Thông báo 564/TB-VPCP

Thông báo 564/TB-VPCP năm 2017 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 12 và mưa lũ tại các tỉnh miền Trung do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 564/TB-VPCP 2017 kết luận công tác khắc phục hậu quả bão mưa lũ miền Trung


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 564/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO SỐ 12 VÀ MƯA LŨ TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG

Ngày 30 tháng 11 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 12 và mưa lũ tại các tỉnh min Trung. Sau khi trực tiếp kiểm tra tại tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo các tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Cùng dự bui làm việc có đng chí Nguyễn Xuân Cường Bộ trưởng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa, các đồng chí trong thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên, phát biểu của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan có liên quan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kết luận chỉ đạo như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC BÃO, LŨ

Bão số 12 là cơn bão mạnh, đổ bộ vào Nam Trung Bộ, vùng tâm bão đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên, đây là vùng đã nhiều năm không bị ảnh hưởng của bão, chưa có nhiều kinh nghiệm ứng phó.

Ngay trước, trong và sau bão, công tác ứng phó, khắc phục hậu quả đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, trong đó có các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa triển khai quyết liệt, chủ động. Tuy nhiên, bão số 12 với gió mạnh kéo dài, kèm theo mưa lớn đã gây thiệt hại hết sức nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng của nhân dân và Nhà nước, nhất là nhà cửa, tài sản của người dân.

Qua cơn bão số 12 cần nhận thức rằng trước tác động của biến đổi khí hậu, bão và thiên tai có thể xảy ra ở mọi địa phương trong cả nước, cấp ủy, chính quyền các địa phương và các cơ quan làm công tác phòng, chống thiên tai cần nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân kỹ năng phòng chống với các loại hình thiên tai, đề cao cảnh giác, chủ động trong ng phó thiên tai để giảm thiệt hại.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ chia sẻ, gửi lời thăm hỏi ân cần tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh miền Trung đặc biệt là hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên bị thiệt hại nặng nề nhất do bão, lũ, đồng thời gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người bị thiệt mạng và bị thương do bão, lũ vừa qua.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương, đánh giá cao Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Tổng cục phòng chống thiên tai, Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia và các Bộ, ngành, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang (trực tiếp là Quân khu 5), các cơ quan, đoàn thể ở trung ương, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm trong ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 12 và mưa lũ vừa qua.

II. NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI:

Bão Số 12 để lại hậu quả hết sức nặng nề, công tác khắc phục hậu quả sau bão đã đạt được những kết quả bước đầu, không để người dân thiếu đói, bệnh tật, tạo điều kiện cho người dân từng bước ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, sản xuất và đời sống của người dân sau bão còn hết sức khó khăn, khối lượng công việc khắc phục hậu quả sau bão còn rất lớn, nhiều công trình công cộng như trường học, trạm y tế, nhà máy, xí nghiệp, công xưởng còn chưa được sửa chữa, khắc phục.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cấp ủy, chính quyền các tỉnh miền Trung, trong đó có các tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên và các bộ, ngành cần tiếp tục chỉ đạo sát sao, cụ thể công tác khắc phục bão số 12 và mưa lũ, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thời gian tới, đặc biệt là tập trung ổn định đời sống nhân dân, khắc phục môi trường không để xảy ra dịch bệnh, khôi phục các công trình giáo dục, y tế, khôi phục sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, nhất là thủy sản.

1. Đối với các địa phương:

a) Cấp ủy, chính quyền các cấp ở địa phương, đặc biệt là hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên cần tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 12: Sử dụng các nguồn lực được hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, kịp thời hơn nữa, tổ chức việc cấp phát số gạo đã được hỗ trợ cho người dân, không được đngười dân thiếu đói. Tiếp tục rà soát các hộ có nguy cơ thiếu đói trong thời gian tới, nhất là đối với hộ gia đình chính sách bị thiệt hại do bão, lũ để kịp thời hỗ trợ lương thực cho người dân; chuẩn bị chăm lo tết cho Nhân dân. Hỗ trợ người dân sửa chữa lại nhà cửa bị sập đổ, hư hại, nhất là đối với các hộ nghèo, hộ neo đơn, gia đình chính sách. Tiếp tục tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, không để người dân bị cô đơn, không nơi nương tựa. Tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản bị thiệt hại.

b) Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên cần rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác chỉ đạo ứng phó với bão số 12 vừa qua đ làm tt công tác phòng, chống thiên tai, bão, lũ lụt trong thời gian ti, không chủ quan, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kiên quyết sơ tán, di dời dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm trước khi thiên tai xảy ra và không đngười dân quay lại khu vực nguy hiểm khi chưa bảo đảm an toàn, trường hợp cần thiết phải có biện pháp cưỡng chế nhằm bảo vệ tính mạng cho người dân, nhất là trên các lồng bè trên biển, cửa sông, khu vực nước lũ ngập sâu.

c) Cấp ủy, chính quyền các tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của địa phương nhằm đạt cao nhất các chỉ tiêu đã được giao, góp phần vào hoàn thành kế hoạch chung của cả nước.

2. Các Bộ, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao tiếp tục có chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, cử các đoàn công tác phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, trong đó có Khánh Hòa và Phú Yên khắc phục hậu quả bão, lũ, tập trung phục hồi sản xuất để người dân sớm ổn định đời sống, nht là trong dịp Tết nguyên đán sp tới, cụ thể:

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo chuẩn bị giống cây trồng (giống lúa, giống ngô, giống rau), vật nuôi để khôi phục sản xuất, hướng dẫn các địa phương trong đó có tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên triển khai khôi phục sản xuất nông nghiệp, nhất là nuôi trồng thủy, hải sản nhằm bảo đảm sớm ổn định đời sống người dân, bảo đảm tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp trong những tháng cuối năm 2017 và đu năm 2018; đồng thời nghiên cứu đề xuất tổ chức Hội nghị chuyên đề triển khai Luật thủy sản, trong đó có vấn đề quy hoạch, phát triển lồng bè nuôi trồng thủy sản, đánh bắt xa bờ.

b) Bộ Công Thương cử đoàn công tác hỗ trợ các địa phương chỉ đạo khôi phục sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, sửa chữa các nhà máy, công xưởng để sớm sản xuất trở lại; có phương án bảo đảm cung ứng hàng hóa, tăng cường kiểm soát thị trường, không để tình trạng khan hiếm hàng dẫn tới tăng giá bất hợp lý, tiêu thụ hàng giả, kém chất lượng, trong đó phối hp chặt chẽ với ngành xây dựng đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng phục vụ việc sửa chữa nhà cửa, trường học, các công trình bị hư hỏng sau bão, lũ.

c) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục tổ chức đoàn công tác làm việc trực tiếp với các địa phương bị thiệt hại nặng do bão, lũ, trong đó có tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên để kịp thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo xử lý tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp bị thiệt hại do bão, lũ. Chỉ đạo, đôn đốc Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng chủ động rà soát, kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại như khoanh nợ, giãn nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất; tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục khoanh nợ theo quy định; Ngân hàng Chính sách xã hội cân đối nguồn vốn để ưu tiên tập trung đẩy mạnh cho vay đối với các hộ nghèo, các đối tượng chính sách bị thiệt hại.

d) Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể về miễn, giảm thuế theo đúng pháp luật, đặc biệt tập trung chỉ đạo, đôn đốc, thúc đẩy các đơn vị và doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương triển khai thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm theo quy định; xử lý kịp thời các vướng mắc về thủ tục theo hướng đơn giản hóa để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong vấn đề bảo hiểm.

đ) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương phối hợp với các địa phương rà soát, kiểm tra các hồ đập thủy lợi, thủy điện, kịp thời sửa chữa khắc phục các sự cố hồ đập.

e) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục cử đoàn công tác phối hợp với địa phương rà soát các hộ dân bị ảnh hưởng bão, lũ, kịp thời đề xuất hỗ trợ lương thực cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, bảo đảm ổn định đời sống và chủ động phối hợp với các địa phương chăm lo Tết cho người dân.

g) Bộ Giao thông vận tải cử đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố trên các tuyến quốc lộ, bảo đảm giao thông thông suốt.

h) Bộ Quốc phòng (trực tiếp là Quân khu 5) chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tập trung hỗ trợ các địa phương và nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ theo đề nghị của các địa phương.

i) Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bị thiệt hại do bão lũ, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để phức tạp tình hình.

k) Các Bộ: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành khác có liên quan chủ động chỉ đạo khắc phục hậu quả bão, lũ thuộc lĩnh vực được phân công.

III. V CÁC ĐXUẤT KIẾN NGHỊ:

1. Theo đề nghị của các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, đồng ý hỗ trợ tiếp cho tỉnh Khánh Hòa 500 tấn gạo và tỉnh Phú Yên 500 tấn gạo (bổ sung để đủ mỗi tỉnh 1.000 tấn) để hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão, lũ. Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thành thủ tục và xuất cấp theo quy định, Ủy ban nhân dân các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên chịu trách nhiệm phân bổ, cấp phát kịp thời, đúng đối tượng nhằm giảm bớt khó khăn, đảm bảo cuộc sống cho người dân trước Tết nguyên đán.

2. Đồng ý đề xuất của Bộ Giao thông vận tải xem xét sử dụng một phần kinh phí từ Quỹ bảo trì đường bộ để hỗ trợ các tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên khắc phục một số tuyến tỉnh lộ, đường huyện bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục chính.

3. Đồng ý hỗ trợ 1.000 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2017 cho các địa phương khu vực miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại do bão số 12 và mưa lũ, trong đó Khánh Hòa 260 tỷ đồng, Phú Yên 170 tỷ đồng để cùng với các nguồn lực của địa phương và các nguồn vốn hỗ trợ khác khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là hỗ trợ dân sinh, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, đảm bảo cuộc sống người dân.

4. Về đề nghị cho phép tỉnh Khánh Hòa sử dụng 100% nguồn dự phòng ngân sách giai đoạn năm 2018 - 2020 để khắc phục hậu quả bão số 12 và bổ sung ngân sách cho tỉnh để thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo hướng tạo cơ chế chủ động cho địa phương tập trung khắc phục bão lụt, đảm bảo an toàn ngân sách, chủ động nguồn lực đthực hiện các nhiệm vụ cấp bách phát sinh và các chính sách an sinh xã hội.

5. Giao Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan khn trương rà soát vướng mắc về thủ tục liên quan đến gia hạn nộp thuế, giảm, miễn thuế và các khoản thu đối với các đối tượng bị thiệt hại do thiên tai, thủ tục xác định thiệt hại làm cơ sở xem xét các chính sách tín dụng, trên cơ sở đó có văn bản hướng dẫn cụ thể theo hưng đơn giản hóa về thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khôi phục sản xuất sau thiên tai.

6. Về chính sách tín dụng đối với các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, công nghiệp và hồ sơ, trình tự thủ tục khoanh nợ, xóa nợ:

Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng triển khai các biện pháp cụ thể như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, công nghiệp bị thiệt hại khôi phục sản xuất sau bão lũ; rà soát các quy định, hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, trình tự thủ tục khoanh nợ, xóa nợ theo hướng đơn giản, chính xác, giảm thủ tục không thật cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

7. Về đề nghị bổ sung một số chính sách và thủ tục để hỗ trợ cho ngư dân nuôi trồng thủy sản và khai thác thủy sản:

- Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, hướng dẫn triển khai thực hiện, nhất là trong thực hiện chương trình đánh bắt xa bờ thời gian tới.

- Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản hướng dẫn cụ thể các địa phương thực hiện việc hỗ trợ nuôi trồng và khai thác thủy sản liên quan đến vay tín chấp với lãi suất ưu đãi, nhất là vay đóng mới tàu cá theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

8. Giao Bộ Y tế khẩn trương xử lý kịp thời các kiến nghị của các địa phương, trong đó có tỉnh Phú Yên về hỗ trợ cơ số thuốc chữa bệnh, vắc xin khử trùng môi trường, phòng chống dịch bệnh cho người và gia súc.

9. Về đề nghị hỗ trợ đầu tư các công trình phòng chống thiên tai

a) Đồng ý hỗ trợ đầu tư các dự án: Kè bờ phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; xử lý cấp bách kè biển xóm Rớ và xử lý cấp bách chống sạt lở khu vực xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường và cơ quan liên quan xác định cụ thể quy mô từng dự án, đề xuất nguồn vốn (dự phòng ngân sách trung ương, dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn và các nguồn vốn hợp pháp khác), báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ địa phương (mức hỗ trợ mỗi địa phương không vượt quá 200 tỷ đồng).

b) Đối với các dự án khác, các địa phương chủ động rà soát, sắp xếp ưu tiên, hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công để từng bước đầu tư, đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

10. Về các kiến nghị của tỉnh Khánh Hòa liên quan đến khu hành chính kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa có văn bản đề xuất, kiến nghị cụ thể. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trên tinh thần tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư, trong đó đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư.

11. Về xử lý đất dự phòng tại sân bay Nha Trang để tạo vốn làm sân bay Phan Thiết: Giao Văn phòng Chính phủ tập hợp hồ sơ, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo xử lý phù hợp.

12. Về bàn giao đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang để khớp nối giao thông giải quyết tình trạng ùn tắc và xây dựng khu tái định cư phục vụ giải tỏa các nút giao thông vào sân bay: Giao Bộ quốc phòng xem xét giải quyết, tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế xã hội.

13. Về đầu tư dự án Đường ven biển từ xã Vạn Lương huyện Vạn Ninh đến thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành xem xét, giải quyết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 159/TB-VPCP ngày 24 tháng 3 năm 2017.

14. Về kéo dài tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam từ Nha Trang đến hầm đường bộ Đèo Cả để phát triển khu hành chính kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong: Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

15. Đồng ý giao Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ra lời kêu gọi vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ các địa phương và nhân dân các tỉnh bị thiên tai khắc phục thiên tai.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban CĐ Trung ương về phòng chống thiên tai;
- Các Bộ: NN&PTNT, TNMT, CT
, GTVT, GDĐT, YTTT&TT, LĐ-TBXH, KHĐT, TC, QP, CA;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Ngân hàng CSXH VN; BIDV; Vietcombank, Viettinbank; Agribank;
- Bộ Tư lệnh Quân khu 5;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, B
ình Định, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt;
- Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NC, KGVX;
- Lưu: VT, NN (2). Tuynh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 564/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu564/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực08/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 564/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 564/TB-VPCP 2017 kết luận công tác khắc phục hậu quả bão mưa lũ miền Trung


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 564/TB-VPCP 2017 kết luận công tác khắc phục hậu quả bão mưa lũ miền Trung
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu564/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành08/12/2017
        Ngày hiệu lực08/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 564/TB-VPCP 2017 kết luận công tác khắc phục hậu quả bão mưa lũ miền Trung

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 564/TB-VPCP 2017 kết luận công tác khắc phục hậu quả bão mưa lũ miền Trung

           • 08/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực