Thông báo 5561/TB-BNN-VP

Thông báo 5561/TB-BNN-VP về kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị bảo vệ rừng khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 5561/TB-BNN-VP kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5561/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2011

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI HỘI NGHỊ BẢO VỆ RỪNG KHU VỰC TÂY NGUYÊN VÀ MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

Ngày 22/10/2011 tại Đăk Lăk, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã chủ trì Hội nghị bảo vệ rừng các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Miền Đông Nam Bộ. Tham dự hội nghị có đại diện Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội, Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Quân khu 5, Tổng cục Lâm nghiệp, Tập đoàn Cao su Việt Nam; lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên môi trường, Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) các tỉnh: Tây Nguyên, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Thuận.

Sau khi nghe báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp về Thực trạng và giải pháp chủ yếu quản lý bảo vệ rừng trong thời gian tới tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ; ý kiến của các đại biểu, Bộ trưởng Cao Đức Phát kết luận như sau:

Các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có diện tích tự nhiên là 8,94 triệu ha, chiếm 27,1% diện tích toàn quốc, trong đó diện tích có rừng là 3,72 triệu ha, chiếm 27,8% diện tích rừng trong cả nước. Rừng trong khu vực có vai trò quan trọng về phòng hộ, bảo vệ môi trường và có ý nghĩa quan trọng cả về kinh tế, xã hội và an ninh, quốc phòng.

Thời gian qua, Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã tích cực triển khai công tác bảo vệ rừng, ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị chuyên đề; tình trạng phá rừng trên quy mô lớn được kiềm chế; đã có những mô hình bảo vệ và phát triển rừng có hiệu quả ở các địa phương.

Tuy nhiên, diện tích rừng liên tục bị suy giảm mạnh trong giai đoạn 2006 - 2010, chiếm 31,6% diện tích rừng bị giảm trong toàn quốc. Trong 9 tháng đầu năm 2011, diện tích rừng bị thiệt hại chiếm 68,6% trong toàn quốc; tình trạng chống người thi hành công vụ gia tăng.

Để ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật trong thời gian tới tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, cần tập trung triển khai một số biện pháp sau:

I. ĐỐI VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

1. Bảo vệ rừng phải được coi là nhiệm vụ ưu tiên đối với khu vực Tây Nguyên và Miền Đông Nam Bộ trong thời gian tới. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg; Chỉ thị số 08/2006/CT-TTg; Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 25/CT-BNN-TCLN ngày 06/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tạo ra sự chuyển biến tích cực trong quản lý bảo vệ rừng.

2. Chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức triển khai ngay việc kiểm kê, rà soát diện tích rừng hiện có trên sổ sách, bản đồ và thực địa để làm cơ sở giao trách nhiệm quản lý rừng cho các cấp chính quyền địa phương, nhất là cấp xã và chủ rừng.

Trong quá trình rà soát, cần tập trung vào các diện tích rừng do các tổ chức Nhà nước (Công ty lâm nghiệp, lâm trường, ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng), UBND cấp xã đang quản lý, là khu vực đang bị xâm hại nhiều nhất.

3. Về việc khai thác rừng tự nhiên phải trên cơ sở có phương án quản lý rừng bền vững được duyệt; những đơn vị khác tạm thời không cấp phép khai thác chính đến khi có phương án quản lý rừng bền vững được phê duyệt. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát khâu khai thác nghiệm thu, vận chuyển và sử dụng gỗ, không để tình trạng lợi dụng giấy phép khai thác để chặt phá rừng bất hợp pháp.

4. Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các dự án chuyển đổi rừng sang các cây trồng khác và các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất lâm nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Kiên quyết thu hồi diện tích rừng, đất lâm nghiệp thuộc các dự án vi phạm pháp luật, không thực hiện đúng nội dung dự án đã được phê duyệt. Xử lý nghiêm, đúng pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.

5. Quản lý chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên, đột xuất các cơ sở chế biến gỗ; xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật, kiên quyết đình chỉ hoạt động cơ sở chế biến gỗ vi phạm các quy định của Nhà nước. Thu hồi, không cấp mới giấy phép kinh doanh đối với cơ sở chế biến gỗ không đảm bảo nguồn nguyên liệu hợp pháp hoặc không phù hợp với quy hoạch các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn.

6. Quản lý chặt chẽ tình trạng dân di cư tự do cả nơi đi và nơi đến. Các địa phương có dân đi phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, ổn định đời sống của người dân để giảm thiểu tình trạng di cư ra khỏi địa phương. Các địa phương có dân đến, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân trở lại nơi cư trú cũ, trường hợp xác định người dân thực sự không có điều kiện về nơi ở cũ, thì tổ chức ổn định cuộc sống, giải quyết đất phù hợp với tình hình thực tế địa phương cho người dân tại các khu vực được quy hoạch theo Chỉ thị số 39/2004/CT-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Tập trung thống kê, điều tra, triệt phá những “đầu nậu”, chủ đường dây buôn bán lâm sản trái pháp luật; rà soát xử lý dứt điểm các vụ án tồn đọng gắn với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương. Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới. Xử lý nghiêm minh những vi phạm theo pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

8. Rà soát, ưu tiên bố trí lực lượng Kiểm lâm địa bàn có trình độ, năng lực, đạo đức và sức khỏe tốt, có khả năng tham mưu cho UBND xã về quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp; tăng cường công tác quản lý đối với kiểm lâm, kiên quyết loại bỏ những phần tử tiêu cực ra khỏi lực lượng.

II. ĐỐI VỚI TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

1. Tổng kết thực tiễn, đề xuất một số chính sách, giải pháp để tăng cường công tác bảo vệ rừng. Cụ thể:

a) Chính sách để các công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng đủ năng lực bảo vệ và phát triển bền vững diện tích rừng được giao, có nguồn thu ổn định, sản xuất kinh doanh có hiệu quả; gắn trách nhiệm của chủ rừng với kết quả bảo vệ rừng.

b) Quy định ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với các cơ sở chế biến gỗ và lâm sản.

c) Quy chế quản lý phương tiện độ chế, cưa xăng tại những trọng điểm về phá rừng.

2. Sớm đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan điểm chỉ đạo xử lý tình trạng khai thác gỗ trắc tại Khu rừng đặc dụng Đắk Uy, tỉnh Kon Tum.

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực Tây Nguyên và Miền Đông Nam Bộ và các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (B/cáo);
- Thứ trưởng Hứa Đức Nhị (B/cáo);
- PTCT Hà Công Tuấn (B/cáo);
- UBND tỉnh, Sở NN và PTNT các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Miền Đông Nam Bộ;
- Các cục, vụ có liên quan;
- Lưu VT, TCLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Minh Nhạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5561/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu5561/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2011
Ngày hiệu lực07/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5561/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 5561/TB-BNN-VP kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 5561/TB-BNN-VP kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu5561/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Minh Nhạn
        Ngày ban hành07/11/2011
        Ngày hiệu lực07/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 5561/TB-BNN-VP kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 5561/TB-BNN-VP kết luận Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị

           • 07/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực