Thông báo 59/TB-VPCP

Thông báo 59/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về nhận tiền sử dụng đất của Dự án Khu đô thị Gia Lâm để hoàn vốn cho Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 59/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng nhận tiền sử dụng đất Dự án đô thị Gia Lâm


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2019

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC NHẬN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ GIA LÂM ĐỂ HOÀN VỐN CHO DỰ ÁN ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Ngày 28 tháng 01 năm 2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về việc nhận tiền sử dụng đất của Dự án Khu đô thị Gia Lâm để hoàn vốn cho Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đại diện Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI). Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo VIDIFI và VDB, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã kết luận như sau:

Việc hỗ trợ đầu tư Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải và ý kiến các bộ, ngành liên quan. Đến nay, nhiều cơ chế hỗ trợ do Dự án chưa được thực hiện, bao gồm việc chuyển các khoản vay nước ngoài sang hình thức vốn góp của nhà nước, hỗ trợ tiền giải phóng mặt bằng và tiền sử dụng đất, dẫn đến Dự án gặp nhiều khó khăn trong phương án hoàn vốn. Bộ Chính trị đã có kết luận tại Thông báo số 6726-CV/VPTW ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Văn phòng Trung ương, giao Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ bố trí ngân sách Nhà nước cấp đủ những khoản thuộc trách nhiệm của ngân sách theo cam kết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Do đó, việc sớm giải quyết các khoản hỗ trợ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ là cần thiết, tuy nhiên cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép xin ý kiến Thường trực Chính phủ để chỉ đạo thực hiện.

Giao VIDIFI căn cứ ý kiến các Bộ tại các văn bản góp ý và ý kiến tại cuộc họp này, hoàn thiện lại Tờ trình, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

1. Về tiền sử dụng đất Khu đô thị Gia Lâm: Luật ngân sách nhà nước năm 2002 và năm 2015 đu quy định tin sử dụng đất ngân sách địa phương được hưởng 100%; đồng thời, theo Luật đầu tư công, việc hỗ trợ đầu tư Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc trách nhiệm của ngân sách Trung ương. Do đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển cho Bộ Giao thông vận tải để tham gia góp vốn theo quy định tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư PPP; phần hỗ trợ không tính vào phương án thu hồi vốn của Nhà đầu tư.

Trong khi chưa bố trí được vốn ngân sách Trung ương theo quy định nêu trên, giao Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục để Thành phố Hà Nội tạm ứng vốn từ tiền sử dụng đất Khu đô thị Gia Lâm, sau đó ngân sách Trung ương bố trí hoàn trả.

2. Việc chuyển nhượng vốn góp và quyền góp vốn của VIDIFI: Ngân hàng Phát triển Việt Nam, với trách nhiệm của người đại diện vốn của VIDIFI, phân tích kỹ điểm lợi và tính khả thi của các phương án (thoái vốn hay không thoái vốn) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến về chủ trương. Việc chuyển nhượng vốn góp và quyền góp vốn của VIDIFI phải theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, Điều lệ của VIDIFI và pháp luật có liên quan, trên nguyên tắc đảm bảo công khai, minh bạch.

3. Về việc dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội tại Khu đô thị Gia Lâm: thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1178/TTg-CN ngày 11 tháng 8 năm 2017.

4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3597/VPCP-KTTH ngày 13 tháng 12 năm 2018.

Trên cơ sở Tờ trình được VIDIFI hoàn thiện, Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép họp Thường trực Chính phủ để xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, TC, XD, TP, TN&MT;
- UBND thành phố Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, NN, PL, V.I, QHĐP, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu59/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2019
Ngày hiệu lực14/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(08/03/2019)

Download Văn bản pháp luật 59/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 59/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng nhận tiền sử dụng đất Dự án đô thị Gia Lâm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 59/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng nhận tiền sử dụng đất Dự án đô thị Gia Lâm
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu59/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành14/02/2019
        Ngày hiệu lực14/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (08/03/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 59/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng nhận tiền sử dụng đất Dự án đô thị Gia Lâm

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 59/TB-VPCP 2019 kết luận Phó Thủ tướng nhận tiền sử dụng đất Dự án đô thị Gia Lâm

           • 14/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/02/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực