Thông báo 5711/TB-BNN-VP

Thông báo 5711/TB-BNN-VP năm 2015 kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị "Phát triển nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 5711/TB-BNN-VP phát triển nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5711/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI HỘI NGHỊ “PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG NÔNG NGHIỆP”

Ngày 27 tháng 6 năm 2015, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Cao Đức Phát - Trưởng Ban điều hành Chương trình Công nghệ sinh học nông nghiệp - thủy sản đã chủ trì Hội nghị "Phát triển nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp". Tham gia hội nghị có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, Ban, Ngành trung ương và địa phương; thành viên Ban điều hành Chương trình Công nghệ sinh học nông nghiệp, thủy sản; các viện nghiên cứu, các trường đại học và một số doanh nghiệp.

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp, thủy sản giai đoạn 2006-2015; các báo cáo tham luận và thảo luận tại Hội nghị, Bộ trưởng Cao Đức Phát kết luận như sau:

1. Giai đoạn 2006-2015, các đơn vị khoa học công nghệ đã có nhiều cố gắng trong nghiên cứu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình và đạt được những kết quả cụ thể: đã đào tạo được số lượng khá lớn cán bộ chuyên sâu về công nghệ sinh học; năng lực của nhiều tổ chức được cải thiện; nhiều đề tài nghiên cứu được thực hiện; một số kết quả đã được ứng dụng vào sản xuất; nhận thức của xã hội và hành lang pháp lý để sử dụng cây trồng biến đổi gen, sản phẩm của cây trồng biến đổi gen đã được thiết lập; các cơ sở sản xuất quy mô công nghiệp có ứng dụng công nghệ sinh học bước đầu phát triển; hợp tác quốc tế về công nghệ sinh học được đẩy mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chương trình triển khai vẫn còn dàn trải trên nhiều đối tượng, chưa tập trung nguồn lực vào giải quyết những vấn đề cấp bách trên một số đối tượng cây trồng hay giống thủy sản chủ lực phải có công nghệ cao, công nghệ sinh học mới có thể giải quyết được. Tiến bộ kỹ thuật áp dụng vào sản xuất chưa nhiều, chưa hình thành được ngành công nghiệp ứng dụng công nghệ sinh học.

2. Trong giai đoạn tới, để triển khai đảm bảo đáp ứng mục tiêu và hiệu quả của Chương trình, yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

- Nghiên cứu, đề xuất đẩy mạnh thực hiện Chương trình công nghệ sinh học trên cơ sở nâng cao năng lực của các tổ chức nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ trong nước nhằm tạo ra các sản phẩm có tính ứng dụng trong thực tiễn cao.

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực để tiếp cận, làm chủ công nghệ sinh học hiện đại trên thế giới nhằm tạo ra các sản phẩm công nghệ sinh học hiện đại tại Việt Nam.

- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và có hàm lượng công nghệ sinh học cao; đối tượng nghiên cứu phải là những sản phẩm thế mạnh của Việt Nam và phục vụ trực tiếp lợi ích của ngành nông nghiệp, đồng thời phát huy lợi thế của đất nước và có phạm vi tác động trên diện rộng.

- Các doanh nghiệp cần chủ động phối hợp, liên kết với các nhà khoa học và các Viện, Trường để đưa nhanh các kết quả nghiên cứu công nghệ sinh học vào sản xuất; chủ động đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và những vướng mắc về kỹ thuật công nghệ sinh học trong thực tiễn sản xuất cho các đơn vị nghiên cứu.

- Các cơ sở nghiên cứu cần chủ động đổi mới, tổ chức lại các hoạt động khoa học công nghệ, tiếp cận và đề xuất chuyển giao các kết quả nghiên cứu tiên tiến của thế giới vào Việt Nam; chủ động liên kết với các doanh nghiệp để thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất một số sản phẩm hàng hóa quy mô công nghiệp và tiến tới hình thành ngành công nghiệp công nghệ sinh học.

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất kế hoạch tiếp tục phát triển nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp giai đoạn 2020-2030.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế và truyền thông về phát triển, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học để nâng cao trình độ công nghệ và nhận thức của cộng đồng.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Ủy ban KHCNMT Quốc hội (để b/c);
- Các Bộ: KH&CN, TC, KH&ĐT, GDĐT, CT;
- Viện HLKHCNVN;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu VT, KHCN. (
80)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG PHỤ TRÁCH
Trần Quốc Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5711/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu5711/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2015
Ngày hiệu lực17/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5711/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 5711/TB-BNN-VP phát triển nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 5711/TB-BNN-VP phát triển nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu5711/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýTrần Quốc Tuấn
        Ngày ban hành17/07/2015
        Ngày hiệu lực17/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 5711/TB-BNN-VP phát triển nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 5711/TB-BNN-VP phát triển nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp

              • 17/07/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/07/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực