Thông báo 454/TB-BGTVT

Thông báo 454/TB-BGTVT năm 2013 kết quả họp xem xét nội dung 05 dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo vệ kết cấu thép trong công trình giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 454/TB-BGTVT kết quả xem xét dự thảo TCVN bảo vệ kết cấu thép công trình 2013


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 454/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ HỌP XEM XÉT NỘI DUNG 05 DỰ THẢO TCVN VỀ BẢO VỆ KẾT CẤU THÉP TRONG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Ngày 11/7/2013, tại Trụ sở Bộ GTVT, Lãnh đạo Vụ Khoa học Công nghệ đã chủ trì cuộc họp xem xét nội dung 05 dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia do Viện Khoa học và Công nghệ GTVT chủ trì biên soạn: 1) “A-nốt hy sinh - Yêu cầu kỹ thuật ” - Mã sTC 113035; 2) “Bảo vệ ca-tốt cho các kết cấu thép của cảng biển và công trình biển - Mã số TC 113036; 3) “Sơn giàu kẽm vô cơ và hữu cơ -Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử - Mã số TC 113039; 4) “Màng chống thấm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử” - Mã số: 113037; 5) “Phương pháp xác định độ bám dính (pull-off) của màng phủ trên nền kim loại” - Mã số: 113038.

I. Thành phn tham gia cuộc họp: Đại diện của các Vụ Khoa học Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Tổng cục Đường bộ VN, Cục Hàng hải VN, Cục Quản lý XD&CL CTGT, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới - Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ VN, Trường đại học Bách khoa Hà Nội, Viện KH&CN GTVT và các cơ quan, đơn vị liên quan (có danh sách cụ thể kèm theo).

II. Nội dung cuộc họp:

Sau khi nghe ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó Viện trưởng Viện KH&CN GTVT và bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Giám đốc Viện Chuyên ngành Vật liệu Xây dựng và Bảo vệ Công trình trình bày Thuyết minh xây dựng TCVN và giải trình tiếp thu ý kiến của các cơ quan đơn vị đối với 05 dự thảo TCVN nêu trên, các đại biểu dự họp đã trao đổi và thống nhất các ý kiến đối với từng dự thảo TCVN, cụ thể như sau:

1. Đối với dự thảo TCVN “A-nốt hy sinh “Yêu cầu kỹ thuật” - Mã số TC 113035:

- Xem xét lựa chọn sử dụng thuật ngữ anốt (tiếng Việt là âm cực - tiếng Anh là anode) trong tiêu chuẩn bảo đảm tính thống nhất, thông dụng và chính xác;

- Tại 5.12.3 thay từ “cân” bằng cụm từ “kiểm tra khối lượng”;

- Sửa lỗi chính tả, lỗi in ấn;

2. Đối với dự thảo TCVN “Bảo vệ ca-tốt cho các kết cấu thép của cảng biển và công trình biển - Mã số TC 113036:

- Thống nhất phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn là sử dụng cho các công trình cảng biển;

- Xem xét lựa chọn sử dụng thuật ngữ catốt (tiếng Việt là dương cực - tiếng Anh là catode) trong tiêu chuẩn bảo đảm tính thống nhất, thông dụng và chính xác;

- Bổ sung nội dung phân vùng ảnh hưởng của nước biển: các điều kiện về mực nước và các điều kiện tự nhiên khác;

- Thống nhất sử dụng từ hydro thay hiđro.

- Thống nhất sử dụng từ: “các ảnh hưởng do khai thác vận hành” thay cho “ảnh hưởng do sửa chữa lớn”.

- Tại các mục 5.4.2 và 6.4: Đề nghị bổ sung cụm từ: “ảnh hưởng do khai thác vận hành”.

- Thêm chú thích cho phần phụ lục A.

- Viết lại phần 4.3, phần có chú thích phụ lục A.

- Các tiêu chuẩn BS EN 12495 và DNV 401 trong mục tài liệu viện dẫn chuyển vào mục tài liu tham khảo.

- Bổ sung các tiêu chuẩn viện dẫn vào mục 2.

- Chỉnh sửa lỗi chính tả.

3. Đối với dự thảo TCVN “Sơn giàu kẽm vô cơ và hữu cơ - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử - Mã số TC 113039:

- Thống nhất đổi tên tiêu chuẩn thành Sơn lót giàu kẽm vô cơ - Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử (Chấp nhận tiêu chuẩn AASHTO M300-03).

- Trong lời nói đầu cần bổ sung nội dung: “Tiêu chuẩn này được biên soạn dựa trên tiêu chuẩn AASHTO M300-03 Standard specification for Inorganic Zinc- Rich Primer”.

- Chỉnh sửa lỗi chính tả.

4. Đối với dự thảo TCVN “Màng chống thấm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử” - Mã số: 113037:

- Thống nhất đổi tên tiêu chuẩn thành Vật liệu chống thấm cho mặt cầu bê tông: Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử.

- Cần nêu rõ trong phạm vi áp dụng là tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử cho vật liệu chống thm sử dụng cho mặt cầu bê tông.

- Thống nhất viện dẫn tiêu chuẩn TCVN 9066: 2012 và TCVN 9067:2012 trong tiêu chuẩn.

- Bỏ phần phụ lục (vì không nằm trong phạm vi áp dụng của TCVN).

- Chđưa ra yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử cho chống thấm dạng thi công lỏng và dạng màng, không đề cập đến chống thấm lỏng dạng thẩm thấu.

- Chỉnh sửa lỗi chính tả và lỗi in ấn.

5. Đối với dự thảo TCVN “Phương pháp xác định độ bám dính (pull-off) của màng phủ trên nền kim loại” - Mã s: 113038:

Trong lời nói đầu cần bổ sung nội dung: “Tiêu chuẩn này được biên soạn dựa trên tiêu chuẩn ASTM D4541 - 09e1 Standard Test Method for Pull-Off Strength of Coatings Using Portable Adhesion Testers”.

- Thống nhất sử dụng từ “thử nghiệm” thay từ “thí nghiệm”.

- Thống nhất sử dụng từ “kéo nhổ” thay từ “pull-off”.

- Chỉnh sửa lỗi chính tả.

Trên đây là các ý kiến đã được các thành viên tham gia cuộc họp nhất trí. Đề nghị Viện KH&CN GTVT khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ 05 Dự thảo TCVN nêu trên trước ngày 30/7/2013 để gửi Bộ KHCN thẩm định công bố theo quy định. Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
-
Bộ trưởng (để b/c);
- Th trưởng Nguyễn Ngọc Đông (để b/c);
- Các cơ quan dự họp;
- Viện K.H&CN GTVT (để phối hợp)
- Trung tâm Công nghệ Thông tin (để đăng trên trang thông tin điện tử Bộ GTVT)
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ích

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 454/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu454/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2013
Ngày hiệu lực17/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 454/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 454/TB-BGTVT kết quả xem xét dự thảo TCVN bảo vệ kết cấu thép công trình 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 454/TB-BGTVT kết quả xem xét dự thảo TCVN bảo vệ kết cấu thép công trình 2013
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu454/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Ích
        Ngày ban hành17/07/2013
        Ngày hiệu lực17/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 454/TB-BGTVT kết quả xem xét dự thảo TCVN bảo vệ kết cấu thép công trình 2013

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 454/TB-BGTVT kết quả xem xét dự thảo TCVN bảo vệ kết cấu thép công trình 2013

              • 17/07/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/07/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực