Điều ước quốc tế 60/2015/TB-LPQT

Thông báo 60/2015/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao giữa Việt Nam và Man-ta

Nội dung toàn văn Thông báo 60/2015/TB-LPQT hiệu lực hiệp định miễn thị thực người mang hộ chiếu ngoại giao


BNGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/2015/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Hiệp định giữa Chính phnước Cộng hòa xã hội chnghĩa Việt Nam và Chính phCộng hòa Man-ta về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, ký tại Man-ta ngày 05 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2016.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Ngự

 

HIỆP ĐỊNH

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA MAN-TA VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO

Chính phnước Cộng hòa xã hội ch nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Man-ta, sau đây gọi là "các Bên".

Mong muốn thúc đẩy và phát trin quan hhữu nghị giữa hai nước;

Đã thỏa thuận như sau:

Điều 1

1. ng dân của mỗi Bên mang hộ chiếu ngoại giao còn giá trị, bao gồm cả hộ chiếu điện tử nếu được sử dụng, được miễn thị thực khi nhp cảnh, xuất cnh và quá cnh lãnh thBên kia tại các ca khu quốc tế.

2. Nhng người nêu tại Khoản 1 Điều này được phép cư trú trên lãnh th Bên kia ti đa là chín mươi (90) ngày. Theo yêu cầu bng văn bn của cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự của Bên mà người đó là công dân. Bên kia có thgia hạn thi gian tạm trú.

Điều 2

1. Công dân của mi Bên mang hộ chiếu ngoại giao còn giá trị được nhc đến tại Điều 11 Hiệp định là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước mình đóng trên lãnh th Bên kia được nhập cnh và xuất cnh miễn thị thực trong suốt nhiệm kỳ công tác chính thức. Các ưu đãi này cũng áp dụng cho công dân của một Bên là đại diện của nước mình tại các tổ chức quốc tế đóng trên lãnh th Bên kia nếu họ cũng mang hộ chiếu ngoại giao còn giá trị.

2. Vợ hoặc chng và các con của những người nói tại Khoản 1 Điều này cùng được hưởng các ưu đãi tương tự nếu họ là người mang hộ chiếu ngoại giao còn giá trị được nhc đến tại Điều 1 Hiệp định hoặc tên của người con được ghi vào hộ chiếu của cha hoặc mẹ.

Điều 3

Các cơ quan có thẩm quyền của hai Bên sẽ thông báo cho nhau qua đường ngoại giao trong thời hạn hợp lý về những thay đổi trong quy định nội luật của mình liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh và tạm trú đối với người nước ngoài.

Điều 4

1. Hiệp định này không miễn cho công dân các Bên nghĩa vụ tôn trọng pháp luật của nước stại.

2. Mỗi Bên có quyn từ chi nhập cnh hay rút ngn thời hạn tạm trú trên lãnh thnước mình đối với công dân của Bên kia.

Điều 5

Trong trường hợp công dân của Bên này là người mang hộ chiếu ngoại giao bị mất hộ chiếu trên lãnh thBên kia, cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự của nước người đó là công dân sẽ cấp cho người đó hộ chiếu hoặc giấy tđi lại mới và thông báo cho cơ quan hữu quan của nước sở tại về việc cấp mi đó.

Điều 6

Vì nhng lý do an ninh hoặc y tế, bất kỳ Bên nào cũng có th đình chmột phn hoặc toàn bộ việc thi hành Hiệp định này. Trong trường hợp đó, việc đình ch thi hành Hiệp định cần được thông báo kịp thời cho Bên kia qua đường ngoại giao.

Điều 7

Thông qua đường ngoại giao, các Bên trao cho nhau mẫu các loại hộ chiếu ngoại giao hiện hành chậm nhất là ba mươi (30) ngày trước khi Hiệp định này có hiệu lực hoặc các mẫu hộ chiếu mới chậm nhất là ba mươi (30) ngày trước khi các mu hộ chiếu mới đó được đưa vào sử dụng.

Điều 8

Các tranh chp phát sinh trong việc giải thích và thi hành Hiệp định sẽ được các Bên giải quyết hữu nghị thông qua tham vn hoặc đàm phán song phương.

Điều 9

1. Hiệp định này có hiệu lực sau sáu mươi (60) ngày ktừ ngày ký và có giá trị vô thời hn.

2. Mi Bên có th hủy bHiệp định bng cách thông báo cho Bên kia bng văn bn qua đường ngoại giao. Hiệp định sẽ hết hiệu lực sau chín mươi (90) ngày ktừ ngày nhận được thông báo chấm dứt Hiệp định.

3. Hiệp định này có thể được bổ sung, sửa đổi theo thỏa thuận bng văn bản gia hai Bên thông qua đường ngoại giao.

Làm tại Luxumburg, ngày 05 tháng 11 năm 2015, thành hai bn, mi bn bng tiếng Vit và tiếng Anh. Các văn bản có giá trị như nhau.

 

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Bùi Thanh Sơn
Thứ trưởng Ngoại giao

THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA
MAN-TA
George Vella
Bộ trưởng Ngoại giao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/2015/TB-LPQT

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệu60/2015/TB-LPQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2015
Ngày hiệu lực04/01/2016
Ngày công báo12/01/2016
Số công báoTừ số 49 đến số 50
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/2015/TB-LPQT

Lược đồ Thông báo 60/2015/TB-LPQT hiệu lực hiệp định miễn thị thực người mang hộ chiếu ngoại giao


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 60/2015/TB-LPQT hiệu lực hiệp định miễn thị thực người mang hộ chiếu ngoại giao
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệu60/2015/TB-LPQT
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hòa Man-ta, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
        Người ký***, Nguyễn Văn Ngự
        Ngày ban hành05/11/2015
        Ngày hiệu lực04/01/2016
        Ngày công báo12/01/2016
        Số công báoTừ số 49 đến số 50
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 60/2015/TB-LPQT hiệu lực hiệp định miễn thị thực người mang hộ chiếu ngoại giao

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 60/2015/TB-LPQT hiệu lực hiệp định miễn thị thực người mang hộ chiếu ngoại giao

             • 05/11/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/01/2016

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/01/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực