Thông báo 6055/TB-BNN-VP

Thông báo 6055/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại cuộc họp bàn về đề án Dự báo ngư trường khai thác hải sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 6055/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại cuộc họp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6055/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG VŨ VĂN TÁM TẠI CUỘC HỌP BÀN VỀ ĐỀ ÁN DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC HẢI SẢN

Ngày 07/12/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức cuộc họp góp ý cho đề án "Dự báo ngư trường khai thác hải sản". Thứ trưởng Vũ Văn Tám dự và chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Viện Nghiên cứu Hải sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Tổng cục Thủy sản.

Sau khi nghe Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản báo cáo tóm tắt một số nội dung chính của đề án và các ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự cuộc họp, Thứ trưởng kết luận:

1. Về nội dung

Rà soát điều chỉnh cắt bỏ một số dự án trùng lắp sau:

- Bỏ một số dự án gồm:

Dự án điều tra nguồn lợi hải sản và hải dương học nghề cá làm cơ sở cho việc xây dựng dự báo ngư trường khai thác đã được thực hiện ở tiểu dự án I.9 của đề án 47 đã được phê duyệt tại Quyết định 47/2006/QĐ-TTg ngày 01/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 và Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi đến năm 2020; dự án đóng tàu nghiên cứu đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ và đã được phê duyệt;

- Các dự án chuyển thành nhiệm vụ thường xuyên của Tổng cục Thủy sản gồm:

Dự án thu thập số liệu nghề cá làm cơ sở cho việc xây dựng dự báo ngư trường khai thác hải sản; dự án khai thác và sử dụng nguồn dữ liệu viễn thám để phục vụ công tác dự báo ngư trường khai thác hải sản và dự án nghiên cứu, hoàn thiện quy trình, công nghệ dự báo ngư trường.

- Rà soát, hoàn thiện dự án nâng cao năng lực trong dự báo ngư trường khai thác; đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm dự báo khai thác hải sản và hệ thống thu thập, xử lý, phân tích số liệu.

2. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan

- Tổng cục Thủy sản (Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản) chủ trì phối hợp với Viện Nghiên cứu Hải sản và các đơn vị liên quan hoàn thiện đề án.

- Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường phối hợp với Tổng cục Thủy sản (Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản) hoàn thiện đề án đồng trình Bộ trưởng phê duyệt trước ngày 15/12/2012.

- Viện Nghiên cứu Hải sản chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ trưởng thành lập Trung tâm dự báo ngư trường khai thác hải sản trong tháng 12/2012, phối hợp với Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản hoàn thiện dự án nâng cao năng lực trong dự báo ngư trường khai thác sau khi đề án này được phê duyệt.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (b/c);
- TTr Vũ Văn Tám (b/c);
- PTCT Phạm Anh Tuấn;
- Vụ KH, TC, KHCN&MT, Viện NCHS-Bộ NN&PTNT;
- VPB;
- Cục KT&BVNLTS, Vụ KHTC, KHCN&HTQT (TCTS);
- Lưu: VT, KTBVNL.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6055/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu6055/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2012
Ngày hiệu lực11/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6055/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 6055/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại cuộc họp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 6055/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại cuộc họp
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu6055/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Việt
        Ngày ban hành11/12/2012
        Ngày hiệu lực11/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 6055/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại cuộc họp

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 6055/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại cuộc họp

           • 11/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực