Thông báo 577/TB-BGTVT

Thông báo số 577/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp thực hiện xử lý sai phạm tài chính theo kết luận của thanh tra Chính phủ số 1939/2006/KLTT-V.I ngày 16/10/2006 về dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 577/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường họp xử lý sai phạm tài chính kết luận của thanh traChính phủ 1939/2006/KLTT-V.I


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 577/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN HỒNG TRƯỜNG TẠI CUỘC HỌP THỰC HIỆN XỬ LÝ SAI PHẠM TÀI CHÍNH THEO KẾT LUẬN CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ SỐ 1939/2006/KLTT-VI NGÀY 16/10/2006 VỀ DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH (GIAI ĐOẠN 1)

Ngày 26/11/2006 tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp giải quyết một số tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra dự án đường Hồ Chí Minh của Thanh tra Chính phủ. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Vụ KHĐT, Vụ Tài chính, Cục Giám Định & QLCLCTGT, Thanh tra Bộ GTVT, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe Ban QLDA đường Hồ Chí Minh báo cáo về tình hình triển khai thực hiện kết luận thanh tra dự án đường Hồ Chí Minh, các thành viên dự họp tham gia ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã thống nhất kết luận như sau:

1. Ban QLDA đường Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về xử lý sai phạm tài chính tại văn bản số 4231/VPCP-VI ngày 31/07/2007, cụ thể các nội dung sau:

- Thu nộp ngân sách: 693.533.915đ

- Giảm trừ khi thanh, quyết toán: 13.154.909.468đ

- Xem xét, xử lý theo qui định số kinh phí: 90.749.898.283đ

2. Đối với nội dung kết luận về kinh phí tự nguyện giảm trừ Nhà thầu và giảm kinh phí ăn ca trong gói thầu thuộc đoạn Thanh Hóa – Nghệ An: Ban QLDA đường Hồ Chí Minh và các đơn vị thi công sớm có văn bản giải trình. Trên cơ sở giải trình của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, giao Cục Giám định và QLCLCTGT chủ trì phối hợp với Vụ KHĐT, Vụ Tài chính, Thanh tra Bộ xem xét, đề xuất biện pháp giải quyết, tham mưu trình Bộ văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (b/c);
- TTr Nguyễn Hồng Trường (b/c);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VT, TĐ1

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 577/TB-BGTVT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu577/TB-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2007
Ngày hiệu lực19/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 577/TB-BGTVT

Lược đồ Thông báo 577/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường họp xử lý sai phạm tài chính kết luận của thanh traChính phủ 1939/2006/KLTT-V.I


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 577/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường họp xử lý sai phạm tài chính kết luận của thanh traChính phủ 1939/2006/KLTT-V.I
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu577/TB-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Công
        Ngày ban hành19/12/2007
        Ngày hiệu lực19/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông báo 577/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường họp xử lý sai phạm tài chính kết luận của thanh traChính phủ 1939/2006/KLTT-V.I

              Lịch sử hiệu lực Thông báo 577/TB-BGTVT kết luận Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường họp xử lý sai phạm tài chính kết luận của thanh traChính phủ 1939/2006/KLTT-V.I

              • 19/12/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/12/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực