Thông báo 5260/TB-BNN-VP

Thông báo 5260/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp về tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 5260/TB-BNN-VP ý kiến kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5260/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2010

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN

Ngày 27 tháng 09 năm 2010, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì cuộc họp về tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Tham dự cuộc họp có đại diện Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Thủy lợi; các Cục: Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Chế biến thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối; Các Vụ: Pháp chế, Khoa học công nghệ và môi trường, Tài chính, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ.

Sau khi nghe lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao về kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm hàng nông lâm thủy sản, nghe ý kiến các đại biểu dự họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát kết luận:

Thời gian qua, toàn ngành tiếp tục triển khai quyết liệt công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nông nghiệp theo chỉ đạo của Bộ trưởng. Trong đó, có 3 công việc quan trọng đã và đang thực hiện: Triển khai thí điểm công tác này tại 2 tỉnh Tiền Giang và Thanh Hóa; xây dựng Thông tư quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT; xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng phân công quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tập trung, gấp rút chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản:

- Đề xuất kế hoạch tập huấn cán bộ lấy mẫu phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá; xây dựng chương trình mẫu phục vụ tập huấn; dự thảo mẫu thống nhất về chứng chỉ cấp cho học viên sau lớp tập huấn.

- Tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Bộ trưởng phân công quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT, theo hướng:

+ Đối với quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp: Các Tổng cục, Cục chuyên ngành theo lĩnh vực phân công chịu trách nhiệm toàn bộ các khâu sản xuất, xuất nhập khẩu, lưu thông trên thị trường.

+ Đối với quản lý chất lượng sản phẩm nông lâm thủy sản: Các Tổng cục, Cục chuyên ngành theo chức năng được phân công quản lý khâu sản xuất.

Riêng về xuất nhập khẩu và lưu thông trên thị trường phân công: sản phẩm động vật và có nguồn gốc động vật, giao Cục Thú y chủ trì; sản phẩm thực vật và có nguồn gốc thực vật, giao Cục Bảo vệ thực vật chủ trì; sản phẩm thủy sản và muối, giao Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản chủ trì.

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản có văn bản lấy ý kiến các Tổng cục, Cục chuyên ngành và các đơn vị liên quan thuộc Bộ về dự thảo này, trình Bộ trưởng trước ngày 5/10/2010 để ký ban hành.

- Công bố dự thảo Thông tư quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản để lấy ý kiến rộng rãi trên mạng; tổ chức lấy ý kiến các địa phương, Bộ ngành theo quy định để trình Bộ trưởng ký ban hành vào cuối tháng 12/2010 sau khi tổng kết việc thí điểm kiểm tra, đánh giá ở 2 tỉnh Tiền Giang và Thanh Hóa.

2. Các Tổng cục, Cục chuyên ngành:

- Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương mở các lớp tập huấn nghiệp vụ thống kê, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo phạm vi chuyên ngành; mở lớp tập huấn nghiệp vụ lấy mẫu; xem xét sửa các biểu mẫu cho phù hợp sau khi có góp ý của các địa phương.

- Góp ý kiến về dự thảo Quyết định của Bộ trưởng phân công quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT (do Cục QLCLNLS&TS gửi) trước ngày 4/10/2010.

- Có ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư sửa đổi Quyết định của Bộ Tài chính về thu phí, lệ phí quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, gửi Vụ Tài chính trước ngày 30/9 (Vụ Tài chính đã gửi Dự thảo tới các đơn vị) để tổng hợp, trình Bộ ký gửi Bộ Tài chính.

3. Vụ Pháp chế:

- Báo cáo tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và việc rà soát lại hệ thống văn bản pháp luật về lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản như đã phân công, báo cáo Bộ trưởng trước 10/10/2010.

4. Thanh tra Bộ:

- Tổ chức lấy ý kiến góp ý để hoàn thiện Đề án tăng cường năng lực hệ thống thanh tra chuyên ngành nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, trình Bộ trưởng trước ngày 15/10/2010.

5. Vụ Khoa học công nghệ và môi trường:

- Chủ trì theo dõi, tổng hợp việc xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, báo cáo Bộ trưởng tiến độ thực hiện tại Giao ban tháng.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các Tổng cục;
- Các Cục: TT, BVTV, CN, TY, QLCLNLS&TS, CBTMNLTS&NM;
- Các Vụ: PC, KHCN&MT, TCCB, TC;
- Thanh tra Bộ;
- TT TH&TK;
- VP (a. Nhạn. a. Tuấn);
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Minh Nhạn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5260/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu5260/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2010
Ngày hiệu lực28/09/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5260/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 5260/TB-BNN-VP ý kiến kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 5260/TB-BNN-VP ý kiến kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu5260/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Minh Nhạn
        Ngày ban hành28/09/2010
        Ngày hiệu lực28/09/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 5260/TB-BNN-VP ý kiến kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 5260/TB-BNN-VP ý kiến kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát

              • 28/09/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/09/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực