Thông báo 4977/TB-TCHQ

Nội dung toàn văn Thông báo 4977/TB-TCHQ 2023 kết quả xác định trước mã số


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4977/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015; Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số BRT/XNK/2023/015 ngày 20/7/2023 của Công ty TNHH BRENNTAG Việt Nam, mã số thuế: 0310474190;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: BLEND WATER HOLD AGENT TF-304

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Phụ gia dùng trong thực phẩm

Ký, mã hiệu, chủng loại: BLEND WATER HOLD AGENT TF-304

Nhà sản xuất: THERMPHOS

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Theo hồ sơ xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Hỗn hợp hợp chất phosphat tiêu chuẩn thực phẩm: Chất tạo phức kim loại: Sodium Tripolyphosphate INS 451(i), Sodium Pyrophosphate INS 450(iii), Sodium Hexametaphosphate INS 452(i); maltodextrin; chất ổn định: Dipotassium Phosphate INS 340(ii)

- Hàm lượng tính trên trọng lượng:

Thành phần

Hàm lượng

Sodium Tripolyphosphate

20-30%

Sodium Pyrophosphate

20-30%

Sodium Hexametaphosphate

10-20%

Dipotassium Phosphate

5-10%

Maltodextrin

10-20%

- Thông số kỹ thuật:

+ Quy cách đóng gói: 25 KG/ bao

+ Màu: Sản phẩm này là bột mịn màu trắng

+ Tính tan: Tan được trong nước

+ Nhiệt độ nóng chảy: > 500°C

+ pH (1% dung dịch): 9.0-10.0

+ Hàm lượng tính theo P2O5: 45-55%

- Quy trình sản xuất: Chuẩn bị nguyên liệu => Phối trộn => Sàng => Đóng gói => Dò tìm kim loại => Lưu trữ

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng, công dụng theo thiết kế:

+ Chủ yếu áp dụng trong chế biến thịt, chẳng hạn như xúc xích, giăm bông, hàm lượng khuyên dùng ~ <5g/kg

+ Nâng cao năng suất sản phẩm, giảm hao hụt dinh dưỡng từ thịt

+ Giảm thời gian nấu nướng

+ Làm mềm thịt

+ Ổn định màu sắc

3. Kết quả xác định trước mã số: Theo thông tin trên Đơn đề nghị xác định trước mã số, thông tin tại tài liệu đính kèm hồ sơ, mặt hàng như sau:

Tên thương mại: BLEND WATER HOLD AGENT TF-304

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Hỗn hợp hợp chất phosphat tiêu chuẩn thực phẩm: Chất tạo phức kim loại: Sodium Tripolyphosphate INS 451(i), Sodium Pyrophosphate INS 450(iii), Sodium Hexametaphosphate INS 452(i); maltodextrin; chất ổn định: Dipotassium Phosphate INS 340(ii)

- Hàm lượng tính trên trọng lượng:

Thành phần

Hàm lượng

Sodium Tripolyphosphate

20-30%

Sodium Pyrophosphate

20-30%

Sodium Hexametaphosphate

10-20%

Dipotassium Phosphate

5-10%

Maltodextrin

10-20%

- Thông số kỹ thuật:

+ Quy cách đóng gói: 25 KG/ bao

+ Màu: Sản phẩm này là bột mịn màu trắng

+ Tính tan: Tan được trong nước

+ Nhiệt độ nóng chảy: > 500°C

+ pH (1 % dung dịch): 9.0-10.0

+ Hàm lượng tính theo P2O5: 45-55%

- Quy trình sản xuất: Chuẩn bị nguyên liệu => Phối trộn => Sàng => Đóng gói => Dò tìm kim loại => Lưu trữ

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng, công dụng theo thiết kế:

+ Chủ yếu áp dụng trong chế biến thịt, chẳng hạn như xúc xích, giăm bông, hàm lượng khuyên dùng ~ <5g/kg

+ Nâng cao năng suất sản phẩm, giảm hao hụt dinh dưỡng từ thịt

+ Giảm thời gian nấu nướng

+ Làm mềm thịt

+ Ổn định màu sắc

Ký, mã hiệu, chủng loại: TF-210

Nhà sản xuất: THERMPHOS

thuộc nhóm 38.24 “Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.” phân nhóm “- Loại khác:”, phân nhóm 3824.99 “- - Loại khác: ”, mã số 3824.99.70 “- - - Các chế phẩm hóa chất khác, dùng trong chế hiến thực phẩm” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH BRENNTAG Việt Nam biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Công ty TNHH BRENNTAG Việt Nam (120 Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh);
- Các cục HQ tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Cục Kiểm định hải quan;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4977/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu4977/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(03/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4977/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 4977/TB-TCHQ 2023 kết quả xác định trước mã số


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 4977/TB-TCHQ 2023 kết quả xác định trước mã số
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu4977/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành26/09/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (03/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 4977/TB-TCHQ 2023 kết quả xác định trước mã số

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 4977/TB-TCHQ 2023 kết quả xác định trước mã số

              • 26/09/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực