Thông báo 520/TB-BGTVT

Thông báo số 520/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp về các vướng mắc và giải pháp tháo gỡ trong quá trình thanh tra các dự án ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 520/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường họp vướng mắc giải pháp tháo gỡ thanh tra dự án ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 520/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP VỀ CÁC VƯỚNG MẮC VÀ GIẢI PHÁP THÁO GỠ TRONG QUÁ TRÌNH THANH TRA CÁC DỰ ÁN ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN

Ngày 07/11/2007, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp về các vướng mắc và giải pháp tháo gỡ trong quá trình thanh tra các dự án ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Bộ GTVT, các Vụ Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Thanh tra Bộ GTVT, Cục Giám định & QLCL CTGT, Cục Đường bộ Việt Nam, Các Ban QLDA 1, 5, 85, Thăng Long.

Sau khi nghe báo cáo của Cục Giám định và QLCL CTGT, Thanh tra Bộ, Cục Đường bộ Việt Nam và các Ban quản lý dự án về các nội dung liên quan đến việc tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra và tháo gỡ vướng mắc ảnh hưởng đến giải ngân các dự án, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận như sau:

Theo báo cáo của các đơn vị, có những nội dung trong kết luận thanh tra còn mang tính quan điểm chưa được thống nhất, các đơn vị vẫn đang tiếp tục báo cáo kiến nghị; do đó quá trình thực hiện kết luận còn gặp phải khó khăn, vướng mắc. Để giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn tại sau kết luận thanh tra, kiểm toán, Thứ trưởng giao các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Thanh tra Bộ:

- Có văn bản hướng dẫn các đơn vị trong ngành những quy định cơ bản về thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật về thanh tra; Chỉ đạo các đơn vị thực hiện báo cáo về Bộ (qua thanh tra Bộ) danh mục các dự án được thanh tra, kiểm tra tại đơn vị mình hàng năm để theo dõi.

- Đối với các dự án Thanh tra Bộ thực hiện và đã được kết luận nhưng còn nhiều vướng mắc, Thanh tra Bộ có báo cáo tổng hợp các vấn đề tồn tại chưa được xử lý, những vấn đề chưa được thống nhất còn có kiến nghị của các đơn vị và đề xuất biện pháp giải quyết.

- Phối hợp với Cục Giám định và QLCL CTGT, kiểm tra, rà soát các nội dung vướng mắc trong các kết luận thanh tra, kiểm toán ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân các dự án xây dựng giao thông.

- Chủ trì soạn thảo văn bản báo cáo, kiến nghị của Bộ gửi các cơ quan thanh tra, kiểm toán hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ để giải quyết dứt điểm các vấn đề chưa được thống nhất trong các kết luận thanh tra, kiểm toán.

2. Cục Giám định và QLCL CTGT:

- Soạn thảo văn bản Bộ chỉ đạo các Ban quản lý dự án thuộc Bộ trước ngày 25/11/2007 phải có báo cáo đầy đủ về các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm toán, trong đó nêu rõ những vấn đề đã được thống nhất, những vấn đề còn có vướng mắc đang tiếp tục kiến nghị giải quyết, những vấn đề khó khăn trong xử lý theo kết luận thanh tra, đề xuất biện pháp giải quyết. Đặc biệt báo cáo cụ thể những vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Cục tổng hợp báo cáo của các Ban quản lý dự án và nghiên cứu đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc trước 30/11/2007.

3. Vụ Tài chính: Sau khi Cục Giám định và QLCL CTGT hoàn thành báo cáo tổng hợp, giao Vụ Tài chính có kế hoạch để Bộ làm việc với các cơ quan thanh tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan nhằm giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc về việc thu hồi, xuất toán tài chính sau thanh tra, kiểm toán các dự án.

Vụ Tài chính có báo cáo về vấn đề quyết toán dự án, dự báo về việc chậm quyết toán các dự án trong thời gian tới, phân tích rõ nguyên nhân và đề xuất biện pháp giải quyết.

4. Các Ban quản lý dự án:

- Đối với các cuộc thanh tra, kiểm toán hiện nay đã có kết luận, các đơn vị cần nghiêm túc thực hiện theo các nội dung đã được kết luận, xử lý về tài chính, cán bộ theo quy định.

- Đối với các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm toán, yêu cầu tập trung khẩn trương thực hiện xử lý theo các nội dung đã được kết luận, để làm cơ sở hoàn thành quyết toán các dự án theo quy định.

- Có báo cáo cụ thể các nội dung theo yêu cầu tại mục 2 nêu trên gửi về Cục Giám định và QLCL CTGT trước 25/11/2007.

- Riêng đối với Ban Quản lý dự án 5 phải trình duyệt xong tổng dự toán trong tháng 12/2007 để thực hiện quyết toán Dự án QL5.

Sau khi có báo cáo của các đơn vị, Bộ sẽ tổ chức họp với các cơ quan thanh tra, kiểm toán và các Bộ, ngành liên quan để giải quyết các vấn đề vướng mắc, không làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của các dự án xây dựng giao thông.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo những nội dung kết luận của Thứ trưởng để các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đơn vị dự họp;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 520/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu520/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2007
Ngày hiệu lực13/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 520/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 520/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường họp vướng mắc giải pháp tháo gỡ thanh tra dự án ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 520/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường họp vướng mắc giải pháp tháo gỡ thanh tra dự án ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu520/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành13/11/2007
        Ngày hiệu lực13/11/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 520/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường họp vướng mắc giải pháp tháo gỡ thanh tra dự án ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 520/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường họp vướng mắc giải pháp tháo gỡ thanh tra dự án ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân

              • 13/11/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/11/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực