Thông báo 548/TB-VPCP

Thông báo 548/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về nội dung sửa đổi Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 548/TB-VPCP 2017 kết luận của Phó Thủ tướng cuộc họp sửa đổi Nghị định 105/2014/NĐ-CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 548/TB-VPCP

Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KT LUN CA PHÓ THNG CHÍNH PH VƯƠNG ĐÌNH HUTI CUC HP V NI DUNG SA ĐI NGH ĐNH S105/2014/NĐ-CP CA CHÍNH PH QUY ĐNH CHI TIT VÀ HƯNG DN THI HÀNH MT SĐIỀU CA LUẬT BO HIM Y T

Ngày 13 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Chính phủ, PThủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về nội dung sửa đổi Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Y tế, Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo him xã hội Việt Nam và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Y tế và ý kiến phát biu của các bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ kết luận như sau:

1. Bảo hiểm y tế có tính chất an sinh xã hội cao, rất nhạy cảm, liên quan đến đại bộ phận người dân, vì vậy việc thường xuyên rà soát hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế trong đó có Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế là rất cần thiết.

2. Đánh giá cao Bộ Y tế đã nỗ lực, có trách nhiệm trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định 105/2014/NĐ-CP tiếp thu ý kiến các Bộ: Tài chính, Tư pháp và Bảo hiểm, xã hội Việt Nam, rút ngắn được sự khác biệt về nội dung giữa các cơ quan.

3. Quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo hiểm y tế và Nghị định sửa đổi Nghị định 105/2014/NĐ-CP cần quán triệt các nguyên tắc, định hướng cơ bản sau đây:

- Tuân thủ đúng quy định của Luật bảo hiểm y tế và các pháp luật có liên quan, phản ánh đúng bản chất, chức năng, nhiệm vụ của bảo hiểm y tế với nguyên tắc “đóng - hưởng” và chia sẻ rủi ro.

- Chính sách về bảo hiểm y tế phải phù hợp với khả năng của các chủ thể liên quan là khả năng đóng của doanh nghiệp, khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và khả năng chi trả của người dân; phần lớn kinh phí tham gia bảo hiểm y tế hiện nay là do nhà nước đóng.

- Từ nay đến năm 2020 chưa xem xét việc nâng mệnh giá bảo hiểm y tế nên cần tính toán mức đóng, quyền lợi cho phù hợp.

- Đảm bảo sự bền vng của Quỹ, cân đối theo từng năm, việc đưa ra chính sách phải căn cứ vào khả năng của các bên liên quan và thực lực của nền kinh tế.

- Bảo đảm hài hòa quyền lợi của tất cả các bên tham gia bảo hiểm y tế (người dân, cơ sở khám, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội).

- Đảm bảo công khai, minh bạch, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường chống gian lận, trục lợi, ảnh hưởng đến lợi ích của người dân và cơ sở khám, chữa bệnh.

- Phân định rõ trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, liên quan, cơ sở khám, chữa bệnh và Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4. Giao Bộ Y tế tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành rà soát, bổ sung, chỉnh lý lại dự thảo Nghị định đáp ứng yêu cầu thực tiễn, gửi xin ý kiến các Bộ, cơ quan: Tài chính, Tư pháp và Bảo hiểm xã hội Việt Nam để có ý kiến cụ thể về các nội dung của dự thảo Nghị định.

Trên cơ sở đó, Bộ Y tế hoàn thiện và trình Chính phủ dự thảo Nghị định để ban hành trong năm 2017.

5. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam rà soát, tính toán và báo cáo Chính phủ trong quý I năm 2018 về khả năng năm 2018 điều chỉnh giá dịch vụ y tế bước 3.

6. Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm tốt công tác truyền thông về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, sử dụng quỹ bảo him y tế.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: YT, TC, TP, KHĐT, LĐTBXH;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Sỹ Hiệp; Trợ lý TTCP, TGĐ Cng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (2).LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 548/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu548/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2017
Ngày hiệu lực27/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 548/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 548/TB-VPCP 2017 kết luận của Phó Thủ tướng cuộc họp sửa đổi Nghị định 105/2014/NĐ-CP


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông báo 548/TB-VPCP 2017 kết luận của Phó Thủ tướng cuộc họp sửa đổi Nghị định 105/2014/NĐ-CP
       Loại văn bảnThông báo
       Số hiệu548/TB-VPCP
       Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
       Người kýNguyễn Văn Tùng
       Ngày ban hành27/11/2017
       Ngày hiệu lực27/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 548/TB-VPCP 2017 kết luận của Phó Thủ tướng cuộc họp sửa đổi Nghị định 105/2014/NĐ-CP

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 548/TB-VPCP 2017 kết luận của Phó Thủ tướng cuộc họp sửa đổi Nghị định 105/2014/NĐ-CP

            • 27/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực