Thông báo 491/TB-TĐC

Thông báo 491/TB-TĐC về quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2009/BKHCN do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 491/TB-TĐC quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 491/TB-TĐC

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2010

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐỒ CHƠI TRẺ EM THEO QUY ĐỊNH TẠI QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 3:2009/BKHCN

Ngày 26/6/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN về việc ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em (QCVN 3:2009/BKHCN). Theo quy định của quy chuẩn này, từ ngày 15/4/2010, đồ chơi trẻ em dưới 16 tuổi trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy (CR).

1. Cách thức thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, gắn dấu CR đồ chơi trẻ em.

Từ ngày 15/4/2010, các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu đồ chơi trẻ em thuộc đối tượng điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2009/BKHCN cần chủ động liên hệ với tổ chức chứng nhận được chỉ định để được chứng nhận hợp quy, gắn dấu CR đối với đồ chơi trẻ em theo quy định tại Quyết định số 401/QĐ-TĐC ngày 25/3/2010 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2009/BKHCN.

Căn cứ kết quả chứng nhận hợp quy, doanh nghiệp sản xuất thực hiện công bố hợp quy tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố nơi đăng ký kinh doanh; doanh nghiệp nhập khẩu thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng nhập khẩu tại cơ quan kiểm tra (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố nơi nhập khẩu hàng hóa).

2. Đối với đồ chơi trẻ em còn tồn trước khi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2009/BKHCN có hiệu lực thi hành (trước ngày 15/4/2010), được thực hiện như sau:

a) Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thống kê số lượng đồ chơi trẻ em thuộc đối tượng điều chỉnh của quy chuẩn kỹ thuật QCVN 3:2009/BKHCN còn tồn trước ngày 15/4/2010. Phân thành 02 loại: đồ chơi trẻ em dưới 36 tháng tuổi và đồ chơi trẻ em từ 36 tháng tuổi đến 16 tuổi.

b) Đối với đồ chơi trẻ em dưới 36 tháng tuổi: Nếu có bằng chứng chứng minh đã thực hiện việc kiểm tra chất lượng theo quy định tại Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ (có thông báo kết quả kiểm tra hàng hóa nhập khẩu hoặc sản xuất đạt chất lượng do Trung tâm Kỹ thuật TC ĐL CL 1, 2, 3 cấp kèm theo hồ sơ lô hàng), có nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/6/2006 của Chính phủ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố sẽ hướng dẫn doanh nghiệp gắn dấu CR đối với sản phẩm, hàng hóa.

c) Đối với loại đồ chơi trẻ em khác (đồ chơi trẻ em dưới 36 tháng tuổi không có bằng chứng chứng minh đã thực hiện việc kiểm tra chất lượng và đồ chơi trẻ em từ 36 tháng tuổi đến 16 tuổi): Doanh nghiệp phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy đối với lô hàng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 3:2009/BKHCN để được gắn dấu hợp quy CR cho sản phẩm, hàng hóa.

Việc chứng nhận hợp quy đồ chơi trẻ em do tổ chức chứng nhận được chỉ định thực hiện theo quy định tại Quyết định số 401/QĐ-TĐC ngày 25/3/2010 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

d) Thời hạn hoàn thành các công việc trên là trước ngày 15/9/2010.

3. Các văn bản, tài liệu liên quan và danh sách các tổ chức chứng nhận được chỉ định thông tin chi tiết trên trang thông tin điện tử www.tcvn.gov.vn.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo để cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết.

 

 

Nơi nhận:
- Theo danh sách;
- Bộ KHCN (để b/c);
- Lưu VT, HCHQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 491/TB-TĐC

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu491/TB-TĐC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2010
Ngày hiệu lực04/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 491/TB-TĐC

Lược đồ Thông báo 491/TB-TĐC quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 491/TB-TĐC quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu491/TB-TĐC
        Cơ quan ban hànhTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
        Người kýTrần Văn Vinh
        Ngày ban hành04/05/2010
        Ngày hiệu lực04/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 491/TB-TĐC quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 491/TB-TĐC quản lý chất lượng đồ chơi trẻ em

           • 04/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực