Điều ước quốc tế 45/2013/TB-LPQT

Thông báo 45/2013/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông giữa Việt Nam và Bê-la-rút

Nội dung toàn văn Thông báo 45/2013/TB-LPQT Hiệp định hợp tác lĩnh vực thông tin truyền thông Việt Nam Bêlarút


BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2013/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2013

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút, ký tại Min-xcơ ngày 16 tháng 5 năm 2013, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 9 năm 2013.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự

 

HIỆP ĐỊNH

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA BÊ-LA-RÚT VỀ HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút (sau đây được gọi tắt là "hai Bên"),

Với mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia và dân tộc,

Đặc biệt chú trọng phát triển hợp tác trong các lĩnh vực thông tin và truyền thông giữa hai nước,

đã thỏa thuận như sau:

Điều 1. Nguyên tắc chung

Hai Bên, trên nguyên tắc bình đẳng, có đi có lại và cùng có lợi, phát triển các mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững lĩnh vực thông tin báo chí và thông tin đối ngoại, phù hợp với quy định pháp luật của mỗi nước và các điều ước quốc tế khác mà mỗi Bên là thành viên.

Điều 2. Phạm vi và lĩnh vực hợp tác

Hai Bên sẽ thúc đẩy trao đổi thông tin thường xuyên, bao gồm thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa của hai nước thông qua thông tấn xã, phát thanh truyền hình và các hình thức thông tin đại chúng khác.

1. Hai Bên sẽ khuyến khích hợp tác giữa các cơ quan thông tin, in ấn và xuất bản, phát hành báo chí như sau:

- Mở Văn phòng đại diện báo chí trên lãnh thổ của nhau phù hợp với quy định pháp luật của mỗi nước;

- Trao đổi thông tin, bản tin liên quan đến thông tin đại chúng, in ấn và xuất bản sách, bao gồm cả tài liệu hỗ trợ;

- Trao đổi các đoàn đại biểu, các chuyên gia trong lĩnh vực về truyền thông đại chúng, xuất bản sách và in, phát hành báo;

- Tăng cường trao đổi kinh nghiệm, đào tạo chuyên gia;

- Tham gia các triển lãm sách và báo chí, hội thảo, hội nghị quốc tế;

- Trao đổi về chuyên gia và nghiệp vụ trong công tác thông tin đối ngoại.

2. Hai Bên sẽ hỗ trợ nhau trong việc đưa tin và quảng bá các thông tin và các dịp lễ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Bê-la-rút thông qua các phương tiện truyền thông.

3. Hai Bên sẽ hỗ trợ nhau để các nhà báo, nhiếp ảnh gia, nhà xuất bản, cũng như để các chuyên gia khác được cử bởi cơ quan thông tin của một nước có thể thực hiện các hoạt động tác nghiệp trên lãnh thổ của nước bên kia dựa trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật của nước sở tại.

4. Các hình thức hợp tác khác hai Bên cùng nhất trí liên quan tới lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Điều 3. Cơ quan đầu mối liên hệ của hai Bên

Để thuận tiện trong triển khai các hoạt động hợp tác trong Hiệp định này, hai Bên chỉ định đầu mối liên hệ của mình như sau:

Phía Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

Bộ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Số 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: + 84 4 39430204

Fax: + 84 4 38226590

Email: [email protected];

Phía Cộng hòa Bê-la-rút:

Bộ Thông tin

Địa chỉ: 11 Pobediteley ave, 220004, Minsk, Belarus

Điện thoại: + 375 17 203 92 31

Fax: + 375 17 203 34 35

Email: [email protected]

Điều 4. Giải quyết bất đồng

Mọi bất đồng phát sinh từ việc giải thích và áp dụng Hiệp định này sẽ được hai Bên giải quyết thông qua tham vấn và thương lượng.

Điều 5. Điều khoản cuối cùng

Hiệp định này có hiệu lực trong thời hạn ba (3) năm. Hiệp định này sẽ được tự động gia hạn cho ba (3) năm tiếp theo, trừ khi một trong hai Bên đưa ra thông báo bằng văn bản ý định chấm dứt hiệu lực của Hiệp định cho Bên kia trước sáu (6) tháng.

Việc sửa đổi, bổ sung Hiệp định này có thể được thực hiện bằng việc ký kết, trên cơ sở đồng thuận một Nghị định thư phù hợp và Nghị định thư đó sẽ là một phần không thể tách rời của Hiệp định này.

Hiệp định này có hiệu lực kể từ ngày nhận được thông báo cuối cùng bằng văn bản thông qua kênh ngoại giao về việc hoàn tất cả thủ tục pháp lý nội bộ cần thiết để Hiệp định này có hiệu lực.

Làm tại Min-xcơ ngày 16 tháng 5 năm 2013 thành hai bản chính, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Nga và tiếng Anh, tất cả các văn bản có giá trị pháp lý như nhau. Trong trường hợp có sự xung đột hoặc giải thích khác nhau, văn bản tiếng Anh sẽ được dùng làm cơ sở.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG
Nguyễn Bắc Son

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA
BÊ-LA-RÚT
BỘ TRƯỞNG
BỘ THÔNG TIN
Oleg Proleskovsky

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2013/TB-LPQT

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệu45/2013/TB-LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2013
Ngày hiệu lực02/09/2013
Ngày công báo01/10/2013
Số công báoTừ số 629 đến số 630
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2013/TB-LPQT

Lược đồ Thông báo 45/2013/TB-LPQT Hiệp định hợp tác lĩnh vực thông tin truyền thông Việt Nam Bêlarút


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 45/2013/TB-LPQT Hiệp định hợp tác lĩnh vực thông tin truyền thông Việt Nam Bêlarút
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệu45/2013/TB-LPQT
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Cộng hoà Belarus
        Người kýNguyễn Bắc Son, Oled Proleskovsky
        Ngày ban hành16/05/2013
        Ngày hiệu lực02/09/2013
        Ngày công báo01/10/2013
        Số công báoTừ số 629 đến số 630
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 45/2013/TB-LPQT Hiệp định hợp tác lĩnh vực thông tin truyền thông Việt Nam Bêlarút

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 45/2013/TB-LPQT Hiệp định hợp tác lĩnh vực thông tin truyền thông Việt Nam Bêlarút

             • 16/05/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/10/2013

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/09/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực