Thông báo 508/TB-VPCP

Thông báo 508/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 508/TB-VPCP 2017 kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Hà Nội


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 508/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 29 tháng 9 năm 2017 tại thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô chín tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm ba tháng cuối năm và một số kiến nghị của Thành phố. Cùng dự bui làm việc với Thủ tướng Chính phủ có đồng chí Bí thư Thành ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra Chính phủ, Nội vụ, Ủy ban Dân tộc. Sau khi nghe báo cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, phát biểu của đồng chí Bí thư Thành ủy và ý kiến của các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Sau hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, Hà Nội đã phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác, với nhiều mô hình kinh tế mới, cách làm mới, sáng tạo; xã hội hóa mạnh mẽ nguồn lực, ứng dụng khoa học công nghệ, giúp kinh tế - xã hội của Thủ đô phát triển, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch chung của cả nước. Trong 9 tháng đầu năm 2017, tăng trưởng kinh tế của Thủ đô đạt 8,1%, cao hơn mức bình quân chung cả nước; kim ngạch xuất khẩu tăng 8,7%; thu ngân sách đạt 146,4 nghìn tỷ đồng, tăng 16,2%. Vốn đầu tư xã hội đạt 198,4 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2%, trong đó thu nội địa 131.775 tỷ đồng, tăng 16,6%. Doanh thu dịch vụ tăng 9,6%; khách du lịch quốc tế đạt 3,54 triệu lượt, tăng 23,5%; tổng thu từ khách du lịch đạt 52,96 nghìn tỷ đồng, tăng 14%.

Thành lập mới gần 19.000 doanh nghiệp, tăng 10% so vi cùng kỳ. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, chỉ số cải cách hành chính năm 2016 tăng 6 bậc so với năm 2015, xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố; chỉ snăng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2016 tăng 10 bậc so với năm 2015, xếp thứ 14/63; mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố; chỉ số thành phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố, tăng 18 bậc so với năm 2015.

Các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, an sinh, phúc lợi xã hội tiếp tục được quan tâm. Hà Nội đứng đầu cả nước về chỉ sphát triển con người với nhiều thành tích trong văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, nhất là chất lượng giáo dục đào tạo hệ phthông, mầm non. Việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, giảm biên chế, giảm đu mi đã đạt kết quả tích cực. Chương trình trồng 1 triệu cây xanh đến năm 2020 được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi, quản lý trật tự văn minh đô thị có chuyển biến. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo đảm an toàn tuyệt đi các cơ quan đu não của Đảng và Nhà nước, các hoạt động đi ngoại quốc gia, các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Những kết quả Thành phố đạt được là nổi bật nhưng thách thức vẫn còn rất lớn: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chưa tương xứng với vị thế Thủ đô. Quản lý nhà nước về du lịch, đất đai, đô thị, tài nguyên, môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản, an toàn thực phẩm còn bất cập. Còn nhiều hạn chế, bất cập về hạ tầng đô thị, úng ngập, ùn tắc giao thông, kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, hồ nước, khu đô thị; hệ thống xử lý rác, nước thải sinh hoạt chưa đạt yêu cầu.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Nhất trí cao với phát biểu của đồng chí Bí thư Thành ủy và báo cáo của Thành phố về nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới; để Hà Nội giữ vững vai trò là một Trung tâm đầu não về văn hóa - chính trị của cả nước, nhấn mạnh một số điểm:

1. Về định hướng phát triển Thành phố Hà Nội

- Hà Nội phải thực sự là thành phố hòa bình, văn minh, xanh, sạch đẹp, có kỷ cương, thượng tôn pháp luật, nơi hội tụ các giá trị văn hóa tinh thần tiêu biểu của người Việt Nam; vừa phát triển kinh tế, vừa giữ gìn, phát huy các giá trị tinh hoa văn hoá của Đông Đô Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, đặc biệt giữ gìn nét đẹp văn hóa thanh lịch của người Hà Nội, bảo tồn các di sản văn hóa di tích lịch sử, khu phố cổ...

- Hà Nội cần phát triển thành một siêu đô thị thông minh với cơ sở hạ tầng thông minh, quản lý thông minh dựa trên nền tảng công nghệ mới; con người văn hóa, văn minh; đạt được các tiêu chí thành phố vì hòa bình; năng động và hội nhập. Môi trường đầu tư thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh doanh theo nguyên tắc bình đẳng, công bằng, minh bạch, môi trường đầu tư hướng đến các chuẩn mực của OECD; xã hội gắn kết và rộng mở, tiếp thu các giá trị tiên tiến của Châu Á và thế giới.

- Tập trung làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch chặt chẽ, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường, bảo tồn các di sản văn hóa. Xây dựng thành phố kiến tạo và phát triển toàn diện, đặt người dân, doanh nghiệp vào vị trí trung tâm để mọi người dân, mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng và có nhiều cơ hội phát triển, hưởng lợi công bằng từ thành quả phát trin. Hà Nội phải là Thành phố đáng sng, nơi đin hình tạo lập môi trường và cơ chế hp dn đ thu hút người tài giỏi trong nước và quốc tế đến sống và lập nghiệp.

2. Đẩy mạnh hợp tác với các địa phương, nhất là các tỉnh trong vùng Thủ đô; xây dựng cơ chế thúc đẩy liên kết vùng của Hà Nội, phát huy vai trò dẫn dắt và điều phối phát triển vùng, tạo sức hút mạnh hơn về cung cầu và sức lan tỏa về công nghệ, sáng tạo trong toàn vùng, góp phần hạn chế tình trạng đầu tư manh mún, dàn trải. Tận dụng lợi thế, tiềm năng theo hướng lấy cụm ngành làm trung tâm để phát triển Thành phố bền vững, tăng trưởng xanh.

3. Chuyển đổi hiệu quả mô hình tăng trưởng kinh tế. Định hướng quy hoạch chiến lược phát triển khoa học công nghệ; chọn lọc và tập trung hình thành hệ sinh thái, cộng đồng khoa học công nghệ gắn kết chặt chẽ, kết nối hạ tầng, thông tin, hợp tác, đổi mới, sáng tạo. Hà Nội phải đi đầu về số lượng cán bộ khoa học công nghệ của cả nước. Cần kết hợp tốt hơn các khu công nghệ cao với các trường đại học, nhất là Khu Công nghệ cao Láng - Hòa Lạc. Chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao trong nước và thu hút nhân lực có chất lượng cao nước ngoài, đáp ứng nhu cầu việc làm cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn và cả nước.

4. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính. Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ công chức, đề xuất các giải pháp phát triển các dịch vụ công nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, tạo động lực cho cán bộ làm việc với tinh thần phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Hà Nội cần đi trước để làm gương cho cả nước trong đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị đtương xứng với sự phát triển năng động của Hà Nội, gn với yếu tthị trường trong tiến trình hội nhập, toàn cầu hóa.

5. Tối ưu hóa nguồn lực đất đai cho phát triển Thành phố. Xã hội hóa mạnh mẽ các nguồn lực, tạo ra đột phá mới trong đầu tư tư nhân, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, thu hút vốn đầu tư nước ngoài; tạo cơ chế huy động vốn, sử dụng quỹ đất để triển khai hệ thống tàu điện ngầm, các công trình hạ tầng trọng điểm... Cùng với thành phố Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội phải trở thành trung tâm khởi nghiệp, sáng tạo, trung tâm giáo dục và y tế quốc tế; trung tâm tài chính và ngân hàng của cả nước.

6. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; tiếp tục củng cố, xây dựng lực lượng vũ trang của Bộ Tư lệnh Thủ đô vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; trong đó tập trung xây dựng các công trình phòng thủ, hệ thng kho tàng, đầu tư các trang thiết bị, phương tiện hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô trong mọi tình hung.

7. Với trách nhiệm “Thủ đô vì cả nước, cả nước vì Thủ đô”, Chính phủ, các thành viên Chính phủ sẽ cùng song hành với Thành phố xây dựng một số cơ chế, chính sách vượt trội, xem xét phân cấp cho thành phố Hà Nội trách nhiệm, thẩm quyền, giải quyết công việc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặc thù của Thủ đô, trọng tâm là các lĩnh vực đầu tư, đất đai, tài chính, quản lý trật tự xây dựng, trật tự giao thông, quản lý môi trường, quản lý dân cư...; tăng cường đầu tư để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn như đã nêu trong Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 06 tháng 01 năm 2012 của Bộ Chính trị.

III. MỘT S KIẾN NGHỊ CỦA THÀNH PH

1. Về việc ủy quyền cho Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm A nguồn vốn ngân sách Thành phố: Đồng ý về chủ trương, Thành phố báo cáo danh mục dự án cụ thể, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đề nghị của Hà Nội trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công.

2. Về việc thành phố Hà Nội làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp sau sắp xếp, cổ phn hóa: Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xử lý kiến nghị của thành phố Hà Nội trong quá trình hoàn thiện Đề án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

- Về quản lý, sử dụng số tiền thu từ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố: Thực hiện việc thu nộp Ngân sách nhà nước số tiền thu từ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hà Nội và điều tiết theo đúng quy định tại điểm k và điểm m, khoản 1 Điều 37 của Luật Ngân sách nhà nước để đầu tư các dự án đường sắt đô thị (không sử dụng cho các công trình khác), đảm bảo công khai minh bạch, không thất thoát tài sản nhà nước; định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc triển khai thực hiện.

3. Về việc quản lý, điều hành và sử dụng Quỹ dự trữ tài chính của Thành phố Hà Nội, tạm ứng từ Quỹ dự trữ tài chính để đầu tư cho các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Thành phố nhưng chưa bố trí vốn trong phạm vi kế hoạch đầu tư công trung hạn hoặc đã được bố trí vốn nhưng cần bổ sung để đẩy nhanh tiến độ thực hiện (thời gian tạm ứng không quá 36 tháng): Đồng ý về nguyên tắc, giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể, báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội theo hướng thành phố Hà Nội được áp dụng tương tự cơ chế của thành phố Hồ Chí Minh tại Nghị định số 48/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017.

4. Về sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp để đầu tư cải tạo, xây dựng, nâng cấp các chợ đã xuống cấp, không có điều kiện kêu gọi xã hội hóa: Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ vào quy định hiện hành và tình hình thực tế của Hà Nội đề xuất phương án thí điểm xử lý phù hợp, tạo điều kiện cho thành phố có nguồn để thực hiện các nhiệm vụ trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2017.

5. Về đề nghị giải ngân vốn ODA theo tiến độ thực hiện và tiến độ cấp vốn của nhà tài trợ nước ngoài: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, kiến nghị cơ chế cho phép Thành phố giải ngân ODA theo tiến độ, bảo đảm không vưt trần nợ công chung về nguồn vốn ODA và hiệu quả giải ngân dự án ODA, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2017; tổng hợp kiến nghị, đề xuất của các địa phương (trong đó có thành phố Hà Nội) trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công.

6. Về phát triển quỹ nhà ở xã hội theo nguyên tắc cân đối tỷ lệ tổng thể với quy mô nhà ở thương mại trên toàn địa bàn Thành phố để hình thành các khu đô thị nhà ở xã hội tập trung, đồng bộ: Đồng ý về nguyên tắc, Thành phố chọn thí điểm một số công trình, dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; Bộ Xây dựng nghiên cứu kiến nghị của thành phố Hà Nội trong quá trình rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan.

7. Về việc thực hiện thí điểm cơ chế đặt hàng xây dựng nhà ở thương mại đtạo lập quỹ nhà ở tái định cư.

- Đồng ý về chủ trương Thành phố Hà Nội thí điểm triển khai thực hiện cơ chế đặt hàng xây dựng nhà ở thương mại để tạo lập quỹ nhà tái định cư; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện thủ tục chỉ định nhà đầu tư đủ năng lực thực hiện dự án theo quy định tại Luật Đấu thầu và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ.

- Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu, đề xuất để Thành phố được áp dụng cơ chế đặc thù xác định tiền sử dụng đất, thu nộp tiền sử dụng đất khi Nhà đầu tư ký hợp đồng bán nhà tái định cư cho các hộ dân và cho phép Nhà đầu tư bán nhà ra thị trường (nếu sau 9-12 tháng Thành phố Hà Nội không mua), tạo điều kiện cho Thành phố theo tinh thần của Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 6 tháng 01 năm 2012 của Bộ Chính trị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 11 năm 2017.

- Thành phố Hà Nội căn cứ vào khoản 2 Điều 28 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền về tỷ lệ lợi nhuận định mức của chủ đầu tư dự án nhưng tối đa không quá 10% lợi nhuận định mức (không bao gồm phí lãi suất tiền vay để thực hiện dự án).

8. Về việc đầu tư dự án nhà ga T3, T4 sân bay Quốc tế Nội Bài phục vụ du khách đi và đến Hà Nội: Giao Bộ Giao thông vận tải xác định phạm vi quy hoạch sử dụng đất, lập phương án đầu tư và bố trí vốn để thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để đầu tư mở rộng nhà ga T3, T4 vào thời điểm thích hợp.

9. Về đề xuất chỉ định nhà đầu tư thực hiện một số gói thầu tư vấn đối với những công trình cấp bách hoặc những dự án lập quy hoạch chi tiết 1/500, quy hoạch ngành có tính chất đặc thù: Đồng ý về nguyên tắc. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm toàn diện và tổ chức triển khai cụ thể theo đúng quy định của Điều 26 Luật Đấu thầu.

10. Về việc đề nghị Trung ương thưởng vượt thu và đầu tư trở lại cho thành phố tương ứng toàn bộ số tăng thu ngân sách Trung ương trên địa bàn thành phố: Thống nhất thực hiện theo đúng quy định của Luật Thủ đô.

11. Về đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội xóa nợ thuế đối với một số trường hợp không có điều kiện để thu: Đồng ý về chủ trương, Bộ Tài chính tổng hợp để xử lý chung sau khi Quốc hội thông qua.

12. Đồng ý về chủ trương tiếp tục triển khai thực hiện dự án đầu tư “xây dựng, cải tạo, chỉnh trang xung quanh hồ Hoàn Kiếm”, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện theo các quy định về đầu tư, xây dựng, di sản văn hóa, tạo được sự đồng thuận của nhân dân.

13. Về việc triển khai dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia tại huyện Đông Anh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương xác định nội dung và quy mô đầu tư Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia; Bộ Xây dựng sớm có ý kiến về nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội khu vực huyện Đông Anh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2017, làm cơ sở để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội triển khai lập, phê duyệt các quy hoạch xây dựng có liên quan.

14. Về việc triển khai dự án đầu tư xây dựng tổ hợp Trung tâm dịch vụ thương mại và nhà ở tại 148 Giảng Võ, quận Ba Đình, Dự án Khu đô thị tại Mễ Trì và Dự án khu đô thị Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia tại huyện Đông Anh: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các Bộ: Xây dựng, Giao thông vận tải và các Bộ, cơ quan liên quan, nghiên cứu, đánh giá và hoàn thiện hồ sơ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại khu vực số 148 Giảng Võ đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 187/TB-VPCP ngày 12 tháng 4 năm 2017, để báo cáo Bộ Chính trị theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 128/VPCP-TKBT ngày 14 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ. Giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng thống nhất với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm báo cáo phương án lên Thủ tướng Chính phủ.

15. Đồng ý về nguyên tắc việc điều chỉnh quy mô dân số và điều chỉnh ranh giới nghiên cứu quy hoạch dự án Khu đô thị Tây Mỗ - Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm và dự án khu đô thị Gia Lâm, huyện Gia Lâm. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội bảo đảm đúng quy định tại Khoản 6 Mục 3.2 Phần III Tổ chức thực hiện của Quy định quản lý kèm theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời bảo đảm nguyên tắc đồng bộ giữa quy mô dân số (sau khi bổ sung) với các định hướng tổ chức không gian và hạ tầng kỹ thuật, xã hội có liên quan.

16. Về bổ sung các dự án sử dụng rác thải phát điện có công suất trên 50MW vào quy hoạch phát triển nguồn điện sử dụng chất thải rắn quốc gia tại các địa đim Sóc Sơn, Tả Thanh Oai, Đồng Ké và Xuân Sơn: Đồng ý về nguyên tắc, giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thẩm định, trình theo quy định hiện hành.

17. Về việc thống nhất quản lý nhà nước về nước sạch trên địa bàn Thành phố Hà Nội về một đầu mối là Sở Xây dựng: Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Xây dựng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trình Chính phủ trong tháng 11 năm 2017.

18. Về việc phân cấp quản lý y tế cơ sở về cấp huyện quản lý: Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất xử lý cụ thể theo tinh thần của Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thng các đơn vị sự nghiệp công lập, Trung tâm y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII thông qua tại Hội nghị ln thứ 6.

19. Về việc thành phố Hà Nội được quyết định Đề án vị trí việc làm tại cơ quan, đơn vị tổ chức lại (sáp nhập, hợp nhất); duyệt các đối tượng tinh giản biên chế và cho thôi việc cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ; Bộ Nội vụ khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi Nghị định 108/2015/NĐ-CP của Chính phủ theo hưng phân cấp cho các bộ, ngành, địa phương duyệt các đối tượng tinh giản biên chế và cho thôi việc cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ; Bộ Nội vụ thực hiện công tác hậu kiểm.

20. Về việc thuê phần mềm theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ; thuê trọn gói trung tâm cung cấp dịch vụ; quy định về giá thuê đối với các dịch vụ này: Thành phố Hà Nội chủ động triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo quy định tại Nghị quyết 36a/NQ-CP và Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ, Hiệp hội và các doanh nghiệp công nghệ thông tin khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009.

21. Về các kiến nghị, đề xuất hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Đất đai; Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015; Luật Du lịch; Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015; Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015: Giao các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tiếp thu kiến nghị của Thành phố trong quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật.

22. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội làm Chủ tịch không luân phiên Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng Bắc Bộ.

23. Về việc tổ chức đăng cai các giải thể dục thể thao quốc tế trên cơ sở hiệu quả về kinh tế - xã hội: Đồng ý về chủ trương, Thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành và cơ quan liên quan trong việc đăng cai các giải thể thao quốc tế, bảo đảm các điều kiện cần thiết, huy động nguồn lực xã hội hoá để thực hiện; báo cáo phương án để Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định.

24. Về tăng thời gian miễn thị thực nhập cảnh từ 15 ngày lên 30 ngày cho khách du lịch nước ngoài vào thành phố Hà Nội: Vấn đề này sẽ được xem xét khi sửa Luật, trước mắt thực hiện theo Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Tổng công ty ĐT và KD vốn Nhà nước;
- Thành ủy
, HĐND, UBND TP Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, KTTH, NN, CN, QHQT, KGVX, ĐMDN, TCCV, NC, V.I, TH, PL, Cục KSTTHC;
- Lưu: VT, QHĐP (3b). L.N.Huyền

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 508/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu508/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2017
Ngày hiệu lực31/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 508/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 508/TB-VPCP 2017 kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 508/TB-VPCP 2017 kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Hà Nội
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu508/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành31/10/2017
        Ngày hiệu lực31/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 508/TB-VPCP 2017 kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 508/TB-VPCP 2017 kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Hà Nội

           • 31/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực