Thông báo 492/TB-BGTVT

Thông báo số 492/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp thông qua đề xuất dự án BOT mở rộng và chuyển quyền thu phí quốc lộ 51 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 492/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức cuộc họp thông qua đề xuất dự án BOT mở rộng và chuyển quyền thu phí quốc lộ 51


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 492/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP THÔNG QUA ĐỀ XUẤT DỰ ÁN BOT MỞ RỘNG VÀ CHUYỂN QUYỀN THU PHÍ QL51

Ngày 05/10/2007, tại văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp về dự án BOT mở rộng và chuyển quyền thu phí QL51. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan: Vụ Kế hoạch và đầu tư, Vụ Tài chính, Vụ Khoa học công nghệ, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục GĐ&QLCLCTGT, Ban QLDA Mỹ Thuận, Công ty cổ phần TVTK GTVT phía Nam (Tedi South).

Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị tham gia, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức kết luận như sau:

Trong giai đoạn hiện nay lưu lượng giao thông trên tuyến Quốc lộ 51 ngày càng gia tăng, trong lúc chưa đầu tư đường Cao tốc Long Thành – Vũng Tàu thì việc mở rộng Quốc lộ 51 để bảo đảm lưu thông trong vòng 5 – 10 năm tới là yêu cầu cấp bách. Việc thực hiện dự án BOT mở rộng QL51 kết hợp mua quyền thu phí đã được TTgCP cho phép thực hiện tại văn bản số 2623/VPCP-KTTH ngày 17/5/2007 và bán quyền thu phí kết hợp dự án BOT mở rộng QL51 đã được TTgCP cho phép tại văn bản số 143/TB-VPCP ngày 26/7/2007.

Về nội dung Đề xuất dự án như sau:

1/ Pham vi dự án và hướng tuyến:

+ Pham vi dự án: Thống nhất điểm đầu, điểm cuối dự án như đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam và Tư vấn từ Km0 đến Km73 (trừ nút giao ngã ba Vũng Tàu).

+ Hướng tuyến: Giữ nguyên QL51 hiện hữu.

2/ Quy mô công trình:

+ Quy mô mặt cắt ngang:

- Đối với đoạn thông thường: Mở rộng Quốc lộ 51 sang hai bên trong giới hạn hành lang 7m dọc 2 bên tuyến đã GPMB ở giai đoạn trước. Mặt cắt mở rộng để đủ 6 làn xe cơ giới với bề rộng 3.5m/01 làn, dải phân cách giữa, dải an toàn 0.25m, dải phân cách phần xe cơ giới và xe thô sơ (Sử dụng loại Composit nước đã dùng trên đường Xuyên Á) và phần xe thô sơ rộng 7m mỗi bên.

- Đối với đoạn qua Thị trấn Long Thành (Km16+800-Km21+700): Giữ nguyên như hiện tại (Lưu thông 1 chiều), nghiên cứu mở rộng đủ 06 làn xe cơ giới và 02 làn xe thô sơ.

- Đối với đoạn từ Bà Rịa đến cầu Cỏ May và từ cầu Cỏ may đến cuối tuyến: Do lưu lượng xe ít nên giữ nguyên mặt cắt hiện hữu chỉ thay đổi kết cấu phần lề bằng kết cấu tuyến chính, đảm bảo lưu thông 06 làn xe cơ giới.

+ Kết cấu mặt đường: Trên cơ sở đường hiện hữu tăng cường trung bình thêm 5cm Bê tông nhựa.

+ Công trình cống: bằng khổ nền đường.

+ Công trình cầu: mở rộng theo khổ nền, đối với cầu cũ sau khi kiểm định sẽ quyết định giữ lại hay thay thế.

+ Đoạn qua thị tứ, khu dân cư đông: Xây dựng hệ thống thoát nước.

+ Cầu vượt dân sinh: sử dụng kết cấu thép, vị trí cầu thỏa thuận với địa phương (Cầu vượt ở khu vực Khu công nghiệp Bộ GTVT không cấp phép: Khu công nghiệp tự làm).

+ Nút giao vào Khu công nghiệp: Cục Đường bộ chỉ đạo Tư vấn rà soát, chỉ thực hiện đối với các nút đã có thỏa thuận với Cục Đường bộ và các nút với quốc lộ khác, Tỉnh lộ, Huyện lộ. Các nút khác yêu cầu đơn vị làm theo tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án.

3/ Về tính toán tài chính của dự án lưu ý:

+ Tỷ lệ tăng trưởng lưu lượng xe bằng 7,5 – 8%

+ Chi phí tổ chức và quản lý khai thác đường 10 – 12%

+ Chi phí duy tu lấy theo quy định của cục Đường Bộ, chỉ tính chu kỳ trung tu 5 năm, không tính đại tu.

+ Lãi suất vay vốn lấy theo thông báo của ngân hàng (khoảng 12%)

+ Lãi suất bảo toàn vốn từ 5 – 8% (tham khảo tư vấn tài chính)

+ Phương án tài chính:

PA1: Tính thu phí trong giai đoạn xây dựng dự án bằng với mức thu cơ bản theo Thông tư 90 (Khi Nhà nước thay đổi sẽ có điều chỉnh).

PA2: Tính với mức thu 1,5 lần mức thu cơ bản theo Thông tư 90 sau khi kết thúc xây dựng mở rộng (Thỏa thuận với Bộ Tài chính).

Cục Đường bộ chủ trì rà soát hành lang phần đất đã thu hồi rộng 7m mỗi bên dọc QL51 để thông báo cho địa phương chủ động di dời khi dự án được triển khai; khôi phục hành lang để quản lý và chụp ảnh giữ nguyên hiện trạng các công trình không thể phát triển thêm.

4/ Tiến độ. Hoàn thành trình Bộ Phê duyệt trong tháng 10/2007.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Các đơn vị dự họp;
- Bộ trưởng (Để b/c);
- TTr Ngô Thịnh Đức (Để b/c)
- Lưu: VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 492/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu492/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2007
Ngày hiệu lực24/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 492/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 492/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức cuộc họp thông qua đề xuất dự án BOT mở rộng và chuyển quyền thu phí quốc lộ 51


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 492/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức cuộc họp thông qua đề xuất dự án BOT mở rộng và chuyển quyền thu phí quốc lộ 51
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu492/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành24/10/2007
        Ngày hiệu lực24/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 492/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức cuộc họp thông qua đề xuất dự án BOT mở rộng và chuyển quyền thu phí quốc lộ 51

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 492/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức cuộc họp thông qua đề xuất dự án BOT mở rộng và chuyển quyền thu phí quốc lộ 51

              • 24/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực