Thông báo 457/TB-SVHTTDL-PVHGĐ

Thông báo 457/TB-SVHTTDL-PVHGĐ năm 2013 áp dụng tạm thời bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực quảng cáo do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 457/TB-SVHTTDL-PVHGĐ năm 2013 áp dụng thủ tục hành chính quảng cáo Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 457/TB-SVHTTDL-PVHGĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2013

 

THÔNG BÁO

VỀ ÁP DỤNG TẠM THỜI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢNG CÁO
(Trong thời gian chờ Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

- Căn cứ Luật Quảng cáo có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2013; Chỉ thị số 172/CT-BVHTTDL ngày 06/09/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Quảng cáo; Văn bản số 500/VHCS-QCTT ngày 30/11/2012 của Cục Văn hóa Cơ sở về lấy ý kiến dự thảo Thông tư và văn bản số 04/VHCS-QCTT ngày 03/01/2013 của Cục Văn Hóa cơ sở về thực hiện Luật Quảng cáo.

- Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp ngày 21/01/2013 về thực hiện Luật Quảng cáo.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thông báo:

Kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2013, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn phải gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố trước khi thực hiện quảng cáo 15 ngày. Bản sao quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 8 điều 29 phải là bản sao có công chứng hoặc chứng thực.

Các hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đối với sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đặc biệt chỉ nộp các giấy tờ chứng minh điều kiện quảng cáo quy định tại khoản 4 điều 20 Luật Quảng cáo (bãi bỏ giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký nội dung quảng cáo của các cơ quan y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn)

Bãi bỏ việc cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, băng rôn, màn hình đặt nơi công cộng, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động khác. Vì vậy, không thực hiện thu lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo theo quy định của Pháp lệnh Quảng cáo.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo, phương tiện giao thông, loa phóng thanh, hội thảo, hội nghị, hội chợ triển lãm, tổ chức sự kiện, vật thể quảng cáo phải tự chịu trách nhiệm về nội dung quảng cáo và thực hiện theo theo quy định của Luật Quảng cáo, quy định khác của pháp luật có liên quan. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quản lý nhà nước về quảng cáo theo phương pháp hậu kiểm.

Bộ thủ tục hành chính áp dụng tạm thời được niêm yết tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

Nơi nhận:
- UBND TP (để báo cáo);
-
Giám đốc, P. Giám đốc phụ trách;
- Văn phòng Sở VHTTDL, tổ TN&THS;
- Lưu.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 457/TB-SVHTTDL-PVHGĐ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu457/TB-SVHTTDL-PVHGĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/01/2013
Ngày hiệu lực23/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 457/TB-SVHTTDL-PVHGĐ

Lược đồ Thông báo 457/TB-SVHTTDL-PVHGĐ năm 2013 áp dụng thủ tục hành chính quảng cáo Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông báo 457/TB-SVHTTDL-PVHGĐ năm 2013 áp dụng thủ tục hành chính quảng cáo Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnThông báo
       Số hiệu457/TB-SVHTTDL-PVHGĐ
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Văn Minh
       Ngày ban hành23/01/2013
       Ngày hiệu lực23/01/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 457/TB-SVHTTDL-PVHGĐ năm 2013 áp dụng thủ tục hành chính quảng cáo Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 457/TB-SVHTTDL-PVHGĐ năm 2013 áp dụng thủ tục hành chính quảng cáo Hồ Chí Minh

           • 23/01/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/01/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực