Thông báo 5216/TB-BNN-VP

Thông báo 5216/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát về xây dựng Đề án đổi mới phát triển hợp tác xã và hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 5216/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo Bộ trưởng Cao Đức Phát xây dựng Đề án


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5216/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT VỀ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ VÀ CÁC HÌNH THỨC KINH TẾ HỢP TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

Ngày 19 tháng 10 năm 2012, Bộ trưởng Cao Đức Phát chủ trì cuộc họp góp ý dự thảo Đề án đổi mới, phát triển HTX và các hình thức kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp. Tham dự cuộc họp gồm đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản; Cục Kinh tế hợp tác và PTNT; các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; Trung tâm Khuyến nông quốc gia; Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT 1.

Sau khi nghe Cục Kinh tế hợp tác và PTNT trình bày dự thảo Đề án, ý kiến của các đơn vị dự họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát kết luận như sau:

1. Giao các đơn vị tổ chức nắm tình hình về các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong lĩnh vực phụ trách, cụ thể:

- Tổng cục Thủy lợi: Trong lĩnh vực dùng nước.

- Tổng công ty Lâm nghiệp: Trong lĩnh vực lâm nghiệp (bảo vệ, trồng, chế biến và tiêu thụ lâm sản).

- Tổng cục Thủy sản: Trong khai thác, nuôi trồng, chế biến, tiêu thụ thủy sản

- Cục Trồng trọt: Trong lĩnh vực trồng trọt (trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm trồng trọt).

- Cục Chăn nuôi: Trong lĩnh vực chăn nuôi (chăn nuôi, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi).

- Cục Chế biến thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối: Trong chế biến, tiêu thụ nông lâm thủy sản, trong diêm nghiệp.

- Cục Kinh tế hợp tác và PTNT: Xây dựng đề cương hướng dẫn, cử cán bộ phối hợp với các đơn vị nêu trên nắm tình hình, xây dựng báo cáo tổng hợp.

2. Các đơn vị nắm rõ loại hình tổ chức (tổ hợp tác, hợp tác xã …), số lượng, cơ chế vận hành, bộ máy quản lý, hiệu quả hoạt động, xác định điển hình tiên tiến, đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển các mô hình tiên tiến. Báo cáo Bộ trưởng trước ngày 15/12/2012.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Nguyễn Đăng Khoa (để b/c);
- Các Tổng cục: KN, TS, TL;
- Các Cục: TT, CN, CB TMNLTS&NM, KTHT&PTNT.
- Các Vụ: KH, TC;
- Trung tâm KNQG;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5216/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu5216/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2012
Ngày hiệu lực26/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5216/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 5216/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo Bộ trưởng Cao Đức Phát xây dựng Đề án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 5216/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo Bộ trưởng Cao Đức Phát xây dựng Đề án
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu5216/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Việt
        Ngày ban hành26/10/2012
        Ngày hiệu lực26/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 5216/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo Bộ trưởng Cao Đức Phát xây dựng Đề án

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 5216/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo Bộ trưởng Cao Đức Phát xây dựng Đề án

              • 26/10/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/10/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực