Thông báo 47/TB-BGTVT

Thông báo số 47/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 47/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức buổi làm việc lãnh đạo tỉnh Điện Biên


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 47/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH ĐIỆN BIÊN

Từ ngày 17/01/2008 đến ngày 20/01/2008,Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức đã kiểm tra hiện trường và tình hình thực hiện các dự án thuộc các tỉnh Vùng Tây Bắc. Tham dự cuộc họp có Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Chủ tịch UBND tỉnh – Lò Mai Trinh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh – Bùi Viết Bính, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Đoàn Thị Phượng và các Lãnh đạo Sở, Ban, ngành tham mưu của tỉnh Điện Biên. Về phía Bộ GTVT có lãnh đạo các Vụ Kế hoạch Đầu tư, Khoa học Công nghệ, Cục Giám định & QLCL CTGT, Cục Đường bộ Việt Nam, Ban QLDA 1, 5, Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI).

Sau khi kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo của các đơn vị liên quan về tình hình thực hiện dự án, trao đổi với lãnh đạo tỉnh về tình hình thực hiện và kiến nghị liên quan đến các dự án hạ tầng giao thông thuộc địa bàn tỉnh; ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức kết luận như sau:

1. Dự án cải tạo nâng cấp QL6 đoạn Sơn La – Tuần Giáo thuộc địa phận tỉnh Điện Biên:

1-1 Công tác GPMB:

- Hiện nay, công tác GPMB đang được địa phương khẩn trương thực hiện, khối lượng vướng mắc tồn tại không nhiều, đề nghị tỉnh sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án để dự án cơ bản hoàn thành vào quý III/2008 (tỉnh Điện Biện hoàn thành GPMB trong tháng 03/2008).

- Giao Ban QLDA1 tiếp tục có những trợ giúp trong công tác GPMB đối với Hội đồng BT GPMB các cấp tỉnh, huyện, thị. Đôn đốc để Hội đồng BT GPMB địa phương thực hiện đúng cam kết.

- Chi phí quản lý thực hiện công tác BT GPMB; thống nhất về nguyên tắc Hội đồng BT GPMB lập dự toán và trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt.

- Ban QLDA1 được tạm ứng tiền chi cho BT GPMB theo đề nghị của Hội đồng BT GPMB cấp huyện để địa phương chủ động việc chi trả cho dân; đáp ứng đầy đủ kinh phí GPMB để Hội đồng BT GPMB địa phương khi đã duyệt xong phương án đền bù để chi trả.

1-2 Về thi công và một số xử lý kỹ thuật:

- Yêu cầu Ban QLDA1 có thư nhắc nhở, cảnh báo các nhà thầu thi công chậm tiến độ. Đồng thời phải có phương án xử lý các nhà thầu không đủ năng lực để hoàn thành công trình theo kế hoạch đề ra.

- Nhà thầu phải tổ chức thi công gọn, bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn và các biện pháp phòng hộ đảm bảo ATGT và có điều hành giao thông khi thi công.

Đảm bảo vệ sinh môi trường trong thi công và tuân thủ Quyết định số 2525/2003/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2003 của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định thi công công trình trên đường bộ đang khai thác.

- Giao Ban QLDA1 và TEDI nghiên cứu đề xuất bổ sung thêm lớp thảm mặt đường để đảm bảo ổn định cho công trình.

- Ban QLDA1 chỉ đạo các bên liên quan hoàn thành phương án xử lý sụt trượt, để thi công xây dựng kiên cố hóa công trình hoàn thành trước mùa mưa. Cục Giám định & QLCL CTGT thẩm định trình phê duyệt kiên cố hóa cho từng gói thầu, không nhất thiết phải phê duyệt cho toàn dự án.

- Thống nhất việc giải tỏa bổ sung những hộ dân bị ảnh hưởng bởi taluy âm và taluy dương, cửa xả của cống và rãnh đỉnh.

- Ban QLDA1 tập trung chỉ đạo các nhà thầu thi công đồng thời mặt cùng rãnh dọc, lề, rãnh đỉnh; kiểm tra, rà soát vị trí đổ đất thải; lập các thủ tục gia hạn hợp đồng; tiến hành tính toán trượt giá theo quy định.

2. Dự án cải tạo nâng cấp QL279 đoạn Tuần Giáo – Điện Biên thuộc địa phận tỉnh Điện Biên:

2-1 Công tác GPMB:

- Đề nghị tỉnh Điện Biên sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trong quý I/2008 để dự án cơ bản hoàn thành vào tháng 6/2008.

- Giao Ban QLDA5 chỉ đạo các bên liên quan kiểm tra, rà soát những vị trí vướng mắc mặt bằng, xem xét điều chỉnh cánh tuyến để đảm bảo tiến độ dự án.

- Giao Ban QLDA5 tiếp tục có những trợ giúp trong công tác GPMB đối với Hội đồng BT GPMB các cấp tỉnh, huyện, thị. Đôn đốc để địa phương thực hiện đúng cam kết.

- Chi phí quản lý thực hiện công tác BT GPMB: thống nhất về nguyên tắc Hội đồng BT GPMB lập dự toán và trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Ban QLDA5 được tạm ứng tiền chi cho BT GPMB theo đề nghị của Hội đồng BT GPMB cấp huyện để địa phương chủ động việc chi trả cho dân; đáp ứng đầy đủ kinh phí GPMB để Hội đồng BT GPMB địa phương khi đã duyệt xong phương án đền bù để chi trả.

- Chấp thuận về nguyên tắc hỗ trợ kinh phí di dời công trình hạ tầng kỹ thuật để phục vụ GPMB trên cơ sở UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt. Trong đó có hệ thống cấp nước sinh hoạt tại thị trấn Mường Ảng.

- Đề nghị tỉnh Điện Biên phê duyệt quy hoạch đoạn 1,4km thành phố Điện Biên Phủ (thuộc gói thầu số 9) hoàn thành trước ngày 25/01/2008. Giao Ban QLDA5, TEDI sớm trình để phê duyệt điều chỉnh dự án phù hợp theo quy hoạch.

2-2 Về thi công và một số xử lý kỹ thuật:

- Tiến độ thi công của dự án có chuyển biến, được cải thiện nhiều, tuy nhiên khối lượng còn lại rất lớn. Yêu cầu Ban QLDA5 tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu thi công đảm bảo về mặt tiến độ và chất lượng.

- Nhà thầu phải tổ chức thi công gọn, bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn và các biện pháp phòng hộ đảm bảo ATGT và có điều hành giao thông khi thi công. Đảm bảo vệ sinh môi trường trong thi công và tuân thủ Quyết định số 2525/2003/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2003 của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định thi công công trình trên đường bộ đang khai thác. Giao Ban QLDA5 phối hợp cùng Thanh tra giao thông tỉnh Điện Biên yêu cầu TVGS kiểm tra, chỉ đạo kịp thời nhà thầu trong việc đảm bảo giao thông và vệ sinh môi trường xong trước ngày 25/01/2008.

- Yêu cầu nhà thầu tổ chức thi công phù hợp, đảm bảo chất lượng công trình (base và subbase rải nhiều mà chưa tiến hành thi công BTN; thi công đào một nửa đường quá sâu …).

- Ban QLDA5 chỉ đạo các bên liên quan hoàn thành phương án xử lý sụt trượt, để thi công xây dựng kiên cố hóa công trình hoàn thành trước mùa mưa. Cục Giám định & QLCL CTGT thẩm định trình phê duyệt kiên cố hóa cho từng gói thầu, không nhất thiết phải phê duyệt cho toàn dự án.

- Kiểm tra địa chất thực tế tại những vị trí đào đến đỉnh nền subbase, xem xét điều chỉnh đào đến cao độ đỉnh nền K98, bổ sung lớp subbase để đảm bảo chất lượng công trình.

- Giao Ban QLDA5 và TEDI nghiên cứu đề xuất bổ sung thêm lớp thảm mặt đường đối với những đoạn đèo dốc để đảm bảo ổn định cho công trình.

3. Các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Điện Biên:

3.1. Để triển khai Dự án cải tạo nâng cấp QL279 đoạn Điện Biên – Tây Trang (dự án thành phần 2): Đề nghị tỉnh Điện Biên phê duyệt quy hoạch thị trấn Pú Tỉu hoàn thành trước ngày 25/02/2008. Giao Ban QLDA5, TEDI cập nhật các quy hoạch liên quan đến tuyến tránh thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên – Tây Trang và 2km cửa khẩu Tây Trang trình phê duyệt trong tháng 3/2008. Phân kỳ đầu tư triển khai thi công 11km tuyến tránh thành phố Điện Biên Phủ và 2km cửa khẩu Tây Trang trong năm 2008.

3.2. Đoạn tuyến nối từ đường vành đai phía bắc Na Pheo – Si Pha Phìn ra cửa khẩu Si Pha Phìn – Huổi Lả: Chấp thuận về nguyên tắc đưa đoạn tuyến này vào dự án Na Pheo – Si Pha Phìn. Giao Vụ KHĐT thỏa thuận với Bộ KHĐT và Bộ TC để bổ sung vào dự án.

3.3. Tuyến đường ra cửa khẩu quốc gia Huổi Puốc, đoạn Núa Ngam – Huổi Puốc thuộc tuyến đường vành đai biên giới: Bộ GTVT ủng hộ đề nghị của tỉnh và sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí đầu tư dự án bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ trong thời gian tới.

3.4 Các cầu bắc qua sông Nậm Rốm thuộc đường địa phương trước đây đã được lập dự án đưa vào Dự án QL279. Sau khi đối chiếu với luật ngân sách , Bộ GTVT không đầu tư mà do địa phương đầu tư, đề nghị UBND tỉnh Điện Biên có văn bản gửi Văn phòng Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ đề nghị bố trí đầu tư dự án bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Bộ GTVT sẽ có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ ủng hộ đề nghị của tỉnh.

3.5. Dự án cải tạo, nâng cấp QL12 đoạn Mường Chà – Điện Biên:

- Chấp thuận điều chỉnh quy mô thiết kế 1,7km đoạn tuyến Km191-Km192+700 phù hợp với quy hoạch thành phố Điện Biên Phủ với Bn = 32m; Bm = 2x10m; giải phân cách giữa 2m; vỉa hè 2x5m; Eyc = 1270daN/cm2.

- Đề nghị Sở GTVT tỉnh Điện Biên sớm hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án, kể cả chi phí GPMB.

- Về việc điều chỉnh đơn giá trong hợp đồng, giá hợp đồng xây dựng: Đối với các loại hợp đồng có điều chỉnh giá mà đang thực hiện dở dang, chủ đầu tư trình cấp quyết định đầu tư xem xét, quyết định cho phép áp dụng NĐ99/CP để điều chỉnh giá; đối với các loại hợp đồng không phải là hợp đồng điều chỉnh giá, để thay đổi hình thức hợp đồng phải có sự cho phép của cấp có thẩm quyền và phải thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Chủ đầu tư, Ban QLDA nghiên cứu kỹ các Nghị định và các văn bản hướng dẫn của các Bộ ngành liên quan để thực hiện. Đồng thời chủ đầu tư có các biện pháp xử lý đối với các nhà thầu thi công không đảm bảo tiến độ.

3.6. Các đoạn vuốt nối từ quốc lộ đang thi công QL6, QL279 vào các đường của địa phương: Chấp thuận bổ sung vào dự án theo thiết kế quy hoạch của địa phương.

3.7. Giao Cục Đường sông Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai lập dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đường thủy khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La. Trong đó, nghiên cứu bổ sung cảng Huổi Loóng thuộc địa phận huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên.

3.8. Giao Vụ Vận tải nghiên cứu giải quyết đề nghị của địa phương tăng cường tần suất chuyến bay lên Điện Biên, đặc biệt là trong dịp tết Nguyên Đán Mậu Tý 2008 (QL6 đang thi công, giao thông bằng đường bộ rất khó khăn).

4. Các vấn đề khác:

- Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao hơn nữa về vấn đề ATGT; tăng cường công tác quản lý hành lang ATGT; xử lý các trường hợp vi phạm; hoàn chỉnh hệ thống biển báo, cố gắng giảm số vụ tai nạn và tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông.

- Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ: Tổ chức tuyên truyền, tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát việc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy trên tất cả các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh.

- Đề nghị UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ GTVT, kịp thời có ý kiến đề xuất, phản ánh các vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, chính trị, xã hội.

Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ GTVT, Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- TTr Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- UBND; Sở GTVT tỉnh Điện Biên:
- Vụ KHĐT, KHCN, VT;
- Ban QLDA1, 5;
- Cục ĐBVN, ĐSVN;
- TEDI;
- Lưu VT, CGĐ (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/TB-BGTVT

Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 47/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/02/2008
Ngày hiệu lực 05/02/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 47/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức buổi làm việc lãnh đạo tỉnh Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông báo 47/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức buổi làm việc lãnh đạo tỉnh Điện Biên
Loại văn bản Thông báo
Số hiệu 47/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Người ký Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành 05/02/2008
Ngày hiệu lực 05/02/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Thông báo 47/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức buổi làm việc lãnh đạo tỉnh Điện Biên

Lịch sử hiệu lực Thông báo 47/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức buổi làm việc lãnh đạo tỉnh Điện Biên

  • 05/02/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/02/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực