Thông báo 5227/TB-TCHQ

Nội dung toàn văn Thông báo 5227/TB-TCHQ 2023 kết quả xác định trước mã số


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5227/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/ 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số 08/2023/CV-MINH ĐỨC ngày 15/8/2023 của Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu dầu khí Minh Đức, mã số thuế: 0313094165;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: RPO140

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dầu hóa dẻo cao su có khối lượng cấu tử thơm lớn hơn cấu tử không thơm, có thành phần chưng cất dưới 65% thể tích được chưng cất ở 250°C.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có

Nhà sản xuất: Canyra Global Corporation

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Theo hồ sơ xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Aromatic hydrocacbon

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Sử dụng trong công nghiệp hóa dẻo cao su

- Hàm lượng tính trên trọng lượng: Chế phẩm dầu có khối lượng cấu tử thơm lớn hơn cấu tử không thơm, có thành phần chưng cất dưới 65% thể tích được chưng cất ở 250°C.

Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học:

+ Aromatic hydrocarbon: 90-99%

+ Chưng cất ở 250°C (vol %): <65%

- Thông số kỹ thuật:

+ Dạng: lỏng xanh nhạt

+ Điểm chớp cháy: >200°C

- Quy trình sản xuất:

Dầu hóa dẻo được điều chế từ dầu mỏ, là dầu thu được sau quá trình chế biến, xử lý tổng hợp bằng các quá trình xử lý vật lý và hóa học (đã loại bỏ một số phân đoạn nhẹ hơn bằng quá trình chưng cất), là phân đoạn của dầu nhờn được tách ra từ dầu mỏ. Phân đoạn dầu nhờn thu được từ phân đoạn chưng cất, chứa một lượng lớn thành phần hàm lượng chất thơm có nhiệt độ sôi cao bằng phương pháp chưng cất chân không từ cặn dầu được tách ra từ dầu mỏ bằng phương pháp chưng cất khí quyển hoặc dầu dưới dạng đã khử asphalt thu được từ cặn chân không. Phân đoạn dầu nhờn chứa hàm lượng lớn hợp chất thơm da vòng (PCA).

- Công dụng theo thiết kế: Dùng làm dầu hóa dẻo cao su trong các ngành công nghiệp sản xuất lốp ô tô, xe máy,…

3. Kết quả xác định trước mã số: Theo thông tin trên Đơn đề nghị xác định trước mã số, thông tin tại tài liệu dính kèm hồ sơ, mặt hàng như sau:

Tên thương mại: RPO140

- Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Aromatic hydrocacbon

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Sử dụng trong công nghiệp hóa dẻo cao su

- Hàm lượng tính trên trọng lượng: Chế phẩm dầu có khối lượng cấu tử thơm lớn hơn cấu tử không thơm, có thành phần chưng cất dưới 65% thể tích được chưng cất ở 250°C.

Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học:

+ Aromatic hydrocarbon: 90-99%

+Chưng cất ở 250°C (vol %): <65%

- Thông số kỹ thuật:

+ Dạng: lỏng xanh nhạt

+ Điểm chớp cháy: >200°C

- Quy trình sản xuất:

Dầu hóa dẻo được điều chế từ dầu mỏ, là dầu thu được sau quá trình chế biến, xử lý tổng hợp bằng các quá trình xử lý vật lý và hóa học (đã loại bỏ một số phân đoạn nhẹ hơn bằng quá trình chưng cất), là phân đoạn của dầu nhờn được tách ra từ dầu mỏ. Phân đoạn dầu nhờn thu được từ phân đoạn chưng cất, chứa một lượng lớn thành phần hàm lượng chất thơm có nhiệt độ sôi cao bằng phương pháp chưng cất chân không từ cặn dầu dược tách ra từ dầu mỏ bằng phương pháp chưng cất khí quyển hoặc dầu dưới dạng đã khử asphalt thu được từ cặn chân không. Phân đoạn dầu nhờn chứa hàm lượng lớn hợp chất thơm đa vòng (PCA).

- Công dụng theo thiết kế: Dùng làm dầu hóa dẻo cao su trong các ngành công nghiệp sản xuất lốp ô tô, xe máy,...

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có

Nhà sản xuất: Canyra Global Corporation

thuộc nhóm 27.07 “Dầu và các sản phẩm khác từ chưng cất hắc ín than đá ở nhiệt độ cao; các sản phẩm tương tự có khối lượng cấu tử thơm lớn hơn cấu tử không thơm.”, phân nhóm “- Loại khác:”, phân nhóm 2707.99 “- - Loại khác: ”, mã số 2707.99.90 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu dầu khí Minh Đức biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu dầu khí Minh Đức (Số 34, Đường Trần Văn Sắc, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh);
- Các cục HQ tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Cục Kiểm định hải quan;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5227/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu5227/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(18/10/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5227/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 5227/TB-TCHQ 2023 kết quả xác định trước mã số


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 5227/TB-TCHQ 2023 kết quả xác định trước mã số
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu5227/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành09/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (18/10/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 5227/TB-TCHQ 2023 kết quả xác định trước mã số

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 5227/TB-TCHQ 2023 kết quả xác định trước mã số

              • 09/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực