Thông báo 45/TB-VPCP

Thông báo 45/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án xây dựng đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 45/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng đầu tư Dự án xây dựng đường sắt Hồ Chí Minh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2019

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUC HỌP VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, TUYẾN SỐ 1 (BẾN THÀNH - SUỐI TIÊN) VÀ TUYẾN SỐ 2 (BẾN THÀNH - THAM LƯƠNG)

Ngày 24 tháng 01 năm 2019, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dán xây dựng đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ; đại diện các Bộ, cơ quan: Tư pháp, Tài chính, Kiểm toán nhà nước. Sau khi nghe Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo, ý kiến các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kết luận như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án xây dựng đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương) theo quy định.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án theo quy định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ. Yêu cầu các Bộ tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc tổ chức, thực hiện Dự án, bảo đảm các dự án hoàn thành chất lượng, đúng tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KH&ĐT, GTVT, XD, TC, TP;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBND TP. Hồ Chí Minh; .
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, T
GĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, PL, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b) Linh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ C
HỦ NHIỆM

Nguyễn
Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu45/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/01/2019
Ngày hiệu lực31/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 45/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng đầu tư Dự án xây dựng đường sắt Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 45/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng đầu tư Dự án xây dựng đường sắt Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu45/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành31/01/2019
        Ngày hiệu lực31/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 45/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng đầu tư Dự án xây dựng đường sắt Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 45/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng đầu tư Dự án xây dựng đường sắt Hồ Chí Minh

              • 31/01/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/01/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực