Thông báo 5641/TB-TCHQ

Thông báo 5641/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chất hoàn tất dùng trong ngành dệt do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 5641/TB-TCHQ 2015 phân loại hàng xuất nhập khẩu Chất hoàn tất dệt


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5641/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại HH XNK chi nhánh TP. Đà Nẵng gửi đối với hàng hóa nêu tại Thông báo kết quả phân tích số 177/TB-PTPL ngày 09/6/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất hoàn tất dùng trong ngành dệt - Magnasoft 68

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Brenntag Việt Nam

Địa chỉ: 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh MST: 0310474190

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10037075813//A41 ngày 17/4/2015 tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh)

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chế phẩm làm mềm vi dùng trong ngành dệt có thành phần chính là Poly(dimethylsiloxane) và phụ gia, phân tán trong nước.

5. Kết quả phân loại:

Chế phẩm làm mềm vi dùng trong ngành dệt có thành phần chính là Poly(dimethylsiloxane) và phụ gia, phân tán trong nước thuộc nhóm 38.09 “Chất để hoàn tất, các chất tải thuốc để làm tăng tc độ nhuộm màu hoặc để hãm màu và các sản phẩm và chế phẩm khác (ví dụ, chất xử hoàn tất vi và thuốc gắn màu), dùng trong ngành dệt, giấy, thuộc da hoặc các ngành công nghiệp tương tự, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm “- Loại khác:”, phân nhóm 3809.91, “- - Loại dùng trong công nghiệp dệt hoặc các ngành công nghiệp tương tự;”, mã số 3809.91.10 “- - - Tác nhân m mm (chất làm mềm)” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Brenntag Việt Nam (202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5641/TB-TCHQ

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu5641/TB-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2015
Ngày hiệu lực22/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5641/TB-TCHQ

Lược đồ Thông báo 5641/TB-TCHQ 2015 phân loại hàng xuất nhập khẩu Chất hoàn tất dệt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 5641/TB-TCHQ 2015 phân loại hàng xuất nhập khẩu Chất hoàn tất dệt
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu5641/TB-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành22/06/2015
        Ngày hiệu lực22/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông báo 5641/TB-TCHQ 2015 phân loại hàng xuất nhập khẩu Chất hoàn tất dệt

            Lịch sử hiệu lực Thông báo 5641/TB-TCHQ 2015 phân loại hàng xuất nhập khẩu Chất hoàn tất dệt

            • 22/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực