Điều ước quốc tế 53/2015/TB-LPQT

Thông báo 53/2015/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư về dự án VIE/036 thủy lợi Cao Bằng - sử dụng thông minh nguồn nước và nông nghiệp giữa Việt Nam và Lúc-xem-bua

Nội dung toàn văn Thông báo 53/2015/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư dự án VIE/036 thủy lợi Cao Bằng Việt Nam Lúc-xem-bua


BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2015/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Nghị định thư giữa Chính phnước Cộng hòa xã hội chnghĩa Việt Nam và Đại Công quốc Lúc-xem-bua về dự án VIE/036 thủy lợi Cao Bng - sử dụng thông minh nguồn nước và nông nghiệp, ký tại Hà Nội ngày 24 tháng 8 năm 2015, có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 8 năm 2015.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Nghị định thư theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự

 

NGHỊ ĐỊNH THƯ

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ ĐẠI CÔNG QUỐC LUXEMBOURG VỀ D ÁN VIE/036

Thủy li Cao Bng - Sử dụng thông minh nguồn nước và Nông nghiệp

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chnghĩa Việt Nam

(Sau đây gọi là "Chính phủ Việt Nam")

Và

Chính phủ Đại công quốc Luxembourg

(Sau đây gọi là "Chính phủ Luxembourg")

Hai Chính phủ sau đây được gọi là "hai Bên"

Căn cứ vào:

- Hiệp định khung về Hợp tác giữa Chính phnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phĐại công quốc Luxembourg được ký kết tại Luxembourg ngày 24 tháng 9 năm 2002 về việc thực hiện các dự án phát triển;

- Chương trình Hợp tác Định hướng được ký kết giữa hai Bên tại Hà Nội ngày 2 tháng 3 năm 2011 định hướng thực hiện các dự án phát triển trong giai đoạn 2011 - 2015;

Hai bên đã thống nht như sau:

Điều 1. Phạm vi của Nghị định thư

Nghị định thư này liên quan đến dự án htrợ Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực phát triển địa phương. Dự án được thực hiện phù hợp với văn kiện Dự án VIE/036 Thủy lợi Cao Bằng - Sử dụng thông minh ngun nước và Nông nghiệp - (sau đây được gọi là "Dự án"), được soạn thảo bởi các cơ quan do hai Chính phủ chđịnh. Văn kiện dự án đính kèm là phụ lục và là một phần không tách rời của nghị định thư này.

Điều 2. Các cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án

Chính phViệt Nam giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bng là Cơ quan Chủ quản dự án và SNông nghiệp và Phát triển nông thôn tnh Cao Bng là Cơ quan Thực hiện/Chdự án. Chính phủ Luxembourg giao cho Cơ quan hợp tác phát triển Luxembourg làm Cơ quan Thực hiện dự án.

Hai Bên và các cơ quan thực hiện dự án thống nhất rằng dự án có thể là đối tượng được đánh giá độc lp.

Điều 3. Tài trợ của Chính ph Luxembourg

Chính phủ Luxembourg viện trợ không hoàn lại tối đa là 5 500 000 EUR (năm triệu năm trăm nghìn EUR). Khoản tiền này sẽ chđược sử dụng đtrang trải các chi phí cần thiết đthực hiện dự án theo Văn kiện và các phụ lục kèm theo. Tình hình thực hiện Khoản vin trợ này sẽ được báo cáo hàng năm trong các báo cáo tiến độ thường niên do Cơ quan hợp tác phát triển Luxembourg soạn tho và cung cp cho hai Bên.

Điều 4. Áp dụng

Các Điều Khoản trong Hiệp định khung về hợp tác ký ngày 24 tháng 9 năm 2002 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại công quốc Luxembourg sẽ được áp dụng cho Nghị định thư này.

Điều 5. Hiệu lực, bổ sung, gii quyết tranh chấp và chấm dứt hiệu lực

Nghị định thư này có hiệu lực ktừ ngày hai Bên ký và có giá trị cho đến thời Điểm hai Bên hoàn thành toàn bộ và đầy đủ mọi nghĩa vụ, trừ trường hợp tuyên bố chấm dt hiệu lực theo quy định của Nghị định thư này.

Nếu một trong hai Bên có nguyện vọng sửa đổi Nghị đnh thư này thì sẽ đề nghị tham vấn với Bên kia. Mọi nội dung sửa đổi trong Nghị định thư này đều phải được thng nhất bng văn bản.

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Nghđịnh thư này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa các Cơ quan có thm quyn của hai Bên hoặc thông qua kênh ngoại giao.

Một trong hai Bên có th chm dt hiệu lực của Nghị định thư này bng cách thông báo cho bên kia trước ba (03) tháng về ý định chm dứt Nghị định thư.

Đ làm bng, các đại diện có thm quyền của hai Bên đã ký Nghị định thư này thành 4 bản gốc, hai bản tiếng Anh và hai bản Tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau.

Ngày: 24/08/năm 2015

 

Thay mặt Chính phủ
Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam
Ngài Bùi Quang Vinh
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đu tư

Thay mặt Chính phủ
Đại Công quốc Luxembourg

Ngài Romain Schneider
Bộ trưởng Bộ Hp tác Phát triển &
Nhân đạo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/2015/TB-LPQT

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệu53/2015/TB-LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2015
Ngày hiệu lực24/08/2015
Ngày công báo06/01/2016
Số công báoTừ số 15 đến số 16
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/2015/TB-LPQT

Lược đồ Thông báo 53/2015/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư dự án VIE/036 thủy lợi Cao Bằng Việt Nam Lúc-xem-bua


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 53/2015/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư dự án VIE/036 thủy lợi Cao Bằng Việt Nam Lúc-xem-bua
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệu53/2015/TB-LPQT
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Luxembourg
        Người kýBùi Quang Vinh, Romain Schneider
        Ngày ban hành24/08/2015
        Ngày hiệu lực24/08/2015
        Ngày công báo06/01/2016
        Số công báoTừ số 15 đến số 16
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 53/2015/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư dự án VIE/036 thủy lợi Cao Bằng Việt Nam Lúc-xem-bua

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 53/2015/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư dự án VIE/036 thủy lợi Cao Bằng Việt Nam Lúc-xem-bua

             • 24/08/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/01/2016

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/08/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực