Thông báo 4881/TB-BNN-VP

Thông báo 4881/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh An Giang do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 4881/TB-BNN-VP ý kiến kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc lãnh đạo UBND tỉnh An Giang


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4881/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2008

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO UBND TỈNH AN GIANG

Ngày 21/7/2008, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT Cao Đức Phát đã đi khảo sát về tình hình sản xuất, tiêu thụ cá tra và tình hình dịch bệnh rầy nâu, vàng lùn – lùn xoắn lá tại tỉnh An Giang. Cùng đi với Bộ trưởng có lãnh đạo: Cục Bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt, Cục Nuôi trồng thủy sản và Ban quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 10. Sau khi đi khảo sát tình hình dịch bệnh và phòng chống rầy nâu trên lúa, thăm và làm việc với 1 số cơ sở nuôi, chế biến cá tra; Bộ trưởng đã có cuộc họp với lãnh đạo tỉnh An Giang. Tham dự cuộc họp, phía tỉnh An Giang gồm có đồng chí Lâm Minh Chiếu – Chủ tịch UBND Tỉnh, đồng chí Huỳnh Thế Năng – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh cùng với lãnh đạo các: Sở Nông nghiệp - PTNT, Sở Công Thương, Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT Tỉnh, Hiệp hội thủy sản An Giang và 1 số doanh nghiệp chế biến thủy sản.

Sau khi nghe ý kiến phát hiểu của các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, ý kiến của các sở, ban, ngành địa phương và ý kiến của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã có các ý kiến và chỉ đạo như sau:

- Sản xuất nông nghiệp của An Giang trong 6 tháng đầu năm đạt những kết quả khích lệ, nhất là sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản. Vụ sản xuất Đông Xuân và Hè Thu: An Giang được mùa, năng suất và sản lượng đều tăng so với năm trước. Năm 2008 là năm đầu tiên Bộ Nông nghiệp &PTNT công bố vụ lúa Thu Đông là một trong các vụ lúa chính thức trong năm do đó cần phải chỉ đạo chặt chẽ về thời vụ, giống và các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo vụ sản xuất thắng lợi. Hiện tại các diện tích gieo sạ sớm đã bị nhiễm rầy nâu, vàng lùn – lùn xoắn lá, có khả năng ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng. Chính phủ và Bộ đã có chỉ thị; Bộ đã cử các đoàn cán bộ chuyên môn cùng với Sở Nông nghiệp &PTNT hướng dẫn bà con dập dịch. Đề nghị Tỉnh lưu ý đến thiết kế của Cục Bảo vệ thực vật về khung thời vụ gieo sạ lúa Thu Đông trước 20/8 và ý kiến của Cục Trồng trọt về: kỹ thuật gieo sạ né rầy, giảm diện tích một số giống lúa nhiễm rầy cao, tăng cường tập huấn phòng trừ dịch bệnh; lưu ý tăng cường tập huấn về phòng trừ dịch bệnh trên lúa cho nông dân vùng biên giới Cam Pu Chia.

- Bộ đang nghiên cứu quy hoạch thủy lợi ĐBSCL trong điều kiện nước biển dâng, mặt khác tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi lớn, khép kín để phát huy hiệu quả công trình, như công trình: Trà Sư – Tri Tôn mà tỉnh quan tâm. Nhất trí với quan điểm của Tỉnh về phát triển hạ tầng vùng trồng lúa như: bờ bao, cống bọng, bơm điện… để giảm chi phí đầu tư và chủ động tưới tiêu, đề nghị Tỉnh gửi đề án về hệ thống bơm điện để Bộ có ý kiến và đồng trình Chính phủ.

- Bộ Nông nghiệp &PTNT và Bộ Tài chính đã nghe phản ánh của các địa phương về hỗ trợ cấp bù thủy lợi phí, hai Bộ đang phối hợp để trình Chính phủ sửa đổi chính sách này.

- Về sản xuất và tiêu thụ cá tra:

+ Phát triển cá tra trong thời gian qua là khâu đột phá phát huy thế mạnh của An Giang, Bộ sẽ phối hợp tăng cường hệ thống chuyển giao kỹ thuật, quy trình nuôi đạt hiệu quả, an toàn và bền vững đáp ứng yêu cầu của thị trường, Bộ giao Cục Nuôi trồng thủy sản cử cán bộ nghiên cứu thực tiễn tại An Giang hoàn thiện quy trình nuôi để phổ biến rộng rãi ra sản xuất.

+ Vừa qua, việc kết nối giữa sản xuất và thị trường còn lỏng lẻo, bà con sản xuất thiếu thông tin nên đã phát triển diện tích nuôi quá mức, ngược lại doanh nghiệp cũng không nắm rõ được thông tin về sản lượng để có các hợp đồng lớn và dài hạn dẫn đến tình trạng mất cân đối cung cầu. Cần tạo sự liên kết chặt chẽ và ổn định giữa các khâu từ sản xuất, chế biến đến xuất khẩu, địa phương phải tổ chức theo dõi – thống kê sản xuất đến từng hộ nuôi. Bộ giao Cục nuôi trồng thủy sản kết hợp với các cơ quan chức năng của Tỉnh nắm sát tình hình sản xuất và cung cấp thông tin kịp thời cho người nuôi và doanh nghiệp. Giao VASEP cùng với Cục Nuôi trồng thủy sản và Cục chế biến thương mại nông lâm thủy sản& nghề muối có các bản tin định kỳ về thị trường để làm cơ sở cho người nuôi và các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ có những hoạch định phù hợp.

+ Bộ hoan nghênh các doanh nghiệp trên địa bàn đã có các hình thức hợp đồng, liên kết phát triển sản xuất và chia sẻ rủi ro với nông dân; Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 80 về tiêu thụ sản phẩm nông lâm sản thông qua hợp đồng – Bộ sẽ nghiên cứu và có các biện pháp hỗ trợ.

+ Năng lực sản xuất giống của Tỉnh cao nhưng chất lượng giống dần suy giảm và có hiện tượng cận huyết, Bộ đã giao nhiệm vụ cho Viện nghiên cứu thủy sản II sản xuất và cung cấp con giống bố mẹ nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất, việc xã hội hóa các cơ sở tư nhân sản xuất giống là nên làm nhanh nhưng phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Thời gian qua, Tỉnh đã quan tâm kiểm tra, thanh tra đối với các cơ sở giống, vật tư, thức ăn chăn nuôi để hạn chế những hàng hóa kém chất lượng đưa ra thị trường. Công tác này cần được duy trì thường xuyên.

+ Giao cho Cục nuôi trồng thủy sản xây dựng quy hoạch và tiêu chuẩn vùng nuôi để tỉnh làm căn cứ chỉ đạo sản xuất cá tra theo quy hoạch, đảm bảo môi trường bền vững; Giao Viện nghiên cứu thủy sản II xây dựng quy trình nuôi để phổ biến cho sản xuất.

+ Bộ đồng ý với chủ trương của Tỉnh về việc thành lập Hiệp hội cá tra, đề nghị Tỉnh có văn bản đề xuất để Bộ phối hợp làm việc với Bộ Nội vụ.

+ Chính phủ đã có chỉ đạo về việc thắt chặt tín dụng nhưng vẫn đảm bảo cấp đủ vốn cho nông dân và doanh nghiệp vay để nuôi trồng và thu mua chế biến nông, lâm, thủy sản, đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT Tỉnh tiếp tục cho nông dân vay vốn theo chủ trương của Chính phủ.

+ Bộ đã báo cáo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo Tổng công ty điện lực Việt Nam đảm bảo cung cấp đủ điện cho sản xuất và chế biến cá tra, nếu có khó khăn trong vấn đề này đề nghị tỉnh cần phản ánh kịp thời.

- Bộ trưởng chỉ đạo các Cục: Bảo vệ thực vật, Trồng trọt, Nuôi trồng thủy sản, Thủy lợi, Chế biến nông lâm sản, thương mại và nghề muối và Viện nuôi trồng thủy sản II, theo chức năng nhiệm vụ của mình để hướng dẫn và cùng với địa phương giải quyết các nội dung Bộ trưởng chỉ đạo tại cuộc họp này.

Văn phòng Bộ xin thông báo đến các đơn vị có liên quan./.

 

 

Nơi nhận:
- BT Cao Đức Phát (để báo cáo);
- TT Nguyễn Việt Thắng (để báo cáo);
- TT Bùi Bá Bổng (để báo cáo);
- UBND tỉnh An Giang (để phối hợp);
- Sở Công Thương An Giang;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang;
- Ngân hàng NN&PTNT An Giang;
- Các đơn vị thuộc Bộ (Như chỉ đạo của BT);
- Vụ Kế hoạch;
- Trung tâm KNKNQG;
- Hiệp hội chế biến thủy sản (Vasep);
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
PHỤ TRÁCH  
Nguyễn Minh Nhạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4881/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu4881/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2008
Ngày hiệu lực13/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4881/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 4881/TB-BNN-VP ý kiến kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc lãnh đạo UBND tỉnh An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 4881/TB-BNN-VP ý kiến kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc lãnh đạo UBND tỉnh An Giang
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu4881/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Minh Nhạn
        Ngày ban hành13/08/2008
        Ngày hiệu lực13/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 4881/TB-BNN-VP ý kiến kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc lãnh đạo UBND tỉnh An Giang

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 4881/TB-BNN-VP ý kiến kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc lãnh đạo UBND tỉnh An Giang

              • 13/08/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/08/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực