Thông báo 500/TB-BGTVT

Thông báo số 500/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường kiểm tra tại hiện trường dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Sơn La – Tuần Giáo và quốc lộ 279 đoạn Tuần Giáo – Điện Biên do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 500/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường kiểm tra hiện trường dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Sơn La Tuần Giáo quốc lộ 279


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 500/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG KIỂM TRA TẠI HIỆN TRƯỜNG DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP QL6 ĐOẠN SƠN LA – TUẦN GIÁO VÀ QL279 ĐOẠN TUẦN GIÁO – ĐIỆN BIÊN

Từ ngày 18/10/2007 đến ngày 19/10/2007, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cùng lãnh đạo và chuyên viên Cục Giám định & QLCL CTGT, Ban Quản lý dự án 1, Ban Quản lý dự án 5, Tổng công ty TVTK GTVT (TEDI) đã kiểm tra hiện trường và làm việc với các Nhà thầu về tình hình thực hiện Dự án cải tạo nâng cấp QL6 đoạn Sơn La – Tuần Giáo và QL279 đoạn Tuần Giáo – Điện Biên.

Sau khi kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo của các đơn vị liên quan về tình hình triển khai thực hiện Dự án, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận như sau:

1. Một số vấn đề chung:

Dự án cải tạo nâng cấp QL6 đoạn Sơn La – Tuần Giáo và QL279 đoạn Tuần Giáo – Điện Biên là trục chính giao thông giữa các tỉnh miền Tây Bắc với miền xuôi nhằm phát triển kinh tế xã hội cho vùng Tây Bắc (đặc biệt là tỉnh Điện Biên). Do vậy cần đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành toàn bộ Dự án trước mùa mưa 2008.

Để đáp ứng được tiến độ hoàn thành đề ra, yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung công việc như sau:

1-1 Công tác GPMB:

- Bộ GTVT đã làm việc với các tỉnh Sơn La, Điện Biên về công tác GPMB và sẽ có thông báo chung về trách nhiệm liên quan đến thực hiện GPMB giữa Tỉnh và Bộ (thống nhất hết tháng 11/2007 bàn giao toàn bộ). Giao Ban QLDA1 và Ban QLDA5 tiếp tục có những trợ giúp trong công tác GPMB đối với Hội đồng đền bù GPMB các cấp tỉnh, huyện, thị. Đôn đốc để địa phương thực hiện đúng cam kết.

- Giao Cục Giám định & QLCL CTGT và Ban QLDA1, Ban QLDA5 thường xuyên phối hợp làm việc với địa phương, báo cáo và giải quyết kịp thời những vướng mắc trong công tác GPMB.

- Các Ban QLDA1, Ban QLDA5 đáp ứng đầy đủ kinh phí GPMB để Hội đồng đền bù GPMB địa phương khi đã duyệt xong phương án đền bù để chi trả.

1-2 Các nhà thầu thi công:

- Trong tháng 11/2007, Ban QLDA1 và Ban QLDA5 phải có phương án và giải quyết dứt điểm việc xử lý các nhà thầu chậm tiến độ, không đủ năng lực hoàn thành công trình theo kế hoạch đề ra không giới hạn ở việc cắt, điều chuyển khối lượng cho các đơn vị có đủ năng lực, đồng thời các nhà thầu còn lại phải cam kết lại tiến độ hoàn thành.

- Nhà thầu phải tổ chức thi công gọn, bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn và các biện pháp phòng hộ đảm bảo ATGT và có điều hành giao thông khi thi công. Đảm bảo vệ sinh môi trường trong thi công và tuân thủ Quyết định số 2525/2003/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2003 của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định thi công công trình trên đường bộ đang khai thác.

- Các nhà thầu thi công phải có trách nhiệm tuân thủ chất lượng thi công công trình, đặc biệt là trong giai đoạn thi công tác lớp móng, mặt đường và các công trình trên tuyến. Tư vấn giám sát kiểm tra kỹ các chỉ tiêu vật liệu bảo đảm chất lượng mới được đưa vào công trình.

1-3 Yêu cầu các Ban QLDA1, Ban QLDA5:

- Tổ chức giao ban thường xuyên tại hiện trường về tiến độ, chất lượng, vật tư vật liệu để có điều chỉnh, xử lý kịp thời tối thiểu 1 lần/ tháng. Ngoài ra, Bộ GTVT sẽ tổ chức giao ban Dự án 2 tháng một lần.

- Ban QLDA và TVGS phải tạo điều kiện tốt nhất để giải ngân cho các nhà thầu, tránh gây phiền hà, nhũng nhiễu nhưng vẫn đảm bảo các thủ tục hành chính.

- Rà soát các vướng mắc liên quan đến TVTK, TVGS xử lý hoặc báo cáo Cục Giám định & QLCL CTGT giải quyết nhanh, đúng thủ tục đảm bảo cho nhà thầu triển khai thi công, tránh chờ đợi.

2. Cụ thể ở từng dự án:

2-1 Dự án cải tạo nâng cấp QL6 đoạn Sơn La – Tuần Giáo:

- Toàn tuyến được chia làm 12 gói thầu, hầu hết các gói thầu mới được thi công nền đường và công trình cầu cống, trong khi thời gian đã vượt 50% thời gian ký hợp đồng. Một số gói thầu chậm gói 7, gói 9, gói 10 trong đó gói 7 và gói 9 đã hết thời gian hợp đồng. Do vậy, yêu cầu Ban QLDA1 cần chỉ đạo quyết liệt để các nhà thầu thi công nhằm đảm bảo tiến độ của dự án.

- Một số nhà thầu trong liên danh như Công ty CP XDCTGT 246, Công ty XDCT 56, Công ty Trường An (Bộ Quốc phòng), Công ty CP XDCTGT 872 thi công quá chậm. Giao Ban QLCDA1 kiểm tra năng lực, tài chính và đề xuất điều chuyển khối lượng cho các đơn vị khác thực hiện.

- Đồng ý gia hạn thời gian thi công gói số 7, số 9 đến 30/4/2008. Ban QLDA1 cần đôn đốc nhà thầu để hoàn thành, trường hợp nhà thầu không đáp ứng được tiến độ cần có biện pháp xử lý kịp thời.

- Hiện nay một số cống đã thi công, nước xả vào khu nhà dân, Ban QLDA1 chỉ đạo TVTK, TVGS xem xét khắc phục ngay không ảnh hưởng đến sinh hoạt nhân dân. Đồng thời rà soát lại những vị trí cống khác chưa thi công để điều chỉnh kịp thời.

- TEDI cần báo cáo Bộ GTVT sớm các vị trí phương án kiên cố hóa mái ta luy để Bộ chấp thuận cho triển khai.

- Ban QLDA1 cần tập hợp toàn bộ kinh phí của dự án xác định cụ thể kinh phí cho khối lượng phát sinh, trượt giá và xây dựng kiên cố hóa công trình, lập báo cáo giám sát đầu tư. Xem xét nếu kinh phí còn bổ sung thêm lớp thảm mặt đường để ổn định công trình (đây là tuyến miền núi có nhiều dốc).

2-2 Dự án cải tạo nâng cấp QL279 đoạn Tuần Giáo – Điện Biên:

- Toàn tuyến được chia làm 9 gói thầu, hầu hết các gói thầu mới được thi công nền đường và công trình cầu cống, trong khi thời gian đã vượt 50% thời gian ký hợp đồng. Do vậy, yêu cầu Ban QLDA5 cần chỉ đạo quyết liệt để các nhà thầu thi công nhằm đảm bảo tiến độ của dự án.

- Công tác đảm bảo giao thông: Thời gian vừa qua địa phương phản ánh công tác đảm bảo giao thông chưa tốt. Ban QLDA5 cần chỉ đạo TVGS và nhà thầu thực hiện nghiêm túc các Quy định thi công công trình trên đường bộ đang khai thác; Bố trí đầy đủ cọc tiêu biển báo, chỉ dẫn giao thông.

- Xử lý kỹ thuật: Chỉ đạo TVGS rà soát những điểm sụt trượt; Bền vững hóa, sai khác giữa thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công (tập trung gói 7, gói 8) sớm có phương án xử lý trình Bộ GTVT chấp thuận.

Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ GTVT, Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Ban QLDA1
- Ban QLDA5
- TEDI:
- Các Nhà thầu (Ban QLDA sao gửi);
 - Lưu: VT, CGD(3).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 500/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu500/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2007
Ngày hiệu lực29/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 500/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 500/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường kiểm tra hiện trường dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Sơn La Tuần Giáo quốc lộ 279


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 500/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường kiểm tra hiện trường dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Sơn La Tuần Giáo quốc lộ 279
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu500/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành29/10/2007
        Ngày hiệu lực29/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 500/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường kiểm tra hiện trường dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Sơn La Tuần Giáo quốc lộ 279

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 500/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường kiểm tra hiện trường dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Sơn La Tuần Giáo quốc lộ 279

              • 29/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực