Thông báo 504/TB-BGTVT

Thông báo số 504/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công các dự án BOT quốc lộ 2, dự án xây dựng cầu Bãi Cháy và dự án quốc lộ 18 đoạn Nội Bài - Bắc Ninh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 504/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công dự án BOT quốc lộ 2 cầu Bãi Cháy quốc lộ 18


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 504/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÁC DỰ ÁN BOT QUỐC LỘ 2, DỰ ÁN XÂY DỰNG CẦU BÃI CHÁY VÀ DỰ ÁN QL18 ĐOẠN NỘI BÀI – BẮC NINH

Ngày 25/10/2007, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công các dự án BOT quốc lộ 2, dự án xây dựng cầu Bãi Cháy và dự án cải tạo nâng cấp QL18 đoạn Nội Bài – Bắc Ninh.

Tham dự cuộc họp có đại diện của các đơn vị: Cục GĐ & QLCL CTGT, Vụ KHĐT, Ban QLCDA18, nhà đầu tư BOT QL2, tư vấn giám sát và các nhà thầu.

Sau khi nghe Đại diện nhà đầu tư BOT QL2, các nhà đầu tư xây dựng cầu Bãi Cháy và dự án cải tạo nâng cấp QL18 đoạn Nội Bài - Bắc Ninh, TVGS và Ban QLCDA 18 báo cáo tiến độ thi công, các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án, công trình do đơn vị mình quản lý, thực hiện, các thành viên cuộc họp tham gia ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận như sau:

1 – Dự án BOT Quốc lộ 2 đoạn Nội Bài – Vĩnh Yên:

1-1. Về mặt thủ tục:

- Trong tuần tới, Vụ KHĐT tham mưu trình Bộ quyết định giao Ban QLCDA18 làm chủ đầu tư phần vốn ngân sách nhà nước góp vào dự án BOT QL2.

- Cục Giám định & QLCL CTGT khẩn trương rà soát, thẩm định Tổng dự toán của dự án, trình Bộ phê duyệt.

- Vụ KHĐT tham mưu, trình Bộ ký hợp đồng điều chỉnh dự án.

- Trên cơ sở hợp đồng điều chỉnh, Nhà đầu tư BOT làm việc với Bộ KHĐT để xin điều chỉnh giấy phép đầu tư dự án.

1-2. Về công tác GPMB:

- Đối với các vướng mắc về công tác GPMB: Ban QLCDA18 có văn bản gửi UBND thành phố Hà nội và tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị đôn đốc các Hội đồng GPMB địa phương sớm hoàn thành công tác GPMB, đặc biệt là phạm vi địa bàn huyện Sóc Sơn.

1-3. Về tiến độ thi công

- Nhà đầu tư BOT khẩn trương chỉ đạo TVGS, các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình trên các đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng, sớm hoàn thành và thông xe cầu vượt.

- Đối với các đoạn tuyến đã thảm xong các lớp bê tông nhựa: khẩn trương lắp đặt các thiết bị an toàn, chỉ dẫn giao thông theo thiết kế được duyệt như: dãi phân cách, sơn kẻ làn, biển báo, hộ lan…

- Công ty BOT chỉ đạo các nhà thầu phấn đấu đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án trước tết âm lịch 2008.

2- Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 18 đoạn Nội Bài – Bắc Ninh:

- Tiến độ hoàn thành dự án vào 31/12/2007 là pháp lệnh của nhà nước. Thực tế, tiến độ thi công dự án rất chậm, khối lượng công việc còn lại rất lớn (khoảng 35% tổng khối lượng của dự án). Hiện tại với các đơn vị của Tổng Công ty XDCTGT1 và Tổng công ty xây dựng Thăng Long đang thực hiện tại hiện trường không đủ năng lực để hoàn thành khối lượng còn lại. Yêu cầu các Tổng giám đốc các Tổng công ty có văn bản chính thức gửi Bộ trước ngày 2/11/2007 cam kết về việc thực hiện tiến độ hoàn thành dự án trước 31/12/2007, các kiến nghị và đề xuất theo thẩm quyền giải quyết của Bộ để đảm bảo tiến độ nêu trên. Tổng giám đốc các Tổng công ty chịu trách nhiệm trước Bộ về việc chỉ đạo các đơn vị thành viên của mình tăng cường lực lượng, thiết bị, vốn để đẩy nhanh tiến độ thi công trên công trường, đảm bảo hoàn thành tiến độ.

- Đối với cầu B1-13: Ban QLCDA18 cần có ngay văn bản báo cáo Bộ, đồng thời chỉ đạo TVGS, nhà thầu đề xuất ngay phương án điều chỉnh và biện pháp thi công khắc phục sai sót về cao độ trụ P6 cầu B1-13, gửi về Bộ (qua Cục Giám định & QLCL CTGT xem xét, đề xuất xử lý) chấp thuận để nhà thầu khắc phục, triển khai thi công,đảm bảo tiến độ chung của toàn dự án. Đối với tiến độ thi công cầu B1-13, nếu nhà thầu phụ không cam kết đảm bảo tiến độ chung, yêu cầu nhà thầu chính chấm dứt hợp đồng, đưa đơn vị khác vào làm, đảm bảo hoàn thành toàn bộ cầu B1-13 phù hợp với tiến độ hoàn thành toàn bộ gói thầu.

- Ban QLCDA18 cân đối, xem xét cho nhà thầu ứng vốn ở mức cao nhất có thể. Trường hợp Kho bạc chưa thống nhất, giao PMU18 làm việc với kho bạc để có thễ giải quyết ứng cho các đơn vị. Các Tổng công ty phải đưa toàn bộ phần vốn được ứng vào thi công dự án này, tuyệt đối không được đưa vào công trình khác.

- Đối với việc tính trượt giá của gói thầu: Đây là dự án ODA, công thức tính trượt giá đã có qui định chung. Ban QLCDA18 hướng dẫn nhà thầu thực hiện theo qui định.

- Về tiến độ thực hiện các hạng mục công việc còn lại: Yêu cầu Ban QLCDA18 chỉ đạo tư vấn giám sát, nhà thầu lập tiến độ thi công chi tiết các hạng mục công việc còn lại với mốc thời gian hoàn thành 31/12/2007. Hàng tuần, Ban họp kiểm điểm và báo cáo Bộ tình hình thực hiện dự án theo tiến độ chi tiết nêu trên.

- Đối với công tác GPMB: Ban QLCDA18 phối hợp Hội đồng GPMB các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác GPMB toàn dự án trước ngày 31/10/2007.

3- Dự án xây dựng cầu Bãi Cháy:

3.1. Về tiến độ: PMU18 chỉ đạo TVGS, Nhà thầu để hoàn thành các hạng mục công trình trước 31/12/2007 theo hợp đồng đã điều chỉnh. Ban chỉ đạo các Nhà thầu lập tiến độ thi công chi tiết và cơ chế báo cáo như đối với dự án QL18.

3.2. Về việc lắp đặt hệ thống quan trắc cầu Bãi Cháy, Ban QLCDA18 chỉ đạo:

- Tư vấn giám sát dự án cầu Bãi Cháy bàn giao toàn bộ hồ sơ hệ thống quan trắc cầu Bãi Cháy cho ban QLCDA18, Ban QLCDA18 rà soát, bàn giao cho nhà thầu Tổng công ty XDCTGT1 bằng văn bản để CIENCO1 lập hồ sơ chào hàng.

- Trên cơ sở hồ sơ hệ thống quan trắc Bãi Cháy nhận được, nhà thầu Tổng công ty XDCTGT1 tiến hành lập hồ sơ chào giá đối với hạng mục công việc này và phát hành hồ sơ chào hàng vào đầu tháng 11/2007.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ giao thông báo để các đơn vị liên quan biết và sớm triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (b/c);
- TT Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Các đơn vị tham gia dự họp;
- Lưu: VT, cục GĐ

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 504/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu504/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2007
Ngày hiệu lực30/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 504/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 504/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công dự án BOT quốc lộ 2 cầu Bãi Cháy quốc lộ 18


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 504/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công dự án BOT quốc lộ 2 cầu Bãi Cháy quốc lộ 18
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu504/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành30/10/2007
        Ngày hiệu lực30/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 504/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công dự án BOT quốc lộ 2 cầu Bãi Cháy quốc lộ 18

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 504/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công dự án BOT quốc lộ 2 cầu Bãi Cháy quốc lộ 18

              • 30/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực