Thông báo 554/TB-VKSTC

Thông báo 554/TB-VKSTC về công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 554/TB-VKSTC 2020 công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 554/TB-VKSTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC , Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo công khai việc điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2020 như sau:

1. Điều chỉnh kinh phí chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2020 (kinh phí không tự chủ) theo Quyết định số 111/QĐ-VKSTC ngày 20/7/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

2. Điều chỉnh kinh phí thuê nhà ở công vụ năm 2020 (kinh phí thực hiện tự chủ) theo Quyết định số 112/QĐ-VKSTC ngày 20/7/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo để các đơn vị dự toán trực thuộc ngành Kiểm sát nhân dân biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Lê Minh Trí, Viện trưởng (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính (để b/c)
- Lưu: VP; C3 (Vth, LĐC, P.KHNS)
Ph.15b

TL. VIỆN TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Nguyễn Văn Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 554/TB-VKSTC

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu554/TB-VKSTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2020
Ngày hiệu lực31/07/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 554/TB-VKSTC

Lược đồ Thông báo 554/TB-VKSTC 2020 công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 554/TB-VKSTC 2020 công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu554/TB-VKSTC
        Cơ quan ban hànhViện kiểm sát nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Văn Hà
        Ngày ban hành31/07/2020
        Ngày hiệu lực31/07/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Thông báo 554/TB-VKSTC 2020 công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước

          Lịch sử hiệu lực Thông báo 554/TB-VKSTC 2020 công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước

          • 31/07/2020

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 31/07/2020

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực