Thông báo 452/TB-BGTVT

Thông báo 452/TB-BGTVT kết luận cuộc họp của Thứ trưởng Thường trực Ngô Thịnh Đức về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khởi công xây dựng tuyến tránh Rạch Giá thuộc dự án hành lang ven biển phía Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 452/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Thường trực Ngô Thịnh Đức


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 452/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CUỘC HỌP CỦA THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC NGÔ THỊNH ĐỨC VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỔ CHỨC LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG TUYẾN TRÁNH RẠCH GIÁ THUỘC DỰ ÁN HÀNH LANG VEN BIỂN PHÍA NAM

Ngày 20/10/2010, tại Văn phòng Bộ GTVT , Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp về việc chuẩn bị tổ chức Lễ Khởi công xây dựng Tuyến tránh Rạch Giá thuộc dự án SCCP.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị Văn phòng Bộ, Vụ TC, Vụ KHĐT, Vụ HTQT, Cục QLXD, Ban QLDA Mỹ Thuận.

Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Mỹ Thuận và ý kiến của các đơn vị tham dự họp, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã kết luận như sau:

Để chuẩn bị tổ chức Lễ Khởi công xây dựng Tuyến tránh Rạch Giá dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 06/11/2010 trên địa phận thành phố Rạch Giá. Do đây là một trong những sự kiện quan trọng chào mừng đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và là một trong những dự án đầu tiên trong ngành GTVT sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc (thông qua EDCF). Bộ GTVT đề nghị UBND Tỉnh Rạch Giá, Bộ Tư lệnh QK9, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phối hợp chặt chẽ để công tác tổ chức Lễ đảm bảo tính trang trọng, tiết kiệm, chu đáo và đặc biệt công tác an ninh, an tòan phải được hết sức chú trọng.

I. Về thành phần khách mời:

1. Khách do Bộ GTVT đảm nhiệm: Số lượng khoảng 180 người

a) Khách nước ngoài: Các Nhà đồng tài trợ cho dự án là ADB, EDCF, AusAID.

b) Khách từ các Bộ, ngành Trung ương: Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ,… Lãnh đạo 06 tỉnh và các cơ quan thông tin, báo chí.

2. Khách do Tỉnh Kiên Giang đảm nhiệm: 80 người (trong đó đặc biệt lưu ý các đồng chí nguyên Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh qua các thời kỳ và các đại diện lão thành cách mạng và đại diện Bà Mẹ Việt Nam anh hùng thuộc diện tỉnh quản lý).

3. Khách từ QK9 và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ: Khoảng 20 người (lưu ý mời các đồng chí Sáu Hậu, Chín Nhỏ và Năm Giới),

Để đảm bảo việc phát hành giấy mời được trang trọng, chu đáo, tránh sơ suất, đề nghị VP Bộ GTVT (đối với các khách là đại biểu cấp cao của Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan và các cơ quan báo chí TW) Ban QLDA Mỹ Thuận (đối với các khách còn lại) chủ động có xác nhận với các đại biểu để công tác đón tiếp được chu đáo.

II. Công tác an ninh và an tòan cho Lễ Khởi công:

1. Công tác đảm bảo giao thông đường bộ, an ninh: Công an Tỉnh Kiên Giang tự đảm nhận phần công tác đảm bảo GT đường bộ, an ninh. Đặc biệt chú trọng việc phân luồng GT cho khu vực làm lễ (chỉ cho xe ô tô có thẻ hợp lệ ra, vào khu vực làm lễ).

2. Công tác kiểm tra nhân thân các lực lượng trong các đơn vị tham gia tổ chức phục vụ lễ: Công an Tỉnh Kiên Giang có trách nhiệm kiểm tra nhân thân của lực lượng lao động thuộc Công ty tổ chức sự kiện thực hiện công tác tổ chức lễ Khởi công , các đơn vị tài trợ; cử lực lượng giám sát thi công và nhận bàn giao để bảo vệ an ninh khu vực Lễ Khởi công, kiểm tra an ninh các phóng viên báo chí tự do (không có giấy mời) đến tác nghiệp theo Luật báo chí

III. Công tác lễ tân, khánh tiết, tổ chức đưa đón và ăn nghỉ của đại biểu và các hỗ trợ khác:

− Công tác lễ tân, khánh tiết: Văn phòng Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với Ban QLDA Mỹ Thuận thực hiện;

− Ban Tổ chức làm thẻ riêng cho các lực lượng phục vụ buổi Lễ;

− Các đại biểu từ Hà Nội và khách quốc tế do Ban Tổ chức bố trí sẽ đưa đón lên sân bay Nội Bài và Trà Nóc về TP Rạch Giá. Văn phòng Bộ GTVT có trách nhiệm làm việc với Cục Hàng không Việt Nam để đảm bảo việc đưa và tiễn khách trên tuyến bay Hà Nội - Cần Thơ- Hà Nội, nếu thiếu chỗ đề nghị Cục Hàng không Việt Nam ưu tiên tăng chuyến để đảm bảo vận chuyển khách thuận lợi;

− Ban Tổ chức sẽ cung cấp các băng rôn, cờ chuối, các banner trang trí trên đường phố cho tỉnh Kiên Giang để các địa phương tự tổ chức trang trí;

− UBND tỉnh Kiên Giang tiếp đón Thủ tướng Chính phủ và bố trí mời cơm vào chiều 05/11/2010;

− Các Công tác hỗ trợ khác: UBND tỉnh Kiên Giang và Quân khu 9 bố trí để hỗ trợ:

+ Xe cứu thương, cứu hỏa;

+ Lực lượng điều phối giao thông;

+ Lực lượng bảo vệ an ninh; Rà phá bom mìn;

+ Quân nhạc, Tiêu binh.

IV. Giao nhiệm vụ:

− Văn phòng Bộ:

+ Tham mưu để Lãnh đạo Bộ GTVT ký công văn đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang và Quân khu 9 phối hợp với Bộ GTVT và Ban tổ chức về công tác đảm bảo an ninh, ĐBGT, mời và đón tiếp đại biểu và các công tác hỗ trợ khác...

+ Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ GTVT ký thư mời các đại biểu là Lãnh đạo của Chính phủ, Nhà nước.

+ Phối hợp với Ban QLDA Mỹ thuận trong công tác mời đại biểu và tổ chức lễ.

− Vụ HTQT:

+ Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ GTVT ký thư mời các đại biểu khách quốc tế.

+ Phối hợp với Ban QLDA Mỹ Thuận trong công tác mời đại biểu quốc tế, lễ tân và phiên dịch tại buổi lễ.

− Ban QLDA Mỹ Thuận:

+ Chịu trách nhiệm chính về công tác tổ chức Lễ Khởi công đặc biệt là tại hiện trường tổ chức Lễ. (Chú ý: Bố trí bản đồ giao thông khu vực treo tại buổi Lễ)

+ Chủ động làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang và các sở ban ngành của tỉnh, Quân khu 9, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, các cơ quan tham mưu của Bộ GTVT và các đơn vị có liên quan để đảm bảo tổ chức Lễ Thành công tốt đẹp

V. Tiến độ: Thống nhất theo đề nghị của Ban QLDA Mỹ Thuận

1. Giấy mời + thẻ đại biểu:

− Ngày 24/10/2010 : phát hành.

− Bắt đầu từ ngày 25/10 – 31/10/2010 : chuyển đến các Đại biểu để có thời gian xác nhận.

2. Bố trí lắp dựng nhà Hội trường làm Lễ Khởi công:

− Phần lắp dựng khung mái: từ 02 ÷ 03/11/2010;

− Phần lắp bao che: từ 04/11/2010.

− Phần lắp cổng chào, khu vực động thổ: từ 04/11/2010.

− Đến 14h00, ngày 05/11/2010 : hoàn thành toàn bộ công tác thi công, trang trí khu vực làm Lễ để bàn giao cho đơn vị đảm bảo an ninh.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Các đơn vị tham gia họp;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Bùi Nguyên Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 452/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu452/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2010
Ngày hiệu lực22/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 452/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 452/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Thường trực Ngô Thịnh Đức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 452/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Thường trực Ngô Thịnh Đức
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu452/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýBùi Nguyên Long
        Ngày ban hành22/10/2010
        Ngày hiệu lực22/10/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 452/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Thường trực Ngô Thịnh Đức

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 452/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Thường trực Ngô Thịnh Đức

             • 22/10/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/10/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực