnh” (Cooling incubator)

Tên gọi theo cu tạo, công dụng: “Tủ m lạnh”, sử dụng điện áp 1~230V/50Hz, dùng để tạo môi trường nhiệt độ nóng/lạnh thích hp (trong thang nhiệt từ -10°C đến 100°C) theo yêu cầu sử dụng của khách hàng để lưu mẫu, sản phẩm. Thiết bị có thể gia nhiệt đến 100°C nhờ điện trở gia nhiệt được đốt nóng bằng dòng điện và làm lạnh tới -10°C nhờ máy nén gas lạnh. Lĩnh vực ứng dụng: sử dụng trong phòng thí nghiệm, phòng nghiên cu, phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm, QA, QC, KCS.

Ký, mã hiệu, chủng loại: KB 115.

Nhà sản xut: Binder GmbH- Đức.

thuộc nhóm 84.19 “Thiết bị cho phòng thí nghiệm hoặc máy, thiết bị, gia nhiệt bng điện hoặc không bng điện (trừ lò luyện, nung, sy và các thiết bị khác thuộc nhóm 85.14) đ xử lý các loại vật liệu bằng quá trình thay đi nhiệt như làm nóng, nu, rang, chưng ct, tinh ct, sát trùng, thanh trùng, phun hơi nước, sy, làm bay hơi, làm khô, ngưng tụ hoặc làm mát trừ các loại máy hoặc thiết bị dùng cho gia đình; thiết bị đun nước nóng nhanh hoặc thiết bị đun chứa nước nóng, không dùng điện”, phân nhóm "- Máy và thiết bị khác",  phân nhóm 8419.89 "- - Loại khác", phân nhóm - - - Hoạt động bằng điện”, mã số 8419.89.19 - - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Vit Nam./.

Thông báo này có hiệu lực ktừ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công Ty TNHH Hóa Việt biết và thc hin./.

 


Nơi nhận:
- Công Ty TNHH Hóa Việt (Đ/c: 231 Lê Cao Lãng,
Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM);
- Các Cục Hải quan tnh, thành phố (để t/hiện);
- Cục Ki
m Định Hải quan;
- Website Hải quan

- Lưu: VT, TXNK- My (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Lưu Mạnh Tưởng

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4433/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu4433/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2021
Ngày hiệu lực15/09/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(19/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4433/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 4433/TB-TCHQ 2021 kết quả xác định trước mã số đối với Tủ ấm lạnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 4433/TB-TCHQ 2021 kết quả xác định trước mã số đối với Tủ ấm lạnh
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu4433/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýLưu Mạnh Tưởng
        Ngày ban hành15/09/2021
        Ngày hiệu lực15/09/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (19/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 4433/TB-TCHQ 2021 kết quả xác định trước mã số đối với Tủ ấm lạnh

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 4433/TB-TCHQ 2021 kết quả xác định trước mã số đối với Tủ ấm lạnh

              • 15/09/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/09/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực