Thông báo 546/TB-BHXH

Thông báo 546/TB-BHXH năm 2016 về thay đổi tên gọi các đơn vị và chức danh công chức lãnh đạo do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 546/TB-BHXH thay đổi tên gọi các đơn vị và chức danh công chức lãnh đạo 2016


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 546/TB-BHXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/V THAY ĐỔI TÊN GỌI CÁC ĐƠN VỊ VÀ CHỨC DANH CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO

Căn cNghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2016, BHXH Việt Nam thông báo việc thay đổi tên gọi các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở Trung ương và chức danh công chức lãnh đạo các đơn vị như sau:

I. Đơn vị đổi tên

1. Ban Tài chính - Kế toán đổi tên thành Vụ Tài chính - Kế toán;

2. Ban Hợp tác quốc tế đổi tên thành Vụ Hp tác quốc tế;

3. Ban Kiểm tra đổi tên thành Vụ Thanh tra - Kiểm tra;

4. Ban Thi đua - Khen thưởng đổi tên thành Vụ Thi đua - Khen thưởng;

5. Ban Kế hoạch và Đầu tư đổi tên thành Vụ Kế hoạch và Đầu tư;

6. Ban Tổ chức cán bộ đổi tên thành Vụ Tổ chức cán bộ;

7. Ban Pháp chế đổi tên thành Vụ Pháp chế;

8. Ban Đầu tư quỹ đổi tên thành Vụ Quản lý đầu tư quỹ;

9. Ban Kiểm toán nội bộ đổi tên thành Vụ Kiểm toán nội bộ;

10. Ban Tuyên truyền đổi tên thành Trung tâm Truyền thông.

II. Thay đổi chức danh công chức lãnh đạo

Chức danh công chức lãnh đạo của các đơn vị gồm Thủ trưởng, Phó Thủ trưng đơn vị thay đổi tương ứng với tên gọi mới của các đơn vị đó.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo để các đơn vị biết./.

 


Nơi nhận:

- TGĐ và các Phó TGĐ (để b/c);
- BHXH các t
nh, thành phố;
- BHXH Bộ Quốc Phòng, CAND;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Văn phòng HĐQL BHXH Việt Nam;
- Đ
ng ủy, Công đoàn cơ quan;
- Websit
e BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, VP.

TL. TNG GIÁM ĐC
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thị Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 546/TB-BHXH

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu546/TB-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/02/2016
Ngày hiệu lực22/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 546/TB-BHXH

Lược đồ Thông báo 546/TB-BHXH thay đổi tên gọi các đơn vị và chức danh công chức lãnh đạo 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 546/TB-BHXH thay đổi tên gọi các đơn vị và chức danh công chức lãnh đạo 2016
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu546/TB-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Thị Ngọc
        Ngày ban hành22/02/2016
        Ngày hiệu lực22/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 546/TB-BHXH thay đổi tên gọi các đơn vị và chức danh công chức lãnh đạo 2016

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 546/TB-BHXH thay đổi tên gọi các đơn vị và chức danh công chức lãnh đạo 2016

            • 22/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/02/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực