Thông báo 4536/TB-BHXH

Thông báo 4536/TB-BHXH năm 2013 giới thiệu chức danh và chữ ký do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 4536/TB-BHXH năm 2013 giới thiệu chức danh chữ ký Bảo hiểm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4536/TB-BHXH

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013

 

THÔNG BÁO

GIỚI THIỆU CHỨC DANH VÀ CHỮ KÝ

Căn cứ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Căn cứ quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ký các Quyết định điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm đối với các chức danh cán bộ quản lý như sau:

- Quyết định số 977/QĐ-BHXH ngày 30/8/2013 về việc điều động và bổ nhiệm ông Trần Ngọc Thu, Giám đốc Ban Quản lý dự án Hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị dự án "Hiện đại hóa quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam" giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dược và Vật tư y tế từ ngày 01/9/2013;

- Quyết định số 1156/QĐ-BHXH ngày 30/10/2013 về việc bổ nhiệm bà Từ Nguyễn Linh, Trưởng phòng Kế toán thuộc Ban Chi giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Chi kể từ ngày 01/11/2013.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trân trọng thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký các ông, bà có tên nêu trên tới các cơ quan, đơn vị để thuận tiện cho việc liên hệ công tác./.

 

Chữ ký của Phó Trưởng Ban
Dược và Vật tư y tế
Trần Ngọc Thu

Chữ ký của Phó Trưởng Ban Chi
Từ Nguyễn Linh

 

 

 

Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc và các Phó TGĐ (để b/cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Website BHXHVN;
- Lưu: VT.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thị Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4536/TB-BHXH

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu4536/TB-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2013
Ngày hiệu lực14/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4536/TB-BHXH

Lược đồ Thông báo 4536/TB-BHXH năm 2013 giới thiệu chức danh chữ ký Bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 4536/TB-BHXH năm 2013 giới thiệu chức danh chữ ký Bảo hiểm xã hội
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu4536/TB-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Thị Ngọc
        Ngày ban hành14/11/2013
        Ngày hiệu lực14/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 4536/TB-BHXH năm 2013 giới thiệu chức danh chữ ký Bảo hiểm xã hội

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 4536/TB-BHXH năm 2013 giới thiệu chức danh chữ ký Bảo hiểm xã hội

            • 14/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực