Thông báo 499/TB-BGTVT

Thông báo số 499/TB-BGTVT về việc ý kiến kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại chuyến thị sát công trình xây dựng cảng hàng không Cần Thơ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 499/TB-BGTVT ý kiến kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức chuyến thị sát công trình xây dựng cảng hàng không Cần Thơ


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 499/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2007

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CHUYẾN THỊ SÁT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CẢNG HÀNG KHÔNG CẦN THƠ

Ngày 15 tháng 10 năm 2007 Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức cùng đoàn công tác của Bộ GTVT tiến hành thị sát công trình xây dựng Cảng Hàng không Cần Thơ, Tham gia đoàn có lãnh đạo chuyên viên các Vụ KHĐT, Cục GĐ & QLCLCTGT, Vụ KHCN và đại diện Cụm cảng Hàng không miền Nam, nhà thầu thi công, đơn vị giám sát thi công và giám định xây dựng công trình, lãnh đạo Sở GTVT Cần Thơ.

Sau khi kiểm tra công trình, nghe đại diện Chủ đầu tư báo cáo và ý kiến các đơn vị tham gia, Thứ trưởng kết luận như sau:

Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp đường CHC Cảng Hàng không Cần Thơ được quyết định đầu tư trong giai đoạn trước khi có Nghị định 99/2007/NĐ-CP và các thông tư 05/2007/TT-BXD 07/2007/TT-BXD Khối lượng thi công thực tế nằm ở thời điểm giao thời các Nghị định về quản lý đầu tư xây dựng. Trong quá trình thực hiện có một số hạng mục bổ sung do điều chỉnh tải trọng máy bay tính toán, quy mô sân bay, tình hình biến động giá vật tư vật liệu xây dựng giữa thực tế và hồ sơ mời thầu. Vì vậy Chủ đầu tư phải có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục về điều chỉnh trong đó đặc biệt lưu ý các vấn đề sau:

1/ Chủ đầu tư rà soát toàn bộ các văn bản pháp lý giai đoạn từ khi có Quyết định phê duyệt dự án và thực hiện đầu tư đến nay để tiến hành lập báo cáo giám sát thực hiện đầu tư và đề xuất điều chỉnh dự án. Cấp quyết định đầu tư (Cục Hàng không Việt Nam) rà soát Quyết định điều chỉnh, báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền để Bộ GTVT xem xét quyết định (Giao Vụ KHĐT làm việc cụ thể với Cục Hàng không, giúp Chủ đầu tư hoàn tất thủ tục).

2/ Về việc thực hiện đầu tư, yêu cầu Chủ đầu tư rà soát lại các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng trong dự án, lưu ý các hạng mục công nghệ mới, trường hợp còn thiếu thủ tục chấp thuận của cấp có thẩm quyền về khung tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật thì phải xem xét bổ sung (Giao vụ KHCN giúp Cục Hàng không và Cụm Cảng hoàn tất thủ tục).

3/ Việc điều chỉnh giá trong giai đoạn thực hiện phải theo quy định của điều kiện hợp đồng. Chủ đầu tư báo cáo Cục Hàng không xem xét xử lý (Theo hướng khối lượng thực hiện trước Nghị định 99 giải quyết theo quy định tại thời điểm thi công, khối lượng sau Nghị định 99 áp dụng theo quy định của Nghị định và các thông tư liên quan).

4/ Về việc cung cấp, đấu nối điện, nước, thông tin liên lạc với sân bay, Cụm cảng Hàng không Miền Nam có văn bản làm việc với TP Cần Thơ để giải quyết. Trường hợp khó khăn phải đầu tư đường dẫn điện, nước mới ngoài phạm vi sân bay, Cụm Cảng, Cục Hàng không báo cáo Bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ cho chép bổ sung vào dự án Cải tạo nâng cấp đường CHC Cảng Hàng không Cần Thơ.

5/ Về thủ tục cấp đất Cụm cảng Hàng không Miền Nam và Cục hàng không Việt Nam làm việc chính thức với Bộ Quốc phòng. Trường hợp cần có văn bản của Bộ GTVT cho các cơ quan liên quan liên quan, báo cáo để Bộ giải quyết.

Để thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đường CHC Cảng Hàng không Cần Thơ đạt tiến độ đúng quy định, Cụm cảng Hàng không Miền Nam, Cục hàng không Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ rà soát, triển khai thực hiện đúng quy định hiện hành và báo cáo Bộ GTVT những nội dung vượt thẩm quyền để Bộ xem xét quyết định.

Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- Các Cơ quan dự họp;
- Cục KHVN
 - Lưu: VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 499/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu499/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2007
Ngày hiệu lực29/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 499/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 499/TB-BGTVT ý kiến kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức chuyến thị sát công trình xây dựng cảng hàng không Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 499/TB-BGTVT ý kiến kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức chuyến thị sát công trình xây dựng cảng hàng không Cần Thơ
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu499/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành29/10/2007
        Ngày hiệu lực29/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 499/TB-BGTVT ý kiến kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức chuyến thị sát công trình xây dựng cảng hàng không Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 499/TB-BGTVT ý kiến kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức chuyến thị sát công trình xây dựng cảng hàng không Cần Thơ

           • 29/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực