Thông báo 54/TB-BGTVT

Thông báo số 54/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng thường trực Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức tại hội nghị tổng kết năm 2007 và triển khai kế hoạch năm 2008 của Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 54/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng thường trực Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức tại hội nghị tổng kết năm 2007 triển khai kế hoạch năm 2008


 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 54/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC BỘ GTVT NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2007 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2008 CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

Ngày 16/01/2008 Thứ trưởng thường trực Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức đã tới dự Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 và triển khai kế hoạch năm 2008 của Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC). Tham dự Hội nghị có Cục trưởng cục Đường bộ Việt Nam; Cục trưởng Cục Giám định và QLCL CTGT; Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư; Chánh Văn phòng Bộ Giao thông vận tải; Phó vụ trưởng Vụ cơ sở hạ tầng – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, toàn thể lãnh đạo và CBCNV VEC.

Sau khi nghe Tổng giám đốc VEC đọc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2008 cùng với những kiến nghị, Thứ trưởng Ngô Thjnh Đức đã biểu dương tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của VEC trong năm 2007 vừa qua đã nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đạt được những kết quả tích cực.

Về một số kiến nghị của VEC Thứ trưởng kết luận như sau:

1. Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam hiện nay đã có các Công ty thành viên và các Ban quản lý dự án trực thuộc, quy mô Tổng công ty, Chính phủ cũng đã có văn bản xếp hạng VEC vào hạng doanh nghiệp đặc biệt tương đương Tổng công ty 91, do vậy Bộ đồng ý và giao Vụ Tổ chức cán bộ làm thủ tục chuyển VEC thành Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

2. VEC là chủ đầu tư không sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước mà sử dụng các nguồn vốn vay trong nước, nước ngoài và vốn phát hành trái phiếu công trình. Do vậy, VEC phải lựa chọn dự án đầu tư, dự báo, vận động và đề xuất cơ cấu nguồn vốn đảm bảo thực hiện dự án có hiệu quả. Giao Vụ Kế hoạch đầu tư xem xét cân nhắc trong danh mục các Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam, trình Chính phủ ưu tiên cho VEC làm chủ đầu tư vì VEC là Doanh nghiệp Nhà nước.

3. Việc lựa chọn tư vấn quản lý điều hành dự án có thể lựa chọn và đề xuất hình thức quản lý dự án theo các phương thức sau: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua Ban quản lý dự án cho VEC thành lập; hoặc lựa chọn đơn vị tư vấn QLDA trong nước hoặc quốc tế. Tuy nhiên cần tranh thủ lực lượng các Ban QLDA của Bộ để đẩy nhanh tiến độ lựa chọn tư vấn QLDA, nhưng cầu đưa ra tiêu chí để chọn những đơn vị có năng lực.

4. Công tác đào tạo, bố trí cán bộ:

4.1. Tập trung đào tạo và lựa chọn cán bộ có đủ năng lực chuyên sâu cho từng vị trí công tác để quản lý giám sát các hoạt động của tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án, quản lý kỹ thuật, quản lý tài chính gồm: Kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật (kiểm soát kỹ thuật), kỹ sư kinh tế (phát hành trái phiếu, thanh toán tài chính quốc tế, kiểm soát sử dụng hiệu quả đồng vốn so với tiêu chí của dự án đầu tư), kỹ sư chuyên ngành vật liệu, công nghệ (kiểm soát chặt chẽ vật liệu, vật tư đầu vào, kiểm soát công nghệ đầu vào….). Định biên và quỹ tiền lương của VEC do Hội đồng quản trị quyết định.

4.2. Quản lý chất lượng: VEC phải quản lý chất lượng công trình ngay từ khi chuẩn bị đầu tư dự án cho đến khi kết thúc dự án. Lưu ý giao trách nhiệm cho Ban QLDA phải phát hiện, chấn chỉnh, đình chỉ (nếu cần) các nhà thầu vi phạm hợp đồng. Trường hợp cần thiết có thể thuê chuyên gia trong nước hoặc nước ngoài.

5. Xây dựng VEC thành một tổ chức kinh doanh đa ngành nghề. VEC phải lựa chọn ngành nghề kinh doanh đảm bảo phù hợp và hiệu quả. Thành lập công ty tài chính để thực hiện việc phát hành trái phiếu công trình và thu hút, tạo nguồn vốn đầu tư cho các dự án của VEC. Về việc quản lý khai thác sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, VEC có thể lựa chọn phương án thành lập công ty trực thuộc hoặc đấu thầu để lựa chọn đơn vị thực hiện. Trường hợp thành lập công ty cổ phần thì ưu tiên quyền mua cổ phần trước tiên cho cán bộ công nhân viên trong công ty.

6. Xây dựng VEC thành một tập thể đoàn kết vững mạnh hạt nhân là Đảng ủy, Ban lãnh đạo, Công đoàn, Đoàn thanh niên và các đảng viên với phương châm chân tình, thẳng thắn đồng lòng xây dựng VEC ngày càng lớn mạnh. Xây dựng phương án trả lương thích hợp cho doanh nghiệp thông qua đại hội CNVC, Hội đồng quản trị quyết định, Tổng giám đốc thực hiện.

7. Về việc xin chỉ định thầu đối với công tác xây dựng khu tái định cư và di chuyển công trình công cộng trong các tiểu dự án GPMB thuộc dự án đầu tư do VEC làm chủ đầu tư: chấp thuận chủ trương áp dụng như dự án Hà Nội – Hải Phòng. VEC trình văn bản đề xuất cụ thể, giao Vụ Kế hoạch đầu tư tham mưu giải quyết.

8. Về việc tổ chức đấu thầu các gói thầu xây lắp và lựa chọn tư vấn giám sát Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai trước khi ký hiệp định khoản vay và chỉ trao hợp đồng sau khi hiệp định khoản vay được ký kết: Bộ chấp thuận chủ trương. Giao VEC làm việc với ADB và báo cáo Bộ, giao Vụ KHĐT tham mưu để Bộ trình Chính phủ.

9. Về việc cho phép VEC chủ động điều phối nguồn tiền phát hành trái phiếu cho các dự án đầu tư do VEC thực hiện: Đồng ý cho VEC chủ động thời gian thực hiện và sử dụng vốn TPCT, Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm và xin ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính.

10. Về việc VEC đề xuất chuẩn bị đầu tư dự án mới bằng nguồn vốn tự huy động: Xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam đoạn: Ninh Bình – Thanh Hóa – Vinh; Dầu Giây – Phan Thiết …: Bộ hoan nghênh tinh thần chủ động của VEC. VEC đề xuất cụ thể về các dự án. Giao Vụ Kế hoạch đầu tư tham mưu giải quyết trước mắt 01 dự án thực hiện theo mô hình PP (dự án do WB tài trợ) và vận dụng cơ chế hỗ trợ hoàn vốn bằng khai thác quỹ đất.

11. Về việc đề xuất xin cơ chế thuế nhập khẩu xăng dầu cho kinh doanh dịch vụ trên đường cao tốc để thu hút phương tiện vận tải hoạt động và lưu thông trên đường cao tốc: Bộ đồng ý ủng hộ, VEC báo cáo để Bộ có văn bản đề xuất với Bộ Tài chính.

Văn phòng Bộ thông báo cho các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- Các vụ: KHĐT; TC; KHCN; TCCB;
- Cục đường bộ VN;
- Cục Giám định & QLCL CTGT;
- VEC (để t/h);
- Lưu VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu54/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2008
Ngày hiệu lực05/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 54/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng thường trực Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức tại hội nghị tổng kết năm 2007 triển khai kế hoạch năm 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 54/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng thường trực Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức tại hội nghị tổng kết năm 2007 triển khai kế hoạch năm 2008
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu54/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành05/02/2008
        Ngày hiệu lực05/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 54/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng thường trực Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức tại hội nghị tổng kết năm 2007 triển khai kế hoạch năm 2008

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 54/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng thường trực Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức tại hội nghị tổng kết năm 2007 triển khai kế hoạch năm 2008

              • 05/02/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/02/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực