Thông báo 534/TB-VPCP

Thông báo 534/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 534/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng phát triển giao thông vận tải hàng không


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 534/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TI CUỘC HỌP VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀNG KHÔNG GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Ngày 14 tháng 11 năm 2017, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tham dự cuộc họp có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Giao thông vận tải, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ; Cục Hàng không Việt Nam, Công ty Tư vn Xây dựng và Dịch vụ hàng không (Tư vấn). Sau khi nghe Tư vn báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kết luận như sau:

Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến 2020 và định hướng đến 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 08/01/2009 (Quyết định 21). Sau 6 năm triển khai, vị trí, vai trò của ngành hàng không được củng cvà phát triển; thị trường hàng không được duy trì tốc độ phát triển cao, đảm bảo an ninh, an toàn, hiệu quả; tính cạnh tranh được nâng cao có lợi cho người tiêu dùng; kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp đồng bộ trong tổng thể phát triển chung kết cấu hạ tầng giao thông theo đúng định hướng ca Nghị quyết s13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, thương mại, đầu tư, du lịch và quốc phòng - an ninh của đất nước.

Bên cạnh những thành tựu đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Quyết định 21, cụ thể: quy mô thị trường còn nhỏ, đứng thứ 5 trong ASEAN, chưa thu hút được nhiều hãng hàng không lớn mở các đường bay thẳng liên lục địa đến Việt Nam; điều chỉnh quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng hàng không chưa kịp thời; kết cấu hạ tầng một số cảng hàng không, sân bay lớn ở tình trạng quá tải, trong khi đó, một số cảng hàng không, sân bay địa phương chưa khai thác hiệu quả; chất lượng dịch vụ hàng không và phi hàng không còn nhiều bất cập...

Vì vậy, việc điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không theo Quyết định 21 là cần thiết, tạo khung pháp lý đtiếp tục phát triển giao thông vận tải hàng không trong thời gian tới bảo đảm bền vững, an toàn.

Bộ Giao thông vận tải đã lấy ý kiến các Bộ, ngành và địa phương liên quan và thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch; tuy nhiên, sau khi Bộ Giao thông vận tải đã trình Thủ tướng Chính phủ (Tờ trình số 5767/TTr-BGTVT ngày 25/5/2016), Bộ Giao thông vận tải và một số địa phương tiếp tục đề nghị điều chỉnh vai trò, quy mô của một số cảng hàng không, sân bay. Việc này làm hạn chế tính đồng bộ trong việc xem xét tổng thể quy hoạch mạng cảng hàng không, sân bay trên toàn quốc.

Để bảo đảm khách quan, khoa học và đồng thuận cao trước khi phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải lựa chọn một đơn vị tư vấn có uy tín và mời các chuyên gia giỏi trong ngành hàng không để phản biện hồ sơ quy hoạch; trên cơ sở đó, hoàn thiện dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: GTVT, QP, KH&ĐT, Tài chính, XD, TN&MT, NN&PTNT, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, NN, NC, TKBT, TH;
- Lưu: VT,CN(3) Ha
. 19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 534/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu534/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2017
Ngày hiệu lực16/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 534/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 534/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng phát triển giao thông vận tải hàng không


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 534/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng phát triển giao thông vận tải hàng không
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu534/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành16/11/2017
        Ngày hiệu lực16/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 534/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng phát triển giao thông vận tải hàng không

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 534/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng phát triển giao thông vận tải hàng không

           • 16/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực