Thông báo 469/TB-VP

Thông báo số 469/TB-VP về kết luận chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Thu Hà về giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 469/TB-VP chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Thu Hà chế độ cán bộ công chức nghỉ hưu trước tuổi Nghị định 132/2007/NĐ-CP


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số : 469/TB-VP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CHỈ ĐẠO CỦA PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NGUYỄN THỊ THU HÀ VỀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 132/2007/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ

Ngày 29 tháng 6 năm 2009, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Thu Hà đã chủ trì cuộc họp về giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế. Tham dự cuộc họp có đại diện: Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội thành phố, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Sau khi nghe Sở Nội vụ báo cáo về tình hình có liên quan đến việc giải quyết chết độ chính sách cho cán bộ công chức nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế và ý kiến của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Thu Hà kết luận chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất theo đề nghị của Sở Nội vụ, giao Thủ trưởng các Sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện có liên quan, căn cứ vào danh sách cán bộ , công chức nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế đã được Sở Nội vụ duyệt (danh sách 102 người) để giải quyết chi tiền lương và phụ cấp (nếu có) của số cán bộ, công chức này trong thời gian chờ Bảo hiểm Xã hội thành phố quyết định lập hồ sơ hưởng chế độ lương hưu. Nguồn chi từ khoản kinh phí khoán đã giao cho sở - ngành, quận - huyện hàng năm.

2. Từ nay trở đi Thủ trưởng các sở-ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ quyết định giải quyết cho cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi khi có phê duyệt của Sở Nội vụ; giao Sở Nội vụ phối hợp với Bảo hiểm Xã hội thành phố hướng dẫn các cơ quan đơn vị lập hồ sơ, thủ tục nghỉ hưu theo đúng quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo nội dung kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Thu Hà đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các thành viên dự họp;
- Sở ngành thành phố;
- UBND quận-huyện;
- VPUB: CPVP, các Phòng CV;
- Lưu: VT, (VX/Nh) MH.          

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Trương Thị Minh Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 469/TB-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu469/TB-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2009
Ngày hiệu lực06/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 469/TB-VP

Lược đồ Thông báo 469/TB-VP chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Thu Hà chế độ cán bộ công chức nghỉ hưu trước tuổi Nghị định 132/2007/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 469/TB-VP chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Thu Hà chế độ cán bộ công chức nghỉ hưu trước tuổi Nghị định 132/2007/NĐ-CP
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu469/TB-VP
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrương Thị Minh Hương
        Ngày ban hành06/07/2009
        Ngày hiệu lực06/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 469/TB-VP chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Thu Hà chế độ cán bộ công chức nghỉ hưu trước tuổi Nghị định 132/2007/NĐ-CP

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 469/TB-VP chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Thu Hà chế độ cán bộ công chức nghỉ hưu trước tuổi Nghị định 132/2007/NĐ-CP

             • 06/07/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/07/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực