Thông báo 518/TB-VPCP

Thông báo 518/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 518/TB-VPCP 2017 kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 518/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH BẮC NINH

Ngày 18 tháng 10 năm 2017 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội chín tháng đầu năm 2017 và một số kiến nghị của Tỉnh. Cùng dự buổi làm việc có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Tư pháp. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, ý kiến phát biểu của các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Chính phủ, biểu dương, đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bắc Ninh trong 9 tháng đầu năm 2017 đã nỗ lực phấn đấu và đạt kết quả ấn tượng trên nhiều lĩnh vực: Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 15,9%, cao hơn mức bình quân chung cả nước; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 24,8% (chỉ số sản xuất công nghiệp đạt 25% cao nhất cả nước); bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 15,7%; xuất khẩu đạt xấp xỉ 19 tỷ USD, tăng 18,4%; thu ngân sách trên địa bàn tăng 37,4%, trong đó thu ngân sách nội địa đạt hơn 13.000 tỷ đồng, tăng 40,4%. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, hết năm 2017 sẽ có thêm 13 xã đạt chuẩn, nâng số xã đạt chuẩn là 71 xã, chiếm 73,2%, cao hơn rất nhiều so với cả nước (31,54%).

Các lĩnh vực văn hóa giáo dục, an sinh, phúc lợi xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng cải thiện; thực hiện tốt chính sách người có công, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, quan tâm xây dựng nhà ở cho người lao động trong các khu công nghiệp; Bắc Ninh đứng đầu cả nước về tlệ Trường đạt chuẩn Quốc gia, Kiên cố hóa phòng học, Phổ cập giáo dục cho trẻ mm non 5 tui, Giáo viên đạt chuẩn quốc gia, Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Trung tâm hành chính công tập trung hoạt động hiệu quả. Phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí được tập trung chỉ đạo. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, Bắc Ninh vẫn còn những khó khăn, tồn tại: Hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng được tốc độ phát triển nhanh của tỉnh, giao thông ùn tắc, vấn đề an ninh trật tự ngày càng phức tạp nhất là địa bàn có các khu công nghiệp; quá tải dịch vụ công thiết yếu như y tế, trường học, nước sạch, dịch vụ vui chơi giải trí, thiếu nhà ở xã hội...không đáp ứng được nhu cầu của người lao động trong các khu công nghiệp. Môi trường sống đang bị đe dọa do mật độ dân cư đông; ô nhiễm môi trường làng nghề và hệ thống sông, ngòi; quản lý nhà nước về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm còn bất cập. Nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu và yếu so với nhu cầu phát triển sản xuất theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI:

1. Tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế và tồn tại, tập trung chỉ đạo quyết liệt trên tất cả các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2017. Tập trung làm tốt công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị, khu công nghiệp và làng nghề; xây dựng nông thôn theo hướng đô thị hiện đại; khắc phục và xử lý nghiêm vi phạm ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, khu công nghiệp, không để tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường cản trở phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt có phương án cụ thể hiệu quả xử lý môi trường sống làng nghề.

2. Bắc Ninh phải là thành phthông minh, năng động, hiện đại, hội nhập, xanh, sạch đẹp. Phát huy giá trị văn hóa đặc sắc riêng của vùng quê Kinh Bắc với cây đa, bến nước, sân đình, các lễ hội đậm chất dân gian, di tích lịch sử..., đặc biệt là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - dân ca Quan họ Bắc Ninh. Tăng cường quảng bá du lịch văn hóa, nhất là loại hình du lịch tâm linh; đầu tư có chiều sâu vào các dịch vụ hỗ trợ phát triển du lịch, đa dạng sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm du lịch có kiến thức văn hóa, lịch sử; tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai các dự án phát triển hạ tầng du lịch; bảo tồn các di sản văn hóa, di tích lịch sử, hệ thống đền chùa, các làng nghề truyền thống.

3. Xã hội hóa mạnh mẽ các nguồn lực, tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước nhất là thu hút các dự án lớn về công nghiệp công nghệ cao từ các Tập đoàn xuyên quc gia. Bắc Ninh phải là một điểm đến cho các nhà đầu tư với nhiều ý tưng sáng tạo, đột phá về môi trường đầu tư kinh doanh để kinh tế - xã hội của Tỉnh tiếp tục bứt phá, khẳng định vị thế là một cực tăng trưởng của Vùng Thủ đô và miền Bắc. Phấn đấu để Bắc Ninh trở thành một trong những trung tâm sản xuất công nghiệp điện tử công nghệ cao của khu vực và thế giới. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ nội địa gắn với khu vực FDI.

4. Khuyến khích doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp tư nhân ở các làng nghề truyền thng đi mới công nghệ, bảo vệ môi trường. Tập trung phát triển các ngành, sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao, nhất là dịch vụ hỗ trợ phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại điện tử, logistics, đào tạo nhân lực chất lượng cao; các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, liên kết theo chuỗi sản xuất nông sản thực phẩm an toàn. Triển khai xây dựng các công trình hạ tầng lớn phục vụ trực tiếp cho phát triển công nghiệp, dịch vụ.

Chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động, tăng cường đào tạo nghề cho các ngành công nghiệp, dịch vụ để giảm tỷ trọng lao động trong nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện tt chính sách giải quyết việc làm và hỗ trợ tìm việc làm mới cho lao động mất việc, thiếu việc làm, nhất là lao động hết hợp đồng ở các khu công nghiệp.

5. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Tạo mọi thuận lợi để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề truyền thống, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động.

6. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, quan tâm, chăm lo thiết thực cho các gia đình chính sách, người lao động. Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, giảm các tai nạn giao thông, không đxảy ra đim nóng, tạo môi trường sng an bình, văn minh, thân thiện, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn.

III. V MỘT S KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ và các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại các Thông báo số 132/TB-VPCP ngày 13 tháng 3 năm 2017, s 235/TB-VPCP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 30 tháng 11 năm 2017; tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách để Tỉnh chủ động hơn trong công tác quản lý, điều hành và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

2. Tỉnh Bắc Ninh khẩn trương hoàn thiện Đề án về xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trình Ban cán sự Đảng Chính phủ, trên cơ sở đó báo cáo Bộ Chính trị đưa vào Chương trình công tác năm 2018 của Bộ Chính trị.

3. Về việc Dự án đầu tư ban đầu và mở rộng (tổng vốn đầu tư 6,5 tỷ USD) của Công ty TNHH Samsung Display Bắc Ninh là Dự án tổng thể, duy nhất đáp ứng tiêu chí quy mô lớn được hưởng cơ chế ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh thành lập tổ công tác làm việc với Công ty TNHH Samsung Display Bắc Ninh về kiến nghị của doanh nghiệp, bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng không làm giảm thu ngân sách nhà nước, đề xuất hướng xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2017.

4. Về việc phát triển các dự án đô thị, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí (diện tích khoảng 1.400 ha trên địa bàn huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn): Đồng ý về chủ trương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện các dự án phát triển đô thị trên địa bàn huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn bảo đảm theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả.

5. Đồng ý thực hiện thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm Tỉnh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, bảo đảm không tăng biên chế, Tỉnh gửi Bộ Nội vụ thẩm định Đề án theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Th tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội
vụ, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giao thông và vận tải, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh;

-
VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, KTTH, NN, CN, QHQT, TCCV, TH, PL, KGVX;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).
Ng.Huyền

B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 518/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu518/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2017
Ngày hiệu lực06/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 518/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 518/TB-VPCP 2017 kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 518/TB-VPCP 2017 kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu518/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành06/11/2017
        Ngày hiệu lực06/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 518/TB-VPCP 2017 kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 518/TB-VPCP 2017 kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh

           • 06/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực