Thông báo 6226/TB-BNN-VP

Thông báo 6226/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 6226/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát do Bộ Nông ng


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6226/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT

Để chuẩn bị cho việc tổng kết công tác năm 2012 và triển khai kế hoạch 2013, Văn phòng Bộ xin thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng như sau:

1. Các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ: Tiến hành tổng kết công tác năm 2012 và triển khai kế hoạch 2013 trước ngày 15/01/2013. Đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Bộ phụ trách khối bố trí thời gian dự và chỉ đạo; các đơn vị tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, không mời các địa phương về dự;

2. Văn phòng Bộ dự thảo Báo cáo tổng kết công tác chỉ đạo điều hành của Bộ năm 2012 và kế hoạch năm 2013; Thanh tra Bộ chủ trì dự thảo báo cáo về công tác thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2012 và kế hoạch năm 2013; Vụ Hợp tác quốc tế dự thảo Báo cáo về công tác đối ngoại của Bộ năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013, gửi Lãnh đạo Bộ và các đơn vị liên quan trước ngày 24/12/2012 để chuẩn bị ý kiến tại cuộc họp của Bộ tổ chức ngày 27/12/2012;

3. Các Tổng cục, Cục, Thanh tra Bộ: Chuẩn bị văn bản chỉ đạo triển khai kế hoạch năm 2013 gửi Văn phòng Bộ trước 23/12/2012 để tổng hợp gửi các địa phương và để Bộ chỉ đạo tại các cuộc họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương ngày 25-26/12/2012, của Bộ với các địa phương ngày 28/12/2012;

4. Vụ Kế hoạch dự thảo Báo cáo tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2012 và kế hoạch năm 2013, lưu ý làm rõ các chủ trương mới Bộ chỉ đạo các địa phương, đơn vị trực thuộc phối hợp tập trung thực hiện trong năm 2013; Vụ Khoa học công nghệ và môi trường dự thảo Báo cáo chuyên đề, gửi Lãnh đạo Bộ, các đơn vị trực thuộc, các địa phương qua mạng điện tử trước ngày 24/12/2012.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Các Tổng cục, Cục, Vụ;
- Văn phòng Bộ;
- Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6226/TB-BNN-VP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu6226/TB-BNN-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2012
Ngày hiệu lực17/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6226/TB-BNN-VP

Lược đồ Thông báo 6226/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát do Bộ Nông ng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 6226/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát do Bộ Nông ng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu6226/TB-BNN-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Việt
        Ngày ban hành17/12/2012
        Ngày hiệu lực17/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông báo 6226/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát do Bộ Nông ng

             Lịch sử hiệu lực Thông báo 6226/TB-BNN-VP ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát do Bộ Nông ng

             • 17/12/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/12/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực