Thông báo 483/TB-BGTVT

Thông báo 483/TB-BGTVT năm 2013 kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công tại cuộc họp về nguyên tắc xác định chi phí tiền lương trong đơn giá các sản phẩm dịch vụ công ích trong lĩnh vực hàng hải

Nội dung toàn văn Thông báo 483/TB-BGTVT năm 2013 chi phí tiền lương trong đơn giá dịch vụ công ích hàng hải


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 483/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NGUYỄN VĂN CÔNG TẠI CUỘC HỌP VỀ NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG TRONG ĐƠN GIÁ CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI

Ngày 19 tháng 7 năm 2013, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công chủ trì cuộc họp giữa Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị trực thuộc với các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội về xem xét hướng dẫn nguyên tắc xác định chi phí tiền lương trong đơn giá các sản phẩm dịch vụ công ích trong lĩnh vực hàng hải.

Tham dự cuộc họp gồm có đại diện Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính; Vụ Tiền lương - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Các đơn vị thuộc Bộ GTVT: Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam và các Vụ: Tài chính, Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe lãnh đạo Vụ Tài chính, Vụ Tchức cán bộ, Cục Hàng hải VN và 02 Tổng công ty báo cáo và đề xuất về một số nội dung đối với nguyên tắc xác định chi phí tiền lương trong đơn giá các sản phẩm dịch vụ công ích trong lĩnh vực hàng hải, ý kiến tham gia của Cục quản lý Giá - Bộ Tài chính và Vụ Tiền lương - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công kết luận:

1. Thống nhất vi ý kiến của Bộ Tài chính đã nêu tại văn bản số 7960/BTC-QLG ngày 20/6/2013: Các đơn vị cung cấp dịch vụ công ích hàng hải mang tính đặc thù riêng (bảo đảm an toàn hàng hải, hoa tiêu hàng hải, thông tin điện tử hàng hải), hầu như không có hoặc có không đáng kể doanh thu từ hoạt động dịch vụ khác (nếu có thì thực hiện hạch toán riêng các dịch vụ này và không phát sinh đồng đều tại tất cả các đơn vị trong ngành). Theo đó, quỹ tiền lương thực hiện của đơn vị cũng là tiền lương được tính trong đơn giá sản phẩm công ích.

2. Mặc dù ngày 26/4/2013 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn số 1458/LĐTBXH-LĐTL về đơn giá tiền lương tại các doanh nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải, nhưng chưa hướng dẫn cụ thể cách xác định tiền lương trong đơn giá sản phẩm dịch vụ công ích hàng hải có thực hiện theo nội dung văn bản nêu trên không.

Vì vậy, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời văn bản số 6693/BGTVT-TC ngày 9/7/2013 của Bộ GTVT đã gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó cần hướng dẫn cụ thể: Quỹ tiền lương năm 2013 của các đơn vị cung cấp dịch vụ công ích trong lĩnh vực hàng hải (Hoa tiêu, Bảo đảm ATHH, Thông tin điện tử hàng hải) được xác định theo công văn số 1458/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng thi quỹ tiền lương này cũng chính là chi phí tiền lương được tính trong đơn giá sản phẩm dịch vụ công ích trong lĩnh vực hàng hải dùng để đặt hàng, giao kế hoạch.

3. Cục Hàng hải Việt Nam chủ động nghiên cứu xây dựng dự thảo Thông tư Liên tịch giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ GTVT có quy định cụ thể về chế độ, nguyên tắc xác định quỹ tiền lương để làm căn cứ tính giá các sản phm dịch vụ công ích trong lĩnh vực hàng hải cho các năm sau báo cáo Bộ GTVT, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét ban hành theo quy định.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đơn vị dự họp;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Công (để b/c);
-
Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn
Văn Lưu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 483/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu483/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2013
Ngày hiệu lực26/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 483/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 483/TB-BGTVT năm 2013 chi phí tiền lương trong đơn giá dịch vụ công ích hàng hải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 483/TB-BGTVT năm 2013 chi phí tiền lương trong đơn giá dịch vụ công ích hàng hải
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu483/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Lưu
        Ngày ban hành26/07/2013
        Ngày hiệu lực26/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 483/TB-BGTVT năm 2013 chi phí tiền lương trong đơn giá dịch vụ công ích hàng hải

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 483/TB-BGTVT năm 2013 chi phí tiền lương trong đơn giá dịch vụ công ích hàng hải

              • 26/07/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/07/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực