Thông báo 503/TB-BGTVT

Thông báo số 503/TB-BGTVT về việc nội dung kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu – quốc lộ 60 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 503/TB-BGTVT nội dung kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu – quốc lộ 60


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 503/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2007

 

THÔNG BÁO

NỘI DUNG KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TIẾN ĐỘ THI CÔNG CẦU RẠCH MIỄU – QL60.
(Phiên họp giao ban ngày 16/10/2007)

Ngày 16/10/2007, sau khi kiểm tra hiện trường, tại Văn phòng Công ty BOT cầu Rạch Miễu, Thứ trưởng thường trực Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch miễu – QL60. Cùng dự có Ông Nguyễn Hữu Chí – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Sở GTVT tỉnh Bến Tre, Văn phòng 2 Bộ GTVT, Cục Giám định và QLCL CTGT, Vụ KHĐT, Vụ KHCN, Chi cục Giám định phía Nam, Tổ công tác giúp việc của Bộ trưởng Bộ GTVT (Ông Tống Trần Tùng, Ông Hoàng Quang Luận), Ban QLCDAGT9 (PMU 9), Tổng Công ty TVTK GTVT (TEDI), TVGS, Tổng Công ty XDCTGT 1, 5, 6 (Cienco 1, Cienco 5, Cienco 6) Công ty BOT Rạch Miễu, Công ty cầu 14, Công ty cầu 12, Công ty CPXDGT 675, Công ty VSL Việt Nam.

Sau khi nghe Ban QLCDAGT 9, Công ty BOT cầu rạch Miễu và các đơn vị báo cáo về tình hình thực hiện thi công cầu Rạch Miễu và các vấn đề liên quan, các đại biểu tham gia ý kiến, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã thống nhất kết luận như sau:

1. Phần chung:

- Bộ GTVT cám ơn UBND Tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, đã dành thời gian tham gia giao ban phối hợp giải quyết các vấn đề còn tồn tại vướng mắc trên công trình;

- Tiến độ triển khai các hạng mục trên công trình từ ngày 23/9/2007 (phiên họp giao ban lần trước) cho đến nay mặc dù có yếu tố khách quan tác động đến Dự án, song công tác triển khai thi công vẫn diễn ra bình thường. Bộ GTVT hoan nghênh các đơn vị tham gia thi công trên công trình đã cố gắng khắc phục khó khăn, triển khai các hạng mục chính nghiêm túc, có trách nhiệm, bám tiến độ đã cam kết. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạng mục có dấu hiệu chùng lại, đồng thời bộc lộ một số tồn tại, thể hiện rõ nhất là sự phối hợp chưa tốt giữa các đơn vị tham gia thi công phần cầu chính (phần dây văng). Ban QLCDAGT 9, Công ty BOT, Ban chỉ đạo, tổ điều phối, Tư vấn cùng các đơn vị tham gia thi công đã kịp thời chấn chỉnh, do đó tiến độ thi công công trình vẫn trong phạm vi kiểm soát.

2. Về thủ tục: Yêu cầu Ban QLCDAGT 9, Công ty BOT cầu Rạch Miễu chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát lại chi tiết những các hạng mục công trình còn hiện nay tồn tại về mặt thủ tục chưa xử lý, cụ thể như sau:

- Ban QLCDAGT 9 phối hợp với Công ty BOT cầu Rạch Miễu chủ động rà soát lại các quy định trong Nghị định số 78/2007/NĐ-CP có so sánh đối chiếu với các điều khoản trong Nghị định số 77/CP ngày 18/6/1997 để làm rõ trách nhiệm của các bên đối với các hạng mục của Dự án, tổng hợp báo cáo Bộ GTVT;

- Công nghệ thi công chi tiết phần nhịp dây văng: Căn cứ vào Quyết định số 2870/QĐ-BGTVT ngày 21/9/2007 V/v Phê duyệt hồ sơ quy định trình tự thi công kết cấu nhịp cầu chính số 1 (phần dây văng) – Dự án cầu Rạch Miễu – QL60, Ban QLCDAGT 9 chịu trách nhiệm chỉ đạo các bên liên quan hoàn thành trước 20/10/2007;

- Đối với BVTC hệ thống chiếu sáng: Đây là hạng mục thuộc trách nhiệm của Công ty BOT cầu Rạch Miễu, giao thông Công ty BOT cầu Rạch Miễu chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương lập, phê duyệt hồ sơ thiết kế để triển khai đồng bộ với các công việc lắp đặt gờ lan can, mặt cầu;

- Đối với hệ thống PCCC: Giao Ban QLCDAGT 9 sớm phê duyệt hồ sơ thiết kế trước 25/10/2007;

- Hồ sơ TKKT bổ sung khối lượng san nền nút giao số 1, 4: Yêu cầu TEDI hoàn thành trước 25/10/2007;

- Công tác tổ chức kiểm tra các khối lượng công việc hoàn thành: Các đơn vị thi công phải tự kiểm tra, chịu trách nhiệm chính về báo cáo của mình, đơn vị TVGS đôn đốc, kiểm tra, bảo đảm hoàn thành đồng thời với công tác thi công trên hiện trường

- Đối với công tác điều chỉnh phương án trụ tạm: Yêu cầu Ban QLCDAGT 9 chỉ đạo TEDI chủ động lập đề cương chi tiết các nội dung làm việc với Công ty Halcrow; chậm nhất trước ngày 19/10/2007 có kết quả báo cáo thẩm định của công ty Halcrow.

- Đối với công tác chuyển giao công nghệ: Yêu cầu Ban QLCDAGT 9 rà soát lại điều kiện hợp đồng xem xét tách phần chuyển giao công nghệ phòng thí nghiệm đặc biệt với các hạng mục, thiết bị sử dụng của gói thầu hệ thống thiết bị quan trắc.

3. Về tiến độ thi công cụ thể:

a. Đối với Tổng Công ty XDCTGT 1:

- Về nhân lực: Yêu cầu Công ty cầu 12, 14 tăng cường bổ sung nhân lực theo đúng đề nghị của TVGS (sau cuộc họp này yêu cầu TVGS có văn bản yêu cầu cụ thể về số lượng nhân lực tham gia có đủ năng lực, trình độ tay nghề, kinh nghiệm đảm bảo đủ điều kiện tham gia thi công trên hạng mục cầu dây văng). Nghiêm cấm lực lượng lao động phổ thông tham gia trong hạng mục cầu dây văng.

- Bộ GTVT đồng ý dãn tiến độ một số dự án khác của Bộ có sự tham gia của Công ty cầu 12, 14 theo đề nghị của đơn vị, để tập trung lực lượng, thiết bị thi công xây dựng dự án cầu Rạch Miễu;

- Tập trung ưu tiên giải quyết dứt điểm các hạng mục sau:

+ Thi công bê tông khối dầm cạnh trụ T39: Yêu cầu đơn vị TVGS kiểm soát chặt chẽ biện pháp tổ chức thi công, hết sức lưu ý tính toán kỹ, khả năng chịu lực và cấu tạo của hệ thống trên đà giáo lên phần đầu dầm hẫng, đảm bảo an toàn tuyệt đối;

+ Dầm liên tục trên trụ T43: Yêu  cầu Công ty cầu 14 tập trung triển khai thi công, đồng thời lưu ý biện pháp tổ chức thi công phải đảm bảo an toàn;

+ Trụ T52: Phấn đấu hoàn thành trước 15/11/2007;

+ Công tác bọc các trụ T15, T16, T21, T22: giao TVTK, TVGS rà soát lại hồ sơ thiết kế, nếu cần thiết bổ sung thêm thép để đảm bảo chất lượng, mỹ quan công trình;

- Thi công các khối dầm dây văng: Trong Quyết định duyệt của Bộ dự kiến tiến độ thi công 11 ngày/1 khối với điều kiện đơn vị thi công đủ nhân lực, thiết bị, thời gian thi công 3 ca liên tục. Căn cứ điều kiện thực tế hiện nay, giao Tổ điều phối của Bộ chủ trì với Ban QLCDAGT 9 và các đơn vị liên quan) Công ty cầu 12, 14, VSL…) xem xét và khẳng định lại tiến độ thi công cho phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối, chất lượng và tiến độ của Dự án;

- Đối với các công trình phụ trợ (đà giáo thi công v.v.): Ban QLCDAGT 9 chỉ đạo các đơn vị TVGS, Thi công, kiểm tra chặt chẽ tính toán, cấu tạo, tuân thủ tuyệt đối các quy định của chỉ dẫn kỹ thuật và quy trình thi công đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công công trình.

b. Đối với Tổng Công ty XDCTGT 6: Thống nhất tiến độ chung theo báo cáo của đơn vị, cụ thể như sau:

- Cầu dẫn số 1: Hoàn thành trước 25/11/2007;

- Phần còn lại: Hoàn thành trước 31/12/2007.

c. Đối với Tổng Công ty XDCTGT 5:

- Phần đường: Yêu cầu Ban QLCDAGT 9 chấm dứt ngay hợp đồng của Tổng Công ty XDCTGT 5, khẩn trương đưa một đơn vị khác vào thực hiện;

Trạm thu phí: Công ty BOT cầu Rạch Miễu và Tổng công ty XDCTGT 5 chủ động tự điều chỉnh, giải quyết ngay theo hướng đưa đơn vị khác vào thực hiện không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của Dự án.

4. Một số vấn đề khác:

a. Quản lý lao động:

- Yêu cầu Tổng Giám đốc Ban QLCDAGT 9 có văn bản gửi các đơn vị tham gia thi công trên công trường báo cáo danh sách lực lượng thi công trên công trường bao gồm: Danh sách tham gia, trình độ, nghề nghiệp, hợp đồng tuyển dụng, hợp đồng đóng bảo hiểm y tế, xã hội v.v.. Đồng thời, cơ quan TVGS phải phối hợp kiểm tra hàng ngày;

- Đối với các đội sản xuất: Phải chấm công lên ca hàng ngày cho các cá nhân tham gia thi công hạng mục mình quản lý. Đặc biệt số người, chức danh và số người tham gia trên cầu chính (cầu dây văng). Ban QLCDAGT 9 phải tổ chức lực lượng kiểm tra, theo dõi chặt chẽ;

- Đồng ý cho phép các Đội trưởng sản xuất có quyền từ chối lực lượng lao động do TCTy, Công ty đưa đến nếu không đảm bảo đủ điều kiện, không phù hợp với công việc tham gia trên công trường;

b. Công tác an toàn lao động: Yêu cầu Tổ an toàn lao động kiểm soát chặt chẽ, các đội thi công phải bố trí cán bộ an toàn kiểm soát trong từng ca sản xuất. Lưu ý đến công tác an toàn của các thiết bị cẩu tháp, vận thăng, thường xuyên kiểm tra, bảo trì để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình vận hành;

c. Công tác quan trắc: Giao QLCDAGT 9 chủ trì chỉ đạo các đơn vị liên quan lập đề cương quan trắc, bố trí thiết bị, nhân công đo đạc các thông số chuyển vị, độ vồng, độ võng v.v. của các bộ phận trong quá trình thi công, quy định chế độ thông báo, phối hợp giữa các bên để giải quyết kịp thời xử lý các số liệu cần thiết. Tiến độ hoàn thành trước 18/10/2007;

d. Về vấn đề khe co dãn thép: Bộ GTVT có văn bản chấp thuận về nguyên tắc, căn cứ nội dung trình của QLCDAGT 9, giao Cục Giám định & QLCLCTGT kiểm tra tham mưu trình Bộ xem xét chấp thuận.

Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (b/c);
- Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức (b/c);
- UBND tỉnh Tiền Giang;
- UBND tỉnh Bến Tre;
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VP, VT, CGĐ (3)

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 503/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu503/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2007
Ngày hiệu lực30/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 503/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 503/TB-BGTVT nội dung kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu – quốc lộ 60


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 503/TB-BGTVT nội dung kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu – quốc lộ 60
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu503/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành30/10/2007
        Ngày hiệu lực30/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 503/TB-BGTVT nội dung kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu – quốc lộ 60

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 503/TB-BGTVT nội dung kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu – quốc lộ 60

             • 30/10/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/10/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực