Thông báo 451/TB-BGTVT

Thông báo 451/TB-BGTVT năm 2017 về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp xử lý vướng mắc và nghiên cứu phương án điều chỉnh, bổ sung đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng vào Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - TP. Lạng Sơn đoạn Km45+100 - Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800-Km106+500, tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT

Nội dung toàn văn Thông báo 451/TB-BGTVT 2017 kết luận bổ sung đoạn cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 451/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NGUYỄN VĂN THỂ TẠI CUỘC HỌP XỬ LÝ VƯỚNG MẮC VÀ NGHIÊN CỨU PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐOẠN CỬA KHẨU HỮU NGHỊ - CHI LĂNG VÀO DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN CAO TỐC BẮC GIANG - TP LẠNG SƠN ĐOẠN KM45+100 - KM108+500, KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG QL1 ĐOẠN KM1+800-KM106+500, TỈNH BẮC GIANG VÀ LẠNG SƠN THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT

Ngày 29/11/2017, tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp xử lý vướng mắc và nghiên cứu phương án điều chỉnh, bổ sung đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng vào Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - TP. Lạng Sơn đoạn Km45+100 - Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800-Km106+500, tnh Bắc Giang và Lạng Sơn theo hình thức hợp đng BOT (Dự án BOT Bắc Giang - TP. Lạng Sơn). Tham dự cuộc họp, về phía tnh Lạng Sơn có đồng chí Trần Sỹ Thanh - Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh và các đồng chí Lãnh đạo HĐND, các đồng chí đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn. Về phía Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) có đng chí Nguyn Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị. Về phía các bộ, ngành có đại diện: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Về phía Bộ GTVT có đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Bộ, Vụ KHĐT, Vụ Đối tác công tư, Vụ Tài chính, Vụ KHCN, Vụ Pháp chế, Cục QLXD&CLCTGT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Ban QLDA2, Đại diện công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Nhà đầu tư Dự án BOT Bắc Giang - TP, Lạng Sơn và Tư vấn thẩm tra phương án tài chính (Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải-TEDI).

Sau khi nghe Nhà đầu tư báo cáo giải pháp xử lý vướng mắc của Dự án BOT Bắc Giang - TP. Lạng Sơn, phương án đề xut điều chỉnh, bổ sung đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng vào Dự án BOT Bc Giang - TP. Lạng Sơn; ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư Tnh ủy Lạng Sơn, đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Vietinbank và ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể kết luận như sau:

Bộ GTVT hoan nghênh và trân trọng cám ơn Lãnh đạo các cấp chính quyền tỉnh Lạng Sơn đã đến tham dự buổi họp, thể hiện sự quan tâm và mong mỏi của địa phương đối với việc sớm đầu tư hoàn thành đồng bộ tuyến cao tốc Hà Nội - Chi Lăng - cửa khẩu Hữu Ngh. Hoan nghênh Ngân hàng Vietinbank đã tài trợ vốn cho các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thời gian vừa qua, trong đó có Dự án đường bộ cao tốc Bắc Giang - Chi Lăng - cửa khu Hữu Nghị.

Bộ GTVT ng hộ việc tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong điều kiện ngân sách nhà nước dành cho đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng giao thông còn hạn chế, bảo đảm có sự lựa chọn cho người dân như dự án cao tốc Bắc Giang - TP. Lạng Sơn. Đồng thời, đánh giá cao sự tích cực của UBND tỉnh Lạng Sơn, Ngân hàng Vietinbank và đặc biệt là Nhà đầu tư dự án BOT Bắc Giang - TP.Lạng Sơn trong việc nghiên cứu, đề xuất giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án nhằm sớm hoàn thành đng bộ toàn tuyến năm 2020.

Tại phiên họp Quốc hội ngày 18/11/2017 kỳ họp 4 Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ đã phát biểu sẽ tiếp tục đầu tư đoạn cao tốc cửa khu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT, đảm bảo hoàn thành đồng bộ tuyến cao tốc Hà Nội - Chi Lăng - cửa khẩu Hữu Nghị trong năm 2020. Bộ trưởng Bộ GTVT chấp hành tuyệt đi chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đề nghcác cơ quan liên quan thuộc Bộ GTVT nghiêm túc thực hiện và ủng hộ Nhà đầu tư đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

I. Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT

1. Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Đối tác công tư

- Trên cơ sở tình hình đàm phán hiệp định vay vốn ODA, Vụ Kế hoạch đầu tư rà soát hồ sơ pháp lý của dự án, dự thảo nội dung báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương dừng việc đàm phán vay ODA đoạn tuyến cao tốc cửa khu Hữu Nghị - Chi Lăng.

- Trên cơ sở ý kiến của Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Đối tác công tư dự thảo văn bản của Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư đoạn tuyến cao tốc này theo hình thức BOT, cụ thể:

+ Phương án 1: Điều chỉnh, bổ sung đoạn tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng vào Dự án cao tốc Bắc Giang - TP. Lạng Sơn như kiến nghị của Nhà đầu tư và tỉnh Lạng Sơn (sử dụng 01 trạm thu giá trên QL1, bắt đầu thu từ tháng 3/2018, mức giá theo Thông tư 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 của Bộ GTVT, lộ trình tăng 15%/3 năm; mức giá cao tốc dự kiến khoảng 1.800 đồng - 2.000 đồng/PCU/km, lộ trình tăng 12%/3 năm). Phương án này có ưu điểm tiến độ triển khai nhanh, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời phương án này đã được Ngân hàng Vietinbank cam kết tiếp tục cho vay vốn.

+ Phương án 2: Tách riêng đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng thành dự án độc lập, triển khai theo hình thức BOT. Tuy nhiên, phương án này phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, thời gian kéo dài thêm khoảng từ 1,5 đến 2 năm, không thể hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, chưa thể khẳng định triển khai thành công trong bối cảnh việc tài trợ tín dụng BOT khó khăn như hiện nay.

Trên cơ sở đánh giá ưu, nhược điểm của 02 phương án, đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chtrương điều chỉnh, bổ sung đoạn cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng vào Dự án BOT Bắc Giang - TP. Lạng Sơn (phương án 1).

- Sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Vụ Đối tác công tư khẩn trương thẩm định phương án tài chính để Bộ GTVT phê duyệt làm cơ sở thu xếp tín dụng và triển khai các bước tiếp theo sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương theo đề xuất của Bộ.

- Sau khi có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Vụ Kế hoạch đầu tư chủ trì, phối hợp với VEC, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính làm việc với ADB để dừng việc đàm phán hiệp định tín dụng vay vốn ODA đối với đoạn tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng; phối hợp với VEC chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đoạn tuyến cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng đã được nghiên cứu, báo cáo để có thể triển khai các bước tiếp theo.

2. Cục QLXD&CLCTGT: Rà soát tiến độ tổng thể, hỗ trợ thẩm đnh hồ sơ điều chỉnh, đẩy nhanh tiến độ thm đnh hồ sơ thiết kế kỹ thuật và các thủ tục điều chỉnh liên quan khác...đảm bảo hoàn thành đồng bộ dự án cao tốc Bắc Giang - Chi Lăng - ca khẩu Hữu Nghị trong năm 2020.

3. Vụ Tài chính: Sớm thực hiện việc điều chỉnh Thông tư 35/2016/TT-BGTVT để làm cơ sở cho các Nhà đầu tư (các dự án BOT nói chung) thực hiện điều chỉnh phương án tài chính và giá dịch vụ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đảm bảo việc hoàn vốn đầu tư của dự án. Yêu cầu hoàn thành trước tháng 3/2018.

4. Ban Quản lý dự án 2

- Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu đoạn tuyến cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng do VEC cung cấp.

- Phối hợp với Nhà đầu tư xây dựng dự kiến tiến độ triển khai tng thể dự án, rà soát đề xuất của Nhà đầu tư đảm bảo hoàn thành đồng bộ dự án cao tốc Bắc Giang - Chi Lăng - cửa khẩu Hữu Nghị trong năm 2020.

5. Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

- Cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Ban QLDA2.

- Sau khi có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với Vụ Kế hoạch đầu tư làm việc với ADB để dừng việc đàm phán hiệp định tín dụng vay vốn ODA đối với đoạn tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng.

II. Nhà đầu tư dự án BOT Bắc Giang - TP.Lạng Sơn:

- Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, phối hp với Ban QLDA2 nhận hồ sơ tài liệu từ VEC để triển khai các thủ tục tiếp theo.

- Đề xuất tiến độ triển khai tổng thể dự án, đảm bảo hoàn thành đồng bộ dự án cao tốc Bắc Giang - Chi Lăng - cửa khẩu Hữu Nghị trong năm 2020, gửi Ban QLDA2 trình Bộ chấp thuận.

III. Đề nghị Ngân hàng Vietinbank: Tiếp tục hỗ trợ Nhà đầu tư, đồng thời đẩy nhanh việc cấp tín dụng cho toàn bộ dự án. Trường hợp, khó khăn trong việc cấp tín dụng vượt mức so quy định, Bộ GTVT và tỉnh Lạng Sơn sẽ hỗ trợ, đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét.

IV. Đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn

- Tiếp tục hỗ trợ công tác đền bù, GPMB cho dự án được thuận lợi.

- Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ dự án trong quá trình đầu tư xây dựng, vận hành, khai thác sau này.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn V
ăn Công (để b/c);
- Tỉnh ủy, H
ĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh Lạng Sơn;
- Ngân hàng Vietinbank;
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VT, TH (Tu
ấn).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Trí Đức

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 451/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu451/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2017
Ngày hiệu lực30/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 451/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 451/TB-BGTVT 2017 kết luận bổ sung đoạn cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 451/TB-BGTVT 2017 kết luận bổ sung đoạn cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu451/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Trí Đức
        Ngày ban hành30/11/2017
        Ngày hiệu lực30/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 451/TB-BGTVT 2017 kết luận bổ sung đoạn cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 451/TB-BGTVT 2017 kết luận bổ sung đoạn cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng

             • 30/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực