Thông báo 599/TB-VPCP

Thông báo 599/TB-VPCP năm 2017 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc Họp Ủy ban Quốc gia về trẻ em do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 599/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng tại cuộc Họp Ủy ban Quốc gia về trẻ em


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 599/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP ỦY BAN QUỐC GIA VỀ TRẺ EM

Ngày 06 tháng 12 năm 2017, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em đã chủ trì cuộc họp Ủy ban Quốc gia. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thành viên Ủy ban Quốc gia; đại diện Lãnh đạo các bộ, ban ngành, cơ quan trung ương. Sau khi nghe báo cáo kế hoạch của Ủy ban Quốc gia và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận như sau:

Công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em luôn được Đảng, Nhà nước chỉ đạo và có sự phối hp trong triển khai thực hiện của tất cả các bộ, ngành, địa phương nhằm tạo ra môi trường sống an toàn lành mạnh cho trẻ em, điều kiện tốt nhất đtrẻ em thực hiện 4 nhóm quyền cơ bản của mình đó là quyền được sống, quyền được bảo vệ, quyền được phát triển và quyền được tham gia. Các thành viên thống nhất với nội dung kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ủy ban Quốc gia về trẻ em, cần chú trọng đến những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Đề nghị các bộ, ban, ngành là thành viên Ủy ban quốc gia rà soát sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt phù hợp với quy định của Luật Trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.

2. Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả các biện pháp để bảo vệ trẻ em, chỉ đạo phân bổ, lồng ghép nguồn lực để triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch về trẻ em giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện công ước Liên hp quốc về quyền trẻ em và nhng khuyến nghị của Ủy ban quyn trẻ em của Liên hợp quốc đối với báo cáo thực hiện Công ước, điều ước quốc tế có liên quan đến trẻ em mà Việt Nam tham gia.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch liên ngành để thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Ngăn chặn tình trạng đuối nước.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành là thành viên Ủy ban quốc gia sớm chủ động triển khai nhiệm vụ xây dựng báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện quyền trẻ em theo quy định của Luật trẻ em xin ý kiến các thành viên Ủy ban quốc gia.

- Phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp tiếp nhận thông tin trực tiếp từ Tổng đài điện thoại quốc gia Bảo vệ trẻ em (111) và tham gia phát hiện, hỗ trợ các trường hợp trẻ em có nguy cơ hoặc bị bạo lực, xâm hại; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội trong việc bảo vệ trẻ em.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về các biện pháp bảo vệ trẻ em, xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em ở địa phương.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật trẻ em và các văn bản hướng dẫn, ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện các vấn đề liên quan đến trẻ em và thực hiện quyền trẻ em.

5. Cơ quan thường trực của Ủy ban quốc gia về trẻ em có trách nhiệm cung cấp các thông tin, tài liệu, điều kiện cần thiết để các thành viên Ủy ban quốc gia về trẻ em thực hiện tốt nhiệm vụ của mình đối với các vấn đề liên quan đến trẻ em và thực hiện quyền trẻ em.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, ngành, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c), các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Thành viên UBQG về trẻ em;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Cơ quan giúp việc UBQG (Cục Trẻ em);
- VPCP: BTCN, các PCN, Tr
lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NC;
- Lưu: VT, KGVX (3)
PL.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 599/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu599/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2017
Ngày hiệu lực22/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 599/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 599/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng tại cuộc Họp Ủy ban Quốc gia về trẻ em


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 599/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng tại cuộc Họp Ủy ban Quốc gia về trẻ em
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu599/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành22/12/2017
        Ngày hiệu lực22/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 599/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng tại cuộc Họp Ủy ban Quốc gia về trẻ em

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 599/TB-VPCP 2017 kết luận Phó Thủ tướng tại cuộc Họp Ủy ban Quốc gia về trẻ em

           • 22/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực