Thông báo 48/TB-UBDT

Thông báo 48/TB-UBDT năm 2016 về kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng tại cuộc họp chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ Đề án thành lập Học viện Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 48/TB-UBDT kết luận Thứ trưởng cuộc họp hoàn thiện đề án thành lập Học viện Dân tộc 2016


ỦY BAN DÂN TỘC
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/TB-UBDT

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM PHAN VĂN HÙNG TẠI CUỘC HỌP VỀ CHỈNH SỬA, HOÀN THIỆN HỒ SƠ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP HỌC VIỆN DÂN TỘC

Thực hiện Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tại cuộc họp Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 21 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 22, tháng 5 năm 2016 (thông báo số 46/TB-UBDT) ngày 01 tháng 6 năm 2016 tại trụ sở UBDT, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đã chủ trì cuộc họp về chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ Đán thành lập Học viện Dân tộc theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ (Thông báo s 102/TB-VPCP ngày 26/5/2016). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch Tài chính; tập thể lãnh đạo Trường Cán bộ dân tộc, Viện Dân tộc và các thành viên Tiểu ban Thường trực, giúp việc Ban Chỉ đạo thành lập Học viện Dân tộc (Tiểu ban Thường trực).

Sau khi nghe đại diện Tiểu ban Thường trực báo cáo dự kiến kế hoạch và phân công thực hiện việc chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ Đề án thành lập Học viện Dân tộc trình Thủ tướng Chính phủ; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng kết luận như sau:

1. Giao Tiểu ban Thường trực chủ trì, phi hợp với các Tiểu ban xây dựng Học viện Dân tộc và các Vụ, đơn vị liên quan, khẩn trương rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện lại Đán thành lập Học viện Dân tộc theo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng Bản giải trình tiếp thu, chỉnh sửa Đán; Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Dân tộc (xong trước ngày 15/6/2016).

2. Về địa điểm xây dng Học viện Dân tộc

Giao đồng chí Trần Trung, Trưng Tiểu ban Thường trực phối hợp với Tiểu ban xây dựng cơ bản và nguồn lực tài chính chỉnh sửa, hoàn thiện các hồ sơ theo hướng xây dựng Học viện Dân tộc trong Làng Văn hóa - Du lịch các dân tc Viêt Nam.

3. Về nguồn vốn xây dựng Học viện Dân tộc

Tiu ban Thường trực làm việc với Tiểu ban xây dựng cơ bản và nguồn lực tài chính đthống nhất, tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm về quy mô, phân kỳ đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc trong kế hoch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, đảm bảo phù hợp với điều kiện ngân sách và khả thi.

4. Về cơ cấu tổ chức và đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng của Học viện Dân tộc

Viện Dân tộc cung cấp hồ sơ trích ngang cán bộ, viên chức hiện có để Tiểu ban Thường trực bổ sung vào Đán. Giao Tiểu ban Thường trực xây dựng dự kiến phương án tổ chức các đơn vị trực thuộc Học viện Dân tộc trình Lãnh đạo Ủy ban xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

5. Bsung các đồng chí: Ngô Quang Sơn, Viện trưng Viện Dân tộc; Trịnh Quang Cảnh, Phó Viện trưng Viện Dân tộc; Nguyn Hồng V, Phó Viện trưởng Viện Dân tộc và Nguyễn Văn Dũng, Phó Hiệu trưng Trường Cán bộ dân tộc tham gia Tiểu ban Thường trực, để tập trung chnh sửa, hoàn thiện Đề án theo kế hoạch đề ra.

6. Về kinh phí chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án

Giao Vụ Kế hoạch Tài chính tham mưu, bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí năm 2016, để phục vụ các nhiệm vụ chnh sửa, hoàn thiện hồ sơ Đề án trên cơ sở đề xuất của Tiểu ban Thường trực xây dựng Học viện.

Trên đây là kết luận của Thứ trưng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng, tại cuộc họp về chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ Đề án thành lập Học viện Dân tộc, Văn phòng thông báo để các Vụ, đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (b/c);
- C
ác TT, PCN (b/c);
-
Ban Ch đạo và các Tiểu ban xây dựng HVDT;
- Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, TK-TH.

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Sỹ Tá

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/TB-UBDT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu48/TB-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2016
Ngày hiệu lực03/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/TB-UBDT

Lược đồ Thông báo 48/TB-UBDT kết luận Thứ trưởng cuộc họp hoàn thiện đề án thành lập Học viện Dân tộc 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 48/TB-UBDT kết luận Thứ trưởng cuộc họp hoàn thiện đề án thành lập Học viện Dân tộc 2016
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu48/TB-UBDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýNguyễn Sỹ Tá
        Ngày ban hành03/06/2016
        Ngày hiệu lực03/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 48/TB-UBDT kết luận Thứ trưởng cuộc họp hoàn thiện đề án thành lập Học viện Dân tộc 2016

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 48/TB-UBDT kết luận Thứ trưởng cuộc họp hoàn thiện đề án thành lập Học viện Dân tộc 2016

             • 03/06/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/06/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực