Điều ước quốc tế 55/2016/TB-LPQT

Thông báo 55/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ giữa Việt Nam và Ma-xê-đô-ni-a năm 2016

Nội dung toàn văn Thông báo 55/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định miễn thị thực giữa Việt Nam Maxêđônia 2016


BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2016/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ma-xê-đô-ni-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ, ký tại Xcốp-pi-ê ngày 02 tháng 12 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2016.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 59 của Luật nêu trên./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC T
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự

 

HIỆP ĐỊNH

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA MA-XÊ-ĐÔ-NI-A VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO HOẶC CÔNG VỤ

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ma-xê-đô-ni-a (sau đây gọi là “các Bên”),

Trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc chung của luật pháp quốc tế và quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước,

Mong muốn tạo thuận lợi cho việc nhập cảnh, xuất cảnh và đi lại của công dân của mình,

Đã thỏa thuận như sau:

Điều 1

Người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ còn giá trị của các Bên được miễn thị thực khi nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh lãnh thổ Bên kia.

Nhng người nêu trên có thể nhập cnh hoặc xuất cảnh lãnh thổ của Bên kia thông qua các cửa khẩu dành cho giao lưu quốc tế.

Điều 2

Những người nêu tại Điều 1 được phép cư trú trên lãnh thổ Bên kia không quá ba (03) tháng trong khoảng thời gian sáu (06) tháng, kể từ ngày đầu tiên nhập cảnh.

Điều 3

1. Người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ còn giá trị, là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc phái đoàn đại diện tại tổ chức quc tế đóng trên lãnh thổ của Bên kia, được miễn thị thực khi nhập cảnh, xuất cnh và quá cảnh trong suốt nhiệm kỳ công tác phù hợp với các thủ tục nội bộ của Bên kia.

2. Việc miễn thị thực dành cho những người nêu tại Khoản 1 Điều này cũng được áp dụng đối với vợ, chồng và con của họ, với điều kiện người này cũng mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ.

Quy định này không áp dụng đối với nhân viên giúp việc tại gia đình.

Điều 4

Qua đường ngoại giao, các Bên sẽ trao cho nhau các mẫu hộ chiếu có hiệu lực nêu tại Điều 1 Hiệp định này, trong vòng ba mươi (30) ngày ktừ ngày ký Hiệp định này.

Cũng qua đường ngoại giao, các Bên sẽ giới thiệu cho nhau về các dạng và loại hộ chiếu ngoại giao, công vụ mới, những thay đổi trong các hộ chiếu đang được sử dụng, chuyển các mẫu hộ chiếu liên quan không chậm hơn ba mươi (30) ngày trước ngày các hộ chiếu này được đưa vào sử dụng.

Điều 5

Việc min thị thực quy định trong Hiệp định này không miễn cho những người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ nghĩa vụ tuân thủ pháp luật và quy định của mi Bên.

Điều 6

Hiệp định này không giới hạn quyền của mỗi Bên từ chi nhập cảnh hoặc rút ngắn thời hạn cư trú của bất kỳ công dân nào của Bên kia bị coi là người không được hoan nghênh hoặc có thể đe dọa tật tự xã hội, sc khỏe cộng đồng hoặc an ninh quốc gia.

Điều 7

Mi Bên có quyền tạm thời đình chỉ một phần hoặc toàn bộ Hiệp định này vì lý do trật tự xã hội, sức khỏe cộng đồng hoặc an ninh quốc gia.

Qua đường ngoại giao, các Bên thông báo cho nhau việc đình chỉ và chấm dứt việc đình chỉ, không muộn hơn bảy hai (72) tiếng trước khi quyết định này hiệu lực.

Điều 8

Mọi bất đồng liên quan đến việc giải thích hoặc thực hiện Hiệp định này sẽ được giải quyết bng cách tham vấn qua đường ngoại giao.

Điều 9

1. Hiệp định này có giá trị vô thời hạn và có hiệu lực từ ngày th ba mươi (30) kể từ ngày nhận được thông báo thứ hai qua đường ngoại giao về việc các Bên đã hoàn thành các thủ tục nội bộ để Hiệp định có hiệu lực.

2. Các sửa đổi đối với Hiệp định này có thể được thực hiện thông qua thỏa thuận bng văn bản qua đường ngoại giao giữa các Bên. Những văn bản này được coi là một phần không thtách rời của Hiệp định.

3. Mỗi Bên thể chm dứt Hiệp định này bàng văn bản thông báo qua đưng ngoại giao. Trong trường hợp này, Hiệp định sẽ hết hiệu lực sau chín mươi (90) ngày ktừ ngày nhận được thông báo.

Đ LÀM BNG, dưới đây đại diện được ủy quyền của Chính phủ mi nước đã ký Hiệp định này.

Làm tại ………, ngày 02 tháng 12 năm 2014, thành hai bản gốc, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Ma-xê-đô-ni-a và tiếng Anh; các văn bản có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, văn bản tiếng Anh được dùng làm cơ sở.

 

THAY MT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Vũ Hồng Nam
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

THAY MT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA MA-XÊ-ĐÔ-NI-A

Dragana Kíprijanovska
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/2016/TB-LPQT

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệu55/2016/TB-LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2014
Ngày hiệu lực14/10/2016
Ngày công báo19/10/2016
Số công báoTừ số 1133 đến số 1134
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/2016/TB-LPQT

Lược đồ Thông báo 55/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định miễn thị thực giữa Việt Nam Maxêđônia 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 55/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định miễn thị thực giữa Việt Nam Maxêđônia 2016
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệu55/2016/TB-LPQT
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Ma-xê-đô-ni-a
        Người kýVũ Hồng Nam, Dragana Kíprijanovska
        Ngày ban hành02/12/2014
        Ngày hiệu lực14/10/2016
        Ngày công báo19/10/2016
        Số công báoTừ số 1133 đến số 1134
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 55/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định miễn thị thực giữa Việt Nam Maxêđônia 2016

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 55/2016/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định miễn thị thực giữa Việt Nam Maxêđônia 2016

              • 02/12/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/10/2016

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/10/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực