Thông báo 48/TB-VPCP

Thông báo 48/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về cơ quan chủ quản của Trường Đại học Việt - Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 48/TB-VPCP kết luận cơ quan chủ quản trường đại học Việt Đức Khoa học Công nghệ Hà Nội 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT - ĐỨC VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Ngày 02 tháng 3 năm 2016, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về chuyển đổi cơ quan chủ quản của Trường Đại học Việt - Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ngoại giao, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hp; ý kiến của các Phó Thủ tướng và đại biểu tham dự cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận như sau:

1. Trong những năm qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước ta đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần quan trọng, tích cực vào công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Trong giai đoạn tới, chúng ta cần tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa các chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển, đổi mới giáo dục và đào tạo của Đảng và Nhà nước. Coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, tăng cường công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, then chốt. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế theo nhiều hướng: Tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ có hiệu quả của các nước có nền giáo dục tiên tiến; tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh Việt Nam ra nước ngoài học tập, nghiên cu; khuyến khích, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cơ sở đào tạo, trường đại học của Việt Nam hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với các cơ sở đào tạo có uyn, chất lưng của nước ngoài với nhiều hình thức, lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Tăng cường và nâng cao trình độ tiếng Anh cho thế hệ trẻ; tạo điều kiện để Đoàn thanh niên và Hội sinh viên Việt Nam triển khai chương trình dạy tiếng Anh tự nguyện cho thanh niên, thiếu niên ở các địa phương trong cả nước hướng đến “xóa mù” và nâng cao nhanh trình độ tiếng Anh cho thế hệơng lai, coi đây là một giải pháp có ý nghĩa quyết định cho hội nhập và phát triển thành công.

2. Đồng ý việc chuyển đổi cơ quan chủ quản của Trường Đại học Việt - Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội: Chuyển giao nguyên trạng Trường Đại học Việt - Đức về trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội về trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Trường.

Việc chuyển đổi cơ quan chủ quản không làm thay đổi tính tự chủ, định hướng phát triển Đại học nghiên cu của hai trường đại học này. Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Trường Đại học Việt - Đức và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội phát triển theo mục tiêu đã đề ra. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tập trung chỉ đạo, hỗ trợ tối đa (nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao) trên cơ sở đảm bảo tính tự chủ, mô hình quản lý tiên tiến và tăng cường hợp tác với các đối tác của hai trường đại học này, nhất là của Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Pháp.

Giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo dự thảo Quyết định về việc chuyển đổi nêu trên, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành để làm căn cứ cho Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chuyển giao nguyên trạng hai trường đại học (kể cả Ban quản lý dự án) về Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ngay sau khi nhận chuyển giao, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chỉ đạo hai trường đại học này khẩn trương xây dựng mới, sửa đổi các văn bản liên quan tới hoạt động của Trường để trình cấp có thẩm quyền ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hai trường và thúc đẩy hợp tác với các đối tác (của Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Pháp).

3. Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan giao thiệp với Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Pháp làm rõ mục tiêu, tác dụng của việc chuyển đổi cơ quan chủ quản và tăng cường hợp tác để xây dựng thành công hai Trường Đại học xuất sắc

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan: GD&ĐT, TC, NV, NG, TP, KH&ĐT, ĐHQG TP Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Vă
n phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, TK HĐGD, các Vụ: QHQT, KTTH, PL;
- Lưu: VT, KGVX(3b).QT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu48/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2016
Ngày hiệu lực14/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông báo 48/TB-VPCP kết luận cơ quan chủ quản trường đại học Việt Đức Khoa học Công nghệ Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 48/TB-VPCP kết luận cơ quan chủ quản trường đại học Việt Đức Khoa học Công nghệ Hà Nội 2016
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu48/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành14/03/2016
        Ngày hiệu lực14/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 48/TB-VPCP kết luận cơ quan chủ quản trường đại học Việt Đức Khoa học Công nghệ Hà Nội 2016

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 48/TB-VPCP kết luận cơ quan chủ quản trường đại học Việt Đức Khoa học Công nghệ Hà Nội 2016

              • 14/03/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/03/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực