Thông báo 4561/TB-TCHQ

Thông báo 4561/TB-TCHQ năm 2021 về kết quả xác định trước mã số đối với Phụ gia bê tông PCA900 do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 4561/TB-TCHQ 2021 kết quả xác định trước mã số


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4561/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2021

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017; Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015;

Trên cơ sở Đơn đề nghị xác định trước mã số số 01/2020 ngày 29/10/2020 do Công ty Silkroad Vina, mã số thuế: 3702568180 cung cấp và hồ sơ kèm theo; Công văn số 523/BC-KĐHQ ngày 06/7/2021; Công văn số 506/KĐHQ-TMXL ngày 21/7/2021 của Cục Kiểm định Hải quan; Phiếu kết quả thử nghiệm số 2356/VLXD-XMBT ngày 11/8/2021 của Viện Vật liệu xây dựng - Bộ xây dựng.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Phụ gia bê tông PCA900

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm điều chế chất phụ gia bê tông PCA900

Ký, mã hiệu, chủng loại: PCA900

Nhà sản xuất: SILKROAD C&T

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Chế phẩm hóa học có thành phần chính là Polycarboxylic copolymer và nước, là dung dịch trong suốt, không mầu, có mùi nhẹ.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Phụ gia khi trộn sẽ hấp thụ trên bề mặt của các hạt xi măng. Sự hấp thu này xảy ra ở giai đoạn rất sớm của quá trình hydra hóa. Nhóm các polymer mạch vòng làm tăng điện tích của các hạt xi măng và sự phân tán xi măng diễn ra dựa trên hợp chất polycarbonxylate tồn tại dưới dạng mạch vòng dài có nhánh. Điều này làm tăng đáng kể sự phân tán của xi măng. Khi bắt đầu trộn, với sự hiện diện của các mạch vòng có nhánh được liên kết vào mạch chính làm cản trở sự sắp xếp ổn định và làm cho các xi măng phân tách và phân tán.

+ Cách thức sử dụng: Sử dụng là một nguyên liệu để sản xuất phụ gia bê tông.

- Hàm lượng tính trên trọng lượng:

Polycarboxylic copolymer 50%, nước 50%.

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Phụ gia bê tông PCA900

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Phụ thu hóa dẻo đóng rắn nhanh dùng cho bê tông, thành phần chính là Polycarboxylic copolymer và nước.

Ký, mã hiệu, chủng loại: PCA900

Nhà sản xuất: SILKROAD C&T

thuộc nhóm 38.24Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, mã số 3824.40.00 “- Phụ gia đã điều chế dùng cho xi măng, vữa hoặc bê tông” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Silkroad Vina biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Công ty Silkroad Vina (Địa chỉ: Số 17A vsip Iia đường số 25 KCN Việt Nam Singapore IIA, phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK PL-Huyền(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4561/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu4561/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2021
Ngày hiệu lực22/09/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(25/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4561/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 4561/TB-TCHQ 2021 kết quả xác định trước mã số


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 4561/TB-TCHQ 2021 kết quả xác định trước mã số
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu4561/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýLưu Mạnh Tưởng
        Ngày ban hành22/09/2021
        Ngày hiệu lực22/09/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (25/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 4561/TB-TCHQ 2021 kết quả xác định trước mã số

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 4561/TB-TCHQ 2021 kết quả xác định trước mã số

              • 22/09/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/09/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực