Thông báo 52/TB-BGTVT

Thông báo số 52/TB-BGTVT về việc nội dung kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu và cầu Hàm Luông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 52/TB-BGTVT nội dung kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu Hàm Luông


 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 52/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2008

 

THÔNG BÁO

NỘI DUNG KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TIẾN ĐỘ THI CÔNG CẦU RẠCH MIỄU VÀ CẦU HÀM LUÔNG
(Phiên họp giao ban ngày 28/1/2008)

Ngày 28/1/2008, sau khi kiểm tra hiện trường, tại Văn phòng Công ty BOT cầu Rạch Miễu, Thứ trưởng thường trực Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu và cầu Hàm Luông – QL60. Cùng dự có Ông Nguyễn Văn Phòng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Ông Cao Tấn Khổng – Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Văn phòng 2 Bộ GTVT, Vụ KHĐT, Vụ KHCN, Cục Giám định và QLCL CTGT, Sở GTVT tỉnh Tiền Giang, Sở GTVT tỉnh Bến Tre. Tổ giúp việc của Bộ trưởng Bộ GTVT (Ông Hoàng Quang Luận). Ban QLCDAGT 9 (PMU 9), Tổng Công ty TVTK GTVT (TEDI), TVGS, Tổng Công ty XDCTGT 1, 5, 6 (Cienco1, Cienco5, Cienco6), Công ty BOT Rạch Miễu, Công ty cầu 14, Công ty cầu 12, Công ty CPXDGT 675, Công ty VSL Việt Nam.

Sau khi nghe Ban QLCDAGT 9 và các đơn vị báo cáo về tình hình thực hiện thi công cầu Rạch Miễu và các vấn đề liên quan, các đại biểu tham gia ý kiến, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã thống nhất kết luận như sau:

I. CẦU RẠCH MIỄU:

1. Phần chung:

- Về phần thủ tục hệ thống chiếu sáng: Cục Giám định & QLCL CTGT khẩn trương xem xét, tham mưu trình Bộ phê duyệt BVTC hệ thống chiếu sáng làm cơ sở cho đơn vị thi công triển khai sớm đồng bộ với công tác lắp đặt hệ thống lan can và PCCC sau tết Mậu tý;

- Ban QLDA 9 chỉ đạo các đơn vị TVTK, TVGS, Cienco1, VSL Việt Nam phối hợp chặt chẽ trong công tác theo dõi xử lý các số liệu quan trắc, đo đạc kiểm tra trong quá trình thi công cầu dây văng;

- Để đảm bảo công tác chuyển giao công nghệ đạt hiệu quả và phát huy đối với những công trình tương tự, yêu cầu Cienco1 bố trí lực lượng cán bộ, công nhân có năng lực, kinh nghiệm (Công ty Cầu 12, Cầu 14) tham gia trực tiếp và tiếp nhận công nghệ căng kéo dây văng chuyển giao từ Công ty VSL;

- Ban QLDAGT 9 chỉ đạo khẩn trương nhập khe co dãn để sau tết Mậu tý triển khai thi công lắp đặt:

2. Về các nội dung cụ thể:

Về tiến độ chi tiết: Bộ đã có ý kiến kết luận tại văn bản số 18/TB-BGTVT ngày 17/01/2008, yêu cầu Cienco1 chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương lập tiến độ chi tiết các hạng mục còn lại hoàn thành trước 20/2/2008 làm cơ sở triển khai thực hiện.

- Đối với hệ thống trụ tạm cạnh trụ T17, T20: Đây là hạng mục công trình phụ trợ phục vụ thi công, Nhà thầu có trách nhiệm tính toán lập hồ sơ thiết kế trình TVGS kiểm tra xem xét chấp thuận. Do tính chất phức tạp của công trình, để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công, giao Cục Giám định & QLCL CTGT, Vụ KHCN, Hội đồng KHCN, Tổ công tác giúp Bộ trưởng, Ban QLDAGT 9, Tư vấn Thiết kế, trợ giúp kiểm tra xem xét;

3. Một số vấn đề khác:

- Trên cơ sở chấp thuận tiến độ chi tiết của Bộ GTVT, Ban QLDAGT 9 hoàn chỉnh thủ tục điều chỉnh tiến độ, hợp đồng đối với gói thầu ĐBATHH;

- Yêu cầu các đơn vị thi công hết sức lưu ý đến công tác an toàn lao động trên công trường đảm bảo theo đúng các quy định đối với công tác ATLĐ. Đồng thời, bố trí hợp lý lực lượng bảo vệ công trường trong thời gian nghỉ tết Mậu Tý.

II. CẦU HÀM LUÔNG:

1. Về thủ tục: Ban QLDAGT9 chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm trình duyệt hạng mục chiếu sáng trên cầu làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo;

2. Công tác GPMB: Đối với công tác GPMB: Đề nghị UBND tỉnh Bến Tre chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác GPMB tạo điều kiện cho các đơn vị sớm có mặt bằng thi công. Trong trường hợp giải quyết việc di chuyển đường điện cao thế, các công trình công cộng gặp khó khăn, Ban QLDAGT 9 báo cáo Bộ có văn bản chỉ đạo thực hiện, để sớm có mặt bằng thi công xử lý nền đường đất yếu;

3. Đối với công nghệ thi công dầm đúc hẫng cân băng khẩu độ nhịp L = 150m: Công ty cầu 12, Công ty 479 phối hợp lập công nghệ thi công có sự tham gia của TVTK sớm trình Bộ xem xét phê duyệt. Để triển khai thực hiện, Bộ sẽ thành lập tổ chỉ đạo bao gồm: Vụ KHCN, Cục Giám định & QLCL CTGT, Tổ công tác giúp Bộ trưởng,

4. Đối với vấn đề điều chỉnh giá vật tư, vật liệu: Ngày 28/12/2007 Bộ GTVT đã ban hành văn bản số 8453/BGTVT/CGĐ V/v: điều chỉnh giá hợp đồng các gói thầu xây dựng giao thông sử dụng vốn ngân sách Nhà nước theo Nghị định 99/2007/NĐ-CP và Nghị định 59/2007/NQ-CP Căn cứ vào nội dung văn bản, Ban QLDAGT 9 chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra báo cáo Bộ GTVT cho phép áp dụng các quy định của Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, làm cơ sở cho công tác điều chỉnh giá vật tư, vật liệu. Đồng thời, chủ động việc tạm ứng cho các đơn vị mua vật tư thi công theo các thủ tục tương tự cầu Rạch Miễu;

5. Về tiến độ thi công chi tiết: Ban QLDAGT 9 chỉ đạo các đơn vị thi công, hoàn thành tiến độ chi tiết, báo cáo Bộ GTVT trước 28/2/2008 làm cơ sở theo dõi, kiểm tra;

6. Tương tự cầu Rạch Miễu, yêu cầu các đơn vị thi công hết sức lưu ý đến công tác an toàn lao động trên công trường đảm bảo theo đúng các quy định đối với công tác ATLĐ. Đồng thời, bố trí hợp lý lực lượng bảo vệ công trường trong thời gian nghỉ tết Mậu Tý.

Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- UBND tỉnh Tiền Giang;
- UBND tỉnh Bến Tre;
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VP, VT, CGĐ(3).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu52/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2008
Ngày hiệu lực05/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 52/TB-BGTVT nội dung kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu Hàm Luông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 52/TB-BGTVT nội dung kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu Hàm Luông
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu52/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành05/02/2008
        Ngày hiệu lực05/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 52/TB-BGTVT nội dung kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu Hàm Luông

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 52/TB-BGTVT nội dung kết luận Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức họp kiểm điểm tiến độ thi công cầu Rạch Miễu Hàm Luông

             • 05/02/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/02/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực